ÖDEME ÜST LİMİTLERİ

 1. Konsorsiyum kurma amaçlı seyahat desteği: Her bir seyahat için 1.500 Avro
 2. Konsorsiyum Kurma Amaçlı Organizasyon Desteği: 10.000 Avro (Koordinatör adayı ve proje ekibinden 1 kişinin seyahat giderleri dahil)
 3. Proje Yazdırma Desteği:

 

Uzman Kişi Türkiye

Uzman Kişi Yurtdışı

Uzman Kuruluş Türkiye

Uzman Kuruluş Yurtdışı

KOBİ Aracı Dışındaki Projeler (İki Aşamalılar Hariç)

10.000 TL

10.000 Avro

75.000 TL

15.000 Avro

KOBİ Aracı Dışındaki 2 Aşamalı Projeler İçin 1. Aşama

10.000 TL

4.000 Avro

25.000 TL

5.000 Avro

KOBİ Aracı Dışındaki 2 Aşamalı Projeler İçin 2. Aşama

10.000 TL

6.000 Avro

50.000 TL

10.000 Avro

KOBİ Aracı – Faz2

10.000 TL

6.000 Avro

40.000 TL

8.000 Avro

KOBİ Aracı – Faz 1

10.000 TL

4.000 Avro

25.000 TL

5.000 Avro

 

4. Proje Ön Değerlendirme Desteği

 

Uzman Kişi Türkiye

Uzman Kişi Yurtdışı

Uzman Kuruluş Türkiye

Uzman Kuruluş Yurtdışı

KOBİ Aracı Dışındaki Projeler (İki Aşamalılar Hariç)

6.000 TL

4.000 Avro

40.000 TL

8.000 Avro

KOBİ Aracı Dışındaki 2 Aşamalı Projeler İçin 1. Aşama

6.000 TL

2.000 Avro

15.000 TL

3.000 Avro

KOBİ Aracı Dışındaki 2 Aşamalı Projeler İçin 2. Aşama

6.000 TL

3.000 Avro

25.000 TL

5.000 Avro

KOBİ Aracı – Faz2

6.000 TL

4.000 Avro

30.000 TL

6.000 Avro

KOBİ Aracı – Faz 1

6.000 TL

3.000 Avro

20.000 TL

4.000 Avro

 

5. Proje Yazma-Sunma Eğitimi

5.a. Kişilerin Katılım Sağlayacakları Genel Kapsamlı Eğitimler

Eğitim Ücreti limiti (günlük): Yurtdışı için 500 Avro -  Yurt içi için 1.000 TL

Seyahat Limiti:  1.500 Avro (her bir eğitim ve her bir kişi için)

5.b. Kuruluşlarda/Kuruluşa Özel Düzenlenecek Eğitimler

Günlük Eğitim Ücreti (Eğitici Seyahat Ücreti kapsam dışındadır):

Eğitici Yurtdışı yerleşik kuruluştan Türkiye’ye geliyorsa ya da eğitim yurtdışında gerçekleşiyorsa: 2.000 Avro.

Eğitici Yurtiçi yerleşik kuruluştan geliyorsa ve eğitim yurt içinde gerçekleşiyorsa: 5.000 TL

Seyahat Limiti:  1.500 Avro (yurtdışında gerçekleştirilen eğitimler kapsamında her bir kişi için).

Destek Süresi : Desteğe kapsamında en fazla 2 günlük kısım için destek verilir.

 

ÖDEME SÜRECİ

 • U2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı kapsamında ödemeler fatura/mali belgelerin tesliminden sonra gerçekleştirilmektedir.
 • Döviz cinsinden yapılan giderler, ödeme belgesinin düzenlendiği günün TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak hesaplanarak başvuru sahibinin/kuruluşunun banka hesabına TÜBİTAK tarafından ödenir.
 • TÜBİTAK eğitim, proje yazdırma ve ön değerlendirme hizmet alımı ödemeleri için fatura karşılığı destek vermektedir. Kur değişimi nedeniyle oluşan fark veya banka havale masrafı gibi giderler destek kapsamında değildir.
 • Destek tutarı hesaplanırken 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tablonun IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar hakkındaki hükmü gereğince, destek ödeme tutarı üzerinden 0,00948 oranında damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.


ÖDEME KOŞULLARI

 • Destekler kapsamındaki hizmetlere ilişkin belgelerin düzenlenme tarihi çağrı kapanış tarihinden önce ve destek başvurusunun onaylanma tarihinden sonra olmalıdır.
 • Belgeler, seyahati/etkinliği/hizmet alımını takip eden 2 ay içerisinde iletilmelidir.
 • Ödemeler belge asılları veya kuruluşun mali müşavirinin tasdiklediği fatura nüshaları TÜBİTAK'a iletildikten sonra yapılacaktır.
 • 13.09.2018 tarihi itibariyle Türkiye'den bir firmadan veya uzman kişiden hizmet alınması halinde, döviz cinsinden kesilmiş faturalar karşılığında ödeme gerçekleştirilmeyecektir.


ÖDEMELERDE İSTENEN BELGELER

 • Tüm harcamalar için fatura aslı veya mali müşavir tarafından "Aslı Gibidir" olarak imzalanan kopyası.
 • Ödeme dilekçesi (Ödeme dilekçesi örneği için tıklayınız) (Fatura kuruluş adına kesildiği takdirde, hesap bilgileri de kuruluş adına olmalıdır).
 • Kuruluş hesabına yapılacak ödemeler için son 15 gün içinde alınan “Vergi Borcu Yoktur” ve "SGK Borcu Yoktur Yazısı".


ALT DESTEKLER ÖZELİNDE İLETİLMESİ GEREKEN BELGELER

 • Konsorsiyum Kurma Amaçlı Seyahat Desteği: 
  • Seyahate giden kişi adına düzenlenen uçak bileti (biniş kartlarını iletmek zorunludur), toplu taşıma biletleri, konaklama faturası, vize ve yurtdışı çıkış harcı ile ilgili resmi belgeler, toplantı ücreti var ise ücretin ödendiğine dair belge.
  • Seyahat raporu
 • Konsorsiyum Kurma Amaçlı Organizasyon Desteği:
  • Organizasyona ilişkin faturalar ile piyasa araştırma tutanakları,
  • Organizasyon raporu,
  • Seyahat söz konusu ise seyahate giden kişi adına düzenlenen uçak bileti (biniş kartlarını iletmek zorunludur), toplu taşıma biletleri, konaklama faturası, vize ve yurtdışı çıkış harcı ile ilgili resmi belgeler, toplantı ücreti var ise ücretin ödendiğine dair belge ve seyahat raporu.
 • Proje Yazma-Sunma Eğitimi Desteği:
  • Eğitim faturası,
  • Eğitim raporu,
  • Seyahat söz konusu ise seyahate giden kişi adına düzenlenen uçak bileti (biniş kartlarını iletmek zorunludur), toplu taşıma biletleri, konaklama faturası, vize ve yurtdışı çıkış harcı ile ilgili resmi belgeler, toplantı ücreti var ise ücretin ödendiğine dair belge ve seyahat raporu.
 • Proje Yazdırma Desteği ve Proje Ön Değerlendirme Desteği: 
  • Hizmet faturası,
  • Ödeme dilekçesi.


DİKKAT

TÜBİTAK tarafından iletilen destek bedelinin hizmet alınan uzman kişi / kuruluş hesabına iletildiğine dair banka dekontunun ödeme gerçekleştikten sonra 15 gün içinde koordinator@h2020.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Seyahat içeren alt desteklerdeki ödemelere ilişkin düzenlemelere buradan ulaşabilirsiniz.