BAŞVURU SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  • Başvuru sahiplerinin başvurular kapsamında istenen belgeleri zamanında ve tam olarak iletmeleri gerekmektedir.
  • Destek ödemesinin gerçekleşebilmesi için talep edilen belgeler seyahatin gerçekleşmesini takip eden 2 ay içinde TÜBİTAK'a iletilmiş olmalıdır. Aksi takdirde ödeme yapılmamaktadır.
     

KISITLAR

U2020 Seyahat Desteği kapsamında uygulanan kısıtlar aşağıdaki şekildedir:

  • Her proje yürütücüsü adayı, bir takvim yılı içerisinde seyahat desteğinden en fazla dört seyahati için faydalanabilmektedir.
  • U2020 boyunca aynı alanda dört kere seyahat desteğinden faydalanan proje yürütücüsü adayı geçerli bir proje önerisinde ortak/koordinatör olarak yer almadığı takdirde bu kapsamdaki diğer destekler için yapacağı başvurular değerlendirmeye alınmamaktadır.