BAŞVURU SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  • Koordinatörlüğü Destekleme Programı'na yaptığı başvuru kabul edilen koordinatör adaylarının, bu başvuru kapsamında faydalanmak istedikleri seyahat içeren her bir destek için belirtilen sürelerde yeniden başvuru yapması gerekmektedir.
  • Koordinatör adayları, destekten faydalanmaları durumunda, projelerini Koordinatör olarak Avrupa Komisyonu’na uygun kurallar çerçevesinde sunmak ve projenin sunulduğuna dair belgenin bilgisayar çıktısını, çağrı kapanma tarihinden itibaren iki ay içinde ilgili TÜBİTAK Program Sorumlusu’na iletmekle yükümlüdürler (SME Instrument ve Fast Track to Innovation çağrılarında kapanış tarihi olarak ara kesim tarihi (Cut-off date) baz alınacaktır).
  • Koordinatör adayları, uzman kişi/kuruluştan hizmet almaları durumunda destek ödemesi hesaplarına iletildikten sonra 15 gün içinde uzman kişi/kuruluş hesabına ödemenin gerçekleştirildiğine dair dekontu koordinator@h2020.org.tr adresine iletmekle yükümlüdür.

 

KISITLAR

  • Desteklenen her bir Koordinatörlüğü Destekleme Programı genel başvurusu kapsamında, bir defa proje yazdırma veya proje ön değerlendirme hizmeti desteğinden faydalanılabilir.
  • Proje yazma-sunma eğitimi desteğinden faydalanan koordinatör adayları, aynı genel başvuru kapsamında proje yazdırma hizmeti desteğinden faydalanamaz.