DESTEĞİN TANIMI VE KAPSAMI

U2020 Seyahat Desteği, Ufuk2020 (Horizon 2020) Programı'na sunulacak projelerde yer almak isteyen proje yürütücüsü adaylarının proje pazarları, bilgi günleri, konsorsiyum toplantıları ve TÜBİTAK tarafından uygun görülebilecek diğer toplantılara ve etkinliklere katılımı için verilir.

U2020 Seyahat Desteği, Ufuk2020 Programı’na sunulacak projelerde yer almak isteyen akademisyenler ile kamu sektörü veya özel sektör çalışanı olan proje yürütücüsü adaylarına yöneliktir.

Adaylar, aşağıda belirtilen etkinlikler için U2020 Seyahat Desteğinden yararlanılabilir:

  • Ufuk2020 kapsamında başvuruda bulunmak istenen çağrıya yönelik olarak gerçekleştirilen ve Avrupa Komisyonu Horizon 2020 resmî web sayfası ve/veya Avrupa Komisyonu’nun Europe 2020 İnisiyatiflerinin web sayfalarında yer alan Ufuk 2020 çağrılarına yönelik proje pazarları ve bilgi günleri,
  • Avrupa Teknoloji Platformu, Avrupa Sanayi Birliği benzeri stratejik ağlar yoluyla düzenlenen toplantılar,
  • Proje koordinatör adayı tarafından, resmi yazı ile ya da e-posta yoluyla davet edilen konsorsiyum toplantıları,
  • Proje yürütücüsü adayının talep etmesi durumunda TÜBİTAK’ın onay vereceği diğer toplantılar.

 

Destek sürekli başvuruya açıktır ve çevrimiçi olarak başvuru yapılır. Başvuru sonrasında ıslak imza gerektiren belgeler TÜBİTAK’a posta yoluyla iletilmelidir. Çevrimiçi başvuru tamamlandıktan hemen sonra değerlendirme süreci başlamaktadır. Değerlendirme sonucu ARBİS sisteminde yer alan e-posta adresine e-posta yoluyla iletilmektedir.

Destek duyurusu için tıklayınız.

Başvuru yapmak için tıklayınız.