U2020 SEYAHAT DESTEĞİ BAŞVURU BELGELERİ

 • Desteğe ilişkin Taahhütnameye ulaşmak için tıklayınız.
 • Başvuru sahibinin kurumundan aldığı yetkilendirme dilekçesine ulaşmak için tıklayınız.

U2020 SEYAHAT DESTEĞİ ÖDEME BELGELERİ

 • Harcama kalemlerine ilişkin doldurulması gereken dizi pusulası için tıklayınız.
 • Taksi kullanılması durumunda doldurulması gereken form için tıklayınız.
 • Ödemeler için faturalarla birlikte iletilecek dilekçe için tıklayınız.
 • Vergi borcu yoktur yazısı.
 • (Seyahat Öncesi destekler için)  Yurtdışı Seyahat Raporu formatına (Ağ Toplantıları dışında) ulaşmak için tıklayınız.
 • (Seyahat Öncesi destekler için)  Yurtdışı Seyahat Raporu formatına (Ağ Toplantıları için) ulaşmak için tıklayınız.

EUREKA SEYAHAT DESTEĞİ BELGELERİ

 • EUREKA Seyahat Desteği rapor formatı için tıklayınız.
 • EUREKA Seyahat Desteği yetkilendirme dilekçesi formatı için tıklayınız.
 • EUREKA Seyahat Desteği ödeme dilekçesi formatı için tıklayınız.