Etkinlik Adı

KOBİ Hızlandırıcı Proje Teklifleri Üzerine Çalıştay

Etkinlik Detayı

Bu programın bir parçası olarak, EIC Hızlandırıcı (EIC Accelerator) programı kapsamında sunulan destek ve finansman hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen KOBİ’ler için "KOBİ Hızlandırıcı Proje Teklifleri Üzerine Çalıştay" isimli bir webinar düzenlenecektir. Bu webinar kapsamında  Avrupalı uzmanlar EIC Accelerator programına yönelik deneyimlerini paylaşarak özellikle Türk KOBİ’lerin programa yapılan proje tekliflerine yönelik değerlendirmelerini sunacaktır. Webinar, yeni Ufuk Avrupa EIC Hızlandırıcı programına proje sunmak üzere teklif yazımına bir giriş niteliğinde olacaktır. Etkinlik, öncelikle bu program kapsamında teklif vermeyi planlayan KOBİ'lere yöneliktir; ancak aynı zamanda teklif yazımında iyi uygulamalarla ilgilenenlerin de ilgisini çekecektir. Ayrıca katılımcılar, etkinlik sırasında uzmanlara soru yöneltebileceklerdir.

Etkinlik Tarihi

02 Şubat 2021, 10:00 to 12:00

Etkinlik Adresi

Kayıt Bağlantısı