BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • U2020 Seyahat Desteğine yapılan başvurular, Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilmektedir.
 • Değerlendirme Komisyonu toplantısında alınan kararlar Başkanlık Makamına sunulur ve nihai karara ilişkin geri bildirim başvuru sahibine e-posta yoluyla yapılır.
   

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

U2020 Seyahat Desteği'ne yapılan başvuruların değerlendirmesinde aşağıdaki uygunluk ölçütlerini göz önünde bulundurur:

 • Toplantı konusunun çağrı başlığı ile uyumu (çağrı bilgileri ile ilgili emin olmadığınız konularda alan sorumlusu Ulusal İrtibat Noktası ile iletişime geçebilirsiniz),
 • Toplantının destek kapsamında olup olmaması,
 • Başvuru sahibinin özgeçmişinin toplantı ve çağrı ile uyumu,
 • Başvuru formundaki bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması, formda yer alan soruların detaylı ve açıklayıcı olarak cevaplanması,
 • ARBIS özgeçmiş bilgilerinin tam olarak doldurulması (Uluslararası Proje deneyimi ile ilgili olan kısmın doldurulması önem taşımaktadır).
   

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Değerlendirmenin sağlıklı yapılabilmesi açısından aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 

 • Çağrı bilgilerinin doğru doldurulması (Emin olmadığınız durumlarda alan sorumlusu Ulusal İrtibat Noktası ile irtibata geçmeniz önerilmektedir),
 • ARBIS özgeçmiş bilgilerinin tam olarak doldurulması (Uluslararası Proje deneyimi ile ilgili olan kısmın doldurulması önem taşımaktadır),
 • Toplantıya katılım amacı ve varsa konsorsiyumda alınacak görevler kısımları detaylı olarak doldurulması,
 • Seyahat sonrası başvurularda, katılımdan sağlanan faydalar kısmının detaylı ve açıklayıcı olması.
   

SONUÇLARIN BİLDİRİLMESİ

Başvuruya ilişkin karar başvuru sahiplerine e-posta yoluyla bildirilmektedir. Bu nedenle başvuruda belirttiğiniz e-posta adresi sürekli kullandığınız güncel bir adres olmalıdır.