BAŞVURU YAPABİLECEK KİŞİLER

U2020 Seyahat Desteği, Ufuk2020 Programı’na sunulacak projelerde yer almak isteyen akademisyenler ile kamu sektörü veya özel sektör çalışanı olan proje yürütücüsü adaylarına yöneliktir.


BAŞVURU SÜRESİ

U2020 Seyahat Desteği'ne seyahatin gerçekleşmesinden  15 gün öncesine kadar veya seyahat dönüş tarihinden itibaren en fazla 1 ay içerisinde başvuru yapılabilir.

Başvurularda sürenin son gününün tatil günü olması halinde, başvuru süresi tatil gününü izleyen ilk iş gününün bitimine kadar (23:59) uzar.

Destek başvuruya sürekli açıktır.
 

BAŞVURU ŞEKLİ

Destek sürekli başvuruya açıktır ve çevrimiçi olarak başvuru yapılır.

Başvuru sonrasında ıslak imza gerektiren belgeler TÜBİTAK’a posta yoluyla iletilmelidir. Islak imzalı belgeler iletilmediği sürece değerlendirme sonucu başvuru sahibine bildirilmeyecektir.
 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Seyahat Desteği Başvuru Formu (Form çevrimiçi başvuru esnasında doldurulmaktadır),
 • Başvuru sahibine gelen etkinlik davet mektubu veya etkinliğe katılımın onaylandığını gösteren e-posta/ekran görüntüsü (Proje pazarı/çağrı veya alana ilişkin bilgi günleri ve stratejik ağlar yoluyla düzenlenen toplantılar için ise davet mektubu yerine etkinliğe kayıt olunduğuna dair belge),
 • Başvuru sahibinin özgeçmişi (Özgeçmiş ARBİS Sisteminden otomatik olarak başvuru sistemine aktarılmaktadır),
 • Desteğe ilişkin taahhütname (Taahhütnameye ulaşmak için tıklayınız),
 • Başvuru sahibinin kurumundan aldığı yetkilendirme dilekçesi (Dilekçeye ulaşmak için tıklayınız),
 • Değerlendirme sürecinde TÜBİTAK tarafından ihtiyaç duyulması halinde talep edilecek olan (otel rezervasyonu, uçuş belgesi vb.) diğer belgeler.
   

BAŞVURULARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Değerlendirmenin sağlıklı yapılabilmesi açısından aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir: 
  • Çağrı bilgilerinin doğru doldurulmalıdır (Emin olmadığınız durumlarda ilgili alanın Ulusal İrtibat Noktası ile irtibata geçmeniz önerilmektedir),
  • ARBİS özgeçmiş bilgilerinin tam olarak doldurulmalıdır (Uluslararası Proje deneyimi ile ilgili olan kısmın doldurulması önem taşımaktadır),
  • Toplantıya katılım amacı ve varsa konsorsiyumda alınacak görevler kısımları detaylı olarak doldurulmalıdır.

 

Destek duyurusu için tıklayınız.

Başvuru yapmak için tıklayınız.