DUYURU

KOBİ Aracı, EUROSTARS ve FTI Projeleri için hizmet alınması planlanan her bir uzman kişi/kuruluşun, başvuruya konu çağrı kesim tarihi esas alınarak mevcut kriterleri son 2 yıl içerisinde sağladığını ispatlaması gerekmektedir. (Uzman kişi/kuruluşların son 2 yıldan önce kriterleri sağladığı projeler dikkate alınmayacaktır.)

 

HİZMET ALINACAK UZMAN KİŞİ ve KURULUŞLAR

 • “TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programları’na İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında, “Koordinatörlüğü Destekleme Programı”na yaptıkları başvuru desteklenmeye uygun bulunan kişiler, TÜBİTAK tarafından yayımlanan kriterlere uygun olan uzman kişi/kuruluşlardan proje yazdırma, proje ön değerlendirme ve/veya proje yazma-sunma eğitimi hizmeti alabilmektedirler.
 • Uzman kişi/kuruluş kriterleri, kişi/kuruluşların geçmişe dönük Avrupa Birliği Çerçeve Programları tecrübelerini esas alarak belirlenmiştir ve puanlama yöntemiyle hesaplanmaktadır.
 • Başvuru sahipleri, hizmet alacakları uzman kişi veya kuruluşu yayımlanan kriterler doğrultusunda kendileri belirlemekte ve alt başvuru sistemi üzerinden TÜBİTAK’a bildirmektedir. 
 • Hizmet alınacak uzman kişi veya kuruluş TÜBİTAK tarafından ilgili kriterler kapsamında yetersiz bulunursa, başvuru sahibinin önerisini değiştirmesi istenmektedir.
 • Hizmet alımıyla ilgili, proje fikrinin korunmasına yönelik olarak düzenlenebilecek Fikri Mülkiyet Hakları (IPR) ile ilgili gizlilik anlaşması hususu dahil tüm sözleşmelerin yapılması başvuru sahibinin sorumluluğundadır.
 • Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) veya Teknoloji Transfer Merkezleri (TTM)’nde görev yapan kişiler kriterleri sağladıkları takdirde uzman kişi olarak hizmet verebilecektir. Uzman kişiler görev yaptıkları TTO/TTM üzerinden fatura kesebilecektir. Bununla birlikte, yalnızca hizmet verilen kişiden alınan mektup kanıtlayıcı belge olarak kabul edilmeyecektir. Bu belgenin, mali belge, e-posta yazışması vb. ek belgeler ile desteklenmesi gerekmektedir. Uzman kişilere, görev yaptıkları TTO/TTM’nin bağlı olduğu üniversite personeline hizmet verdikleri takdirde ödeme yapılmayacaktır.


UZMAN KİŞİ ve KURULUŞ KRİTERLERİ*

1.A. PROJE YAZDIRMA DESTEĞİ – UZMAN KURULUŞ

 • Proje Yazma hizmeti verebilmek için en az 100 puan toplanmalıdır.
 • Kriterler, AB 6. - 7. Çerçeve Program ve Ufuk2020 Programı deneyimlerini kapsamaktadır. KOBİ Aracı deneyimi olarak, Çerçeve Programları kapsamındaki KOBİ Programları kabul edilmektedir. İki aşamalı projeler için, ikinci aşama sonuçları dikkate alınmaktadır.
 • Proje Yazma hizmeti kriterlerine uyan uzman kuruluşlar, proje ön değerlendirme hizmet verebilmek için de doğrudan uygun olacaktır.

1.A.1. KOBİ ARACI, EUROSTARS ve FTI PROJELERİ

KOBİ Aracı, EUROSTARS ve FTI Projeleri için hizmet alınması planlanan her bir uzman kişi/kuruluşun, başvuruya konu çağrı kesim tarihi esas alınarak mevcut kriterleri son 2 yıl içerisinde sağladığını ispatlaması gerekmektedir. (Uzman kişi/kuruluşların son 2 yıldan önce kriterleri sağladığı projeler dikkate alınmayacaktır.)

 • “Koordinatöre proje yazma hizmeti verilmiş” veya “uzman kuruluş tarafından koordinatör olarak sunulmuş” ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiş her bir KOBİ Aracı/FTI projesi: 50 Puan
 • “Koordinatöre proje yazma hizmeti verilmiş” veya “uzman kuruluş tarafından koordinatör olarak sunulmuş” ve en az 12 puan almış her bir KOBİ Aracı/ FTI projesi veya eşik değeri geçmiş Eurostars Projesi: 25 Puan

1.A.2. ÇOK ORTAKLI PROJELER/ORTAKSIZ JTI/JPU PROJELERI İÇİN

 • Koordinatöre proje yazma hizmeti verilmiş veya uzman kuruluş tarafından koordinatör olarak sunulmuş ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiş her bir çok ortaklı proje/ortaksız JTI/JPU projesi: 50 Puan
 • Koordinatöre proje yazma hizmeti verilmiş veya uzman kuruluş tarafından koordinatör olarak sunulmuş ve en az 10 puan almış her bir çok ortaklı proje/ortaksız JTI/JPU projesi: 35 Puan

 

1.B. PROJE ÖN DEĞERLENDİRME DESTEĞİ – UZMAN KURULUŞ KRİTERLERİ

 • Proje ön değerlendirme hizmeti verebilmek için uzman kuruluş tarafından en az 100 puan toplanmalıdır.
 • Kriterler, AB 6. - 7. Çerçeve Program ve Ufuk2020 Programı deneyimlerini kapsamaktadır.KOBİ Aracı deneyimi olarak, Çerçeve Programları kapsamındaki KOBİ Programları kabul edilmektedir.İki aşamalı projeler için, ikinci aşama sonuçları dikkate alınmaktadır.
 • Proje Yazma hizmeti kriterlerine uyan uzman kuruluşlar, proje ön değerlendirme hizmeti verebilmek için de doğrudan uygun olacaktır.

1.B.1. KOBİ ARACI, EUROSTARS ve FTI PROJELERİ

KOBİ Aracı, EUROSTARS ve FTI Projeleri için hizmet alınması planlanan her bir uzman kişi/kuruluşun, başvuruya konu çağrı kesim tarihi esas alınarak mevcut kriterleri son 2 yıl içerisinde sağladığını ispatlaması gerekmektedir. (Uzman kişi/kuruluşların son 2 yıldan önce kriterleri sağladığı projeler dikkate alınmayacaktır.)

 • "Koordinatöre proje yazma hizmeti verilmiş" veya "uzman kuruluş tarafından koordinatör olarak sunulmuş" ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiş her bir KOBİ Aracı/ FTI projesi – 50 Puan
 • Koordinatöre proje ön değerlendirme hizmeti verilmiş ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiş her bir KOBİ Aracı/ FTI projesi– 35 Puan
 • "Koordinatöre proje yazma hizmeti verilmiş" veya "uzman kuruluş tarafından koordinatör olarak sunulmuş"ve en az 12 puan almış her bir KOBİ Aracı / FTI projesi/ eşiği geçmiş Eurostars projesi– 35 Puan
 • Koordinatöre proje ön değerlendirme hizmeti verilmiş ve en az 12 puan almış her bir KOBİ Aracı / FTI projesi veya eşik değeri geçmiş Eurostars projesi – 20 Puan

1.B.2. ÇOK ORTAKLI PROJELER/ORTAKSIZ JTI/JPU PROJELERI İÇİN

 • "Koordinatöre proje yazma hizmeti verilmiş" veya "uzman kuruluş tarafından koordinatör olarak sunulmuş" ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiş her bir çok ortaklıproje/ortaksız JTI projesi: 50 Puan
 • Koordinatöre proje ön değerlendirme hizmeti verilmiş ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiş her bir çok ortaklı proje/ortaksız JTI projesi: 35 Puan
 • "Koordinatöre proje yazma hizmeti verilmiş" veya "uzman kuruluş tarafından koordinatör olarak sunulmuş" ve en az 10 puan almış her bir çok ortaklı proje/ortaksız JTI projesi: 35 Puan
 • Koordinatöre proje ön değerlendirme hizmeti verilmiş ve en az 10 puan almış her bir çok ortaklı proje/ortaksız JTI projesi: 20 Puan

 

1.C. PROJE YAZDIRMA DESTEĞİ – UZMAN KİŞİ KRİTERLERİ

 • Kriterler, AB 6. - 7. Çerçeve Program ve Ufuk2020 Programı deneyimlerini kapsamaktadır. KOBİ Aracı deneyimi olarak, Çerçeve Programları kapsamındaki KOBİ Programları kabul edilmektedir. İki aşamalı projeler için, ikinci aşama sonuçları dikkate alınmaktadır.
 • Proje Yazma hizmeti kriterlerine uyan uzman kişiler, proje ön değerlendirme hizmeti verebilmek için de doğrudan uygun olacaktır.

1.C.1. KOBİ ARACI, EUROSTARS ve FTI PROJELERİ

KOBİ Aracı, EUROSTARS ve FTI Projeleri için hizmet alınması planlanan her bir uzman kişi/kuruluşun, başvuruya konu çağrı kesim tarihi esas alınarak mevcut kriterleri son 2 yıl içerisinde sağladığını ispatlaması gerekmektedir. (Uzman kişi/kuruluşların son 2 yıldan önce kriterleri sağladığı projeler dikkate alınmayacaktır.)

Proje yazma hizmeti verebilmek için uzman kişi tarafından en az 75 puan toplanmalıdır.

 • "Koordinatöre proje yazma hizmeti verilmiş" veya "uzman kişi tarafından koordinatör olarak sunulmuş" ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiş her bir KOBİ Aracı/FTI projesi: 50 Puan
 • "Koordinatöre proje yazma hizmeti verilmiş" veya "uzman kişi tarafından koordinatör olarak sunulmuş ve en az 12 puan almış her bir KOBİ Aracı / FTI projesi/eşik üstünde kalan Eurostars Projesi– 25 Puan
 • Hakem olarak değerlendirmesi yapılan her bir FTI/ KOBİ Aracı FAZ2 projesi 2 puan; her bir KOBİ Aracı FAZ1 projesi 1 puan olarak kabul edilecektir.

1.C.2. ÇOK ORTAKLI PROJELER/ORTAKSIZ JTI PROJELERI İÇİN

Proje yazma hizmeti verebilmek için uzman kişi tarafından en az 85 puan toplanmalıdır.

 • "Koordinatöre proje yazma hizmeti verilmiş" veya "uzman kişi tarafından koordinatör olarak sunulmuş" ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiş her bir çok ortaklı proje/ortaksız JTI projesi: 50 Puan
 • "Koordinatöre proje yazma hizmeti verilmiş" veya "uzman kişi tarafından koordinatör olarak sunulmuş" ve en az 10 puan almış her bir çok ortaklı proje/ortaksız JTI projesi: 35 Puan
 • Hakem olarak değerlendirmesi yapılmış her bir çok ortaklı proje/ ortaksız JTI projesi (TekAşamalı Çağrılar veya İki Aşamalı Çağrıların İkinci Aşamasını kapsamaktadır): 6 Puan

 

1.D. PROJE ÖN DEĞERLENDİRME DESTEĞİ – UZMAN KİŞİ KRİTERLERİ

 • Kriterler, AB 6. - 7. Çerçeve Program ve Ufuk2020 Programı deneyimlerini kapsamaktadır.KOBİ Aracı deneyimi olarak, Çerçeve Programları kapsamındaki KOBİ Programları kabul edilmektedir.İki aşamalı projeler için, ikinci aşama sonuçları dikkate alınmaktadır.
 • Proje Yazma hizmeti kriterlerine uyan uzman kişiler, proje ön değerlendirme hizmeti verebilmek için de doğrudan uygun olacaktır.

1.D.1. KOBİ ARACI, EUROSTARS ve FTI PROJELERİ

KOBİ Aracı, EUROSTARS ve FTI Projeleri için hizmet alınması planlanan her bir uzman kişi/kuruluşun, başvuruya konu çağrı kesim tarihi esas alınarak mevcut kriterleri son 2 yıl içerisinde sağladığını ispatlaması gerekmektedir. (Uzman kişi/kuruluşların son 2 yıldan önce kriterleri sağladığı projeler dikkate alınmayacaktır.)

Proje ön değerlendirme hizmeti verebilmek için uzman kişi tarafından en az 75 puan toplanmalıdır.

 • "Koordinatöre proje yazma hizmeti verilmiş" veya "koordinatör olarak sunulmuş" ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiş her bir KOBİ Aracı veya FTI projesi – 50 Puan
 • Koordinatöre proje ön değerlendirme hizmeti verilmiş ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiş her bir KOBİ Aracı veya FTI projesi – 35 Puan
 • "Koordinatöre proje yazma hizmeti verilmiş" veya "uzman kişi tarafından koordinatör olarak sunulmuş" ve en az 12 puan almış her bir KOBİ Aracı / FTI projesi/eşiği geçmiş Eurostars projesi – 25 Puan
 • Koordinatöre proje ön değerlendirme hizmeti verilmiş ve en az 12 puan almış her bir KOBİ Aracı / FTI projesi veya eşiği geçmiş Eurostars projesi –20 Puan
 • Hakem olarak değerlendirmesi yapılan her bir FTI/ KOBİ Aracı FAZ2 projesi 4 puan; her bir KOBİ Aracı FAZ1 projesi 2 puan olarak kabul edilecektir.       

1.D.2. ÇOK ORTAKLI PROJELER/ORTAKSIZ JTI PROJELERI İÇİN

Proje ön değerlendirme hizmeti verebilmek için uzman kişi tarafından en az 85 puan toplanmalıdır.

 • "Koordinatöre proje yazma hizmeti verilmiş" veya "koordinatör olarak sunulmuş" ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiş her bir çok ortaklı proje/ortaksız JTI projesi:50 Puan
 • Koordinatöre proje ön değerlendirme hizmeti verilmiş ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiş her bir çok ortaklı proje/ortaksız JTI projesi:35 Puan
 • "Koordinatöre proje yazma hizmeti verilmiş" veya "koordinatör olarak sunulmuş" en az 10 puan almış her bir çok ortaklı proje/ortaksız JTI projesi:35 Puan
 • Koordinatöre proje ön değerlendirme hizmeti verilmiş ve en az 10 puan almış her bir çok ortaklı proje/ortaksız JTI projesi:20 Puan
 • Hakem olarak değerlendirmesi yapılmış her bir çok ortaklı proje/ ortaksız JTI projesi (Tek Aşamalı Çağrılar Veya İki Aşamalı Çağrıların İkinci Aşamasını kapsamaktadır): 8 Puan

 

1.E. PROJE YAZMA-SUNMA EĞİTİMİ DESTEĞİ KURULUŞ KRİTERLERİ

 • Uzman kuruluşun AB ÇP (Avrupa Birliği Çerçeve Programları) kapsamında en az 20 eğitim vermiş olması,
 • Verilmiş olan eğitimlerin en az 5 tanesinin AB ÇP kapsamında proje yazma-sunma konusunda olması.


UZMAN KİŞİ/KURULUŞLARIN SUNMASI GEREKEN İSPATLAYICI BELGELER

 • Proje yazma/Proje ön değerlendirme hizmeti sayısına göre kriterlere uygun olunması durumunda: 
  • Hizmet sağlanan projelerin akronimlerini içeren uzman kişi / kuruluş imzalı mektup,
  • Verilen hizmete dair fatura veya sözleşme.
 • Hakemlik sayısına göre kriterlere uygun olunması durumunda:
  • Kişinin Avrupa Komisyonu tarafından davet edildiğine ve hakemlik yapıldığına dair belge (Hakemliğe ilişkin ekran görüntüsü)
 • Proje yazma-sunma eğitimi için:
  • Uzman kuruluşun kaşesi ve imzasının yer aldığı; verilen eğitimlerin adı, tarihi, eğitimin verildiği kuruluş bilgilerini içeren referans listesi.


UZMAN KİŞİ/KURULUŞTAN HİZMET ALIM SÜRECİ

 • Hizmet alınacak uzman kişi/kuruluş ile bağlantıya geçilir.
 • Uzman kişi/kuruluştan hizmeti vermek için kriterler uygunluk belgesi; kriterlere ilişkin ispatlayıcı belgeler ve hizmetin fiyatını gösteren teklif alınır. Bu belgeler alt destek başvuru sistemine yüklenir.
 • TÜBİTAK’tan uzman kişi/kuruluşun kriterlere uygunluğu ve teklif formu konusunda teyit alınır (başvuru sahibine e-posta yoluyla bildirim yapılır).
 • Ödemeye ilişkin evrakların TÜBİTAK’a iletilmesinin ardından ödeme başvuru sahibinin hesabına gerçekleştirilir.
 • Hizmet bedeli, desteklenen kişi tarafından uzman kişi/kuruluşun banka hesabına gönderilir ve dekontu TÜBİTAK’a iletilir.


UZMAN KİŞİLER İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Uzman kişilerin verdikleri hizmetin karşılığında fatura veya serbest meslek makbuzu düzenlemeleri zorunlu hale getirilmiştir. Uzman kişilerin bu belgeleri düzenleyemediği hallerde iş akdi ile çalıştıkları, ortağı veya sahibi oldukları şirkeler üzerinden fatura düzenlenebilecektir. Kişilerin fatura tarihi itibariyle fatura düzenleyen şirket ile bağlantısını resmi belgelerle kanıtlaması zorunludur. Bu tür durumlarda ödeme uzman kişi limitleri dahilinde ilgili kuruluşa yapılacaktır.