Avrupa Karayolu Ulaşımı Araştırma Danışma Konseyi (European Road Transport Advisory Council - ERTRAC), karayolu ulaşımı modunda aktif çalışmaları olan, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen bir Teknoloji Platformu’dur. ERTRAC bileşenleri

 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Çalışma Grupları
 • Sekreterya
 • Destek Enstitüleri

olarak sıralanabilir.

Vizyon

ERTRAC vizyonları ERTRAC Çok Yıllık Ufuk2020 Uygulama Planı çerçevesinde aşağıda yer alan kalemler ekseninde ortaya konmuştur:

 • Kara araçlarının, deniz araçlarının ve hava araçlarının daha temiz ve sessiz hale getirilmesi yoluyla çevresel performansın, algılanan gürültü ve titreşim düzeylerinin azaltılması
 • Akıllı ekipman, altyapı ve servislerin geliştirilmesi
 • Şehir içi alanlarda ulaşımın ve hareketliliğin geliştirilmesi
 • Trafik sıkışıklığının önemli ölçüde azaltılması
 • İnsanların ve yükün taşınmasında önemli iyileştirmeler
 • Yük taşınımı ve lojistik alanında yeni konseptlerin geliştirilmesi ve uygulanması
 • Güvenliğin geliştirilmesi ile kaza oranlarının ve ölümlerin azaltılması
 • Avrupa Ulaşım Sanayii'nin küresel liderliğinin sağlanması
 • Politika oluşturma amaçlı sosyo-ekonomik araştırmalar ve ileri dönük faaliyetler
 • Güvenli, temiz ve verimli enerji
 • Sanayide liderlik

Misyon

 • Avrupa’da karayolu araştırmaları faaliyetlerinde bulunan araştırmacılara stratejik vizyon sunmak
 • Kamu – Özel Sektör Ortaklıkları yatırımlarını karayolu araştırmaları ve inovasyonları ekseninde teşvik etmek
 • Karayolu araştırma ve yenilik faaliyetlerini bölgesel, ulusal ve  Avrupa çapında koordine etmek
 • Ufuk2020 Çerçeve Programı’nın uygulanmasını mümkün kılmak

Kimler Katılabilir?

Karayolu ulaşımı sektöründen çatı kuruluşlar, üniversiteler ERTRAC üyesi olabilmektedirler. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği üye ve asosiye ülkelerinden temsilciler de ERTRAC’ta temsil yetkisine sahiptirler. ERTRAC Çalışma Grupları, üye birliklerin temsilcilerinin katılımına açıktır.

Çalışma Alanları

ERTRAC Yol Haritası, dokümantasyon, stratejik araştırma ve inovasyon eylemleri Çalışma Grupları tarafından koordine edilmektedir. ERTRAC bünyesindeki Çalışma Grupları aşağıdaki gibidir:

 • Şehir İçi Ulaşım
 • Uzun Mesafe Ulaşım ve Yük Taşımacılığı
 • Enerji ve Çevre
 • Emniyet ve Güvenlik (Karayolu Ulaşımı için)
 • Küresel Ölçekte Rekabetçilik
 • Bağlanabilirlik ve Otonom Sürüş

Üyeler

ERTRAC karayolu araştırmalarında bulunan kamu ve özel sektör kuruluşları farketmeksizin tüm ilgili paydaşları kapsamaktadır. ERTRAC üye listesine takip eden bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Bazı ERTRAC üyeleri aşağıda yer almaktadır:

 • CLEPA
 • CONCAWE
 • EARPA
 • ECTRI
 • ERTICO
 • EUCAR
 • EUROBAT
 • FEHRL
 • POLIS
 • UITP
 • RWTH Aachen University
 • Aristotle University of Thessaloniki
 • DG Research
 • DG Mobility and Transport

Türk Üyeler

Üyelik İçin

ERTRAC üyesi olan birliklere üyeliği bulunanlar, kendilerini ERTRAC'ta temsil edebilirler.

Yol Haritası Bileşenleri

Ayrıntılı Bilgi