ÖDEME ÜST LİMİTİ

U2020 Seyahat Desteği kapsamında, onaylanan her bir başvuru için en fazla 1,500 Avro karşılığı TL olan harcamalar geri ödenmektedir.
 

DESTEK KAPSAMINDA KARŞILANAN GİDERLER

Yapılan değerlendirmede uygun görülmesi halinde, başvuru sahibinin gerçekleştirdiği aşağıdaki harcamalara destek verilir:

 • Toplantının veya etkinliğin gerçekleştiği ülkeye ve/veya şehre ulaşımı için gerekli (gidiş–dönüş olmak üzere) ekonomi sınıfı uçak (ödeme için biniş kartlaırnın iletilmesi zorunludur) veya tren ya da otobüs bileti bedeli (Biletler başvuru sahibi tarafından satın alınacaktır),
 • Toplantının en çok bir gün öncesi ve toplantının bittiği günü kapsayan konaklama giderleri (Otel ücretinin faturalandırılması durumunda günlük limitin üç katını aşmayacak şekilde ödeme yapılır. Yurtdışı 180 Avro'ya kadar, Yurtiçi 180 TL'ye kadar ödeme yapılacaktır),
 • Yurtiçinde veya seyahate konu ülkedeki ulaşım masrafları (Toplu taşıma araçları tercih edilmesi esastır ancak gerekçesinin TÜBİTAK tarafından uygun görülmesi halinde ve belgelendirilmesi şartıyla taksi ulaşım bedelleri kısmen veya tamamen ödenir. 4 Temmuz 2015 tarihli Bilim Kurulu kararıyla bu tutar en fazla 100 Avro karşılığı TL olarak belirlenmiştir),
 • Konaklama yapılan her gece için yurtdışı 60 Avro; yurtiçi 60 TL gündelik,
 • Toplantı katılım bedeli,
 • Vize (vize bedeli olarak toplantı süresinden uzun olmak kaydıyla en düşük sürenin karşılığı olan bedel baz alınacaktır) ve yurtdışı çıkış harcı bedeli.
   

ÖDEME KOŞULLARI

 • Destek ödemesinin gerçekleşebilmesi için talep edilen belgeler seyahatin gerçekleşmesini takip eden 2 ay içinde TÜBİTAK'a iletilmiş olmalıdır. Aksi takdirde ödeme yapılmamaktadır.
 • Destek, seyahat sırasında yapılan harcamaların destek faydalanıcısına sonradan geri ödenmesi usulüyle verilmekte olup, desteğin verileceği etkinliğe ilişkin ulaşım ve konaklama biletlerinin destek faydalanıcısı tarafından satın alınması gerekmektedir.
 • Ödemeler destek faydalanıcısı adına düzenlenen harcama belgelerinin asılları karşılığında yapılmaktadır. Kurum/Kuruluş adına düzenlenen harcama belgeleri karşılığında ödeme yapılamamaktadır.
 • Ödemenin gerçekleşebilmesi için harcama belgeleri ile birlikte ıslak imzalı dizi pusulası (Harcama kalemlerine ilişkin doldurulması gereken dizi pusulası için tıklayınız) ve ödeme dilekçesinin (Ödemeler için faturalarla birlikte iletilecek dilekçe için tıklayınız) TÜBİTAK’a iletilmesi gerekmektedir.
 • Tahsilat Genel Tebliği Seri A Sıra No :1 Zorunluluk Getirilen Ödeme ve İşlemler Kısmında iv- bendinde belirtildiği üzere "Kanun, kararname ve diğer mevzuatla nakdi olarak sağlanan Devlet yardımları, teşvikler ve destekler nedeniyle kurumların 2.000, liranın üzerinde yapacakları ödemeler sırasında ilgililerin Bakanlığımıza bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığına ilişkin vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğu getirilmiştir." Bu nedenle destek başvuruları kabul edilen başvuru sahiplerinin vergi borcu yoktur yazısını ödeme belgelerine ek olarak iletmesi gerekmektedir. İlgili tebliğ nedeniyle vergi borcunuzun olması durumunda öncelikle destek ödemenizden borçlarınız mahsup edilir. Kalan kısım başvuru sahibinin hesabına aktarılır.
 • Seyahat Öncesi için destek başvurusunda bulunulması halinde harcama belgeleri ile birlikte gerçekleştirilen seyahatte yapılan faaliyetlere ilişkin Yurtdışı Seyahat Raporu’nun (Gerçekleştirilen seyahatte yapılan faaliyetlere ilişkin rapor formatına ulaşmak için tıklayınız) da  TÜBİTAK’a iletilmesi gerekmektedir.
 • Döviz cinsinden yapılan harcamaların geri ödemesi, ödeme belgesinin düzenlendiği günün TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak hesaplanarak ödenmektedir.
 • Destek tutarı hesaplanırken 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tablonun IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar hakkındaki hükmü gereğince, destek ödeme tutarı üzerinden 0,00948 oranında damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.
 • U2020 Seyahat Desteğinde toplu taşıma esas olup, gerekçesi TÜBİTAK tarafından kabul edilen zorunlu haller dışında taksi kullanımları destek kapsamına girmemektedir. Bu nedenle taksi kullanımlarına ilişkin ödeme beyan edilecekse, bu durumun muhakkak gerekçelendirilmesi gerekmektedir. (Form için tıklayınız.)
 • Acente aracılığıyla yapılan ödemelere dair sunulan faturalarda ödeme tutarına dair detaylı bilgilerin yer alması zorunludur.