Doktorasını çağrı yılından 7-12 yıl önce almış genç araştırmacılar için uygundur. Örneğin ERC-2021-CoG çağrısına 01.01.2009 - 31.12.2013 yılları arasında doktorasını almış araştırmacılar başvuru yapabilir.

Doğum, askerlik, uzun dönemli hastalık veya klinik eğitim gibi araştırmaya ara verilen dönemler göz önüne alarak bu zaman aralığı uzatılabilmektedir. Örneğin bir annenin dünyaya getirdiği her çocuk için, doktora öncesinde veya sonrasında doğumun gerçekleşmiş olmasına bakılmaksızın, en az 1.5 yıllık bir süre doktora aldığı yıla eklenmektedir. Doktora aldığınız yıl sınırda ve özel koşullardan emin değilseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Consolidator Grant Desteğinden yararlanmak isteyen araştırmacıların belirli bir bilimsel araştırma olgunluğuna erişmiş ve bağımsız araştırma yapabildiklerini göstermiş olmaları beklenmektedir. Örneğin bu gösterge, doktora tez danışmanından bağımsız olarak birden fazla önemli makale yayınlamak veya birden fazla önemli makalede ana yazar olmak olabilir.

Projelerin süresi maksimum 5 yıl olup, proje başına öngörülen bütçe 2 Milyon Avro’ya kadar çıkmaktadır. Bazı özel durumlarda (Avrupa Araştırma Alanı dışından Avrupa’ya/Türkiye’ye gelmek, büyük ekipman alımı, büyük araştırma altyapılarına erişim, saha çalışmaları) bu miktar 3 Milyon Avro’ya kadar çıkabilir.

Bu konuda daha fazla bilgi almak için çağrı yılına ait ERC Çalışma Programı (Work Programme) ve ilgili çağrıya ait ERC Başvuru Kılavuzu (Information for Applicants) dokümanlarını inceleyebilirsiniz.

 

DİKKAT!

ERC-2021-CoG çağrısı 20 Nisan 2021 tarihinde kapanmıştır. 

ERC-2022-CoG çağrısının tahmini olarak 19 Ekim 2021 tarihinde yayınlanması ve 17 Mart 2022 tarihinde kapanması beklenmektedir. 

ERC ile ilgili her türlü öneri ve sorularınızı ncperc@tubitak.gov.tr adresine iletebilirsiniz. 

 

Önemli Dokümanlar:

ERC 2021 Yılı Çalışma Programı 
Information for Applicants to the Starting and Consolidator Grant 2021 Call
Resmi çağrı başvuru sayfası 
B1 Dokümanı
B2 Dokümanı
HI Support Letter

 

Diğer Önemli Dokümanlar: 

Rules for Submission and Evaluation
Guide for Peer Reviewers (StG, CoG)
General Model Grant Agreement 

Ethics Self Assessment nasıl yazılmalı?

 

ERC Panelist listeleri:

2021 CoG Panel Başkanları

2013-2020 CoG Panel Üyelerinin Listesi (toplu)

 

TÜBİTAK H2020 Destek ve Ödül Programları:

Türkiye’nin ERC çağrılarındaki henüz açığa çıkmamış potensiyelini artırmak amacıyla TÜBİTAK tarafından oluşturulan H2020 Destek ve Ödül Programı’ndan aşağıdaki konularda ofisimizden destek almak mümkün. 

  • ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı: Bu program proje yazma ve sunma eğitimi, proje ön değerlendirme desteği, mülakat eğitimi desteği ve seyahat desteğini içerir.  2021 CoG için başvuru tarihi geçmiştir. 
  • Eşik Üstü Ödülü: Bu ödül ERC'nin birinci aşama değerlendirmesini geçen araştırmacılara verilir. Değerlendirmeden alınan puana göre 60.000 TL’ye kadar ödül verilmekte.
  • Başarı Ödülü: Bu ödül ERC Baş Araştırmacı'larına ve ev sahibi kuruluşlarına verilir. Proje bütçesine ve süresine göre Güçlendirme Desteği Projeleri için 1.770.000 TL’ye kadar ödül verilmekte.
  • Transfer Ödülü: Bu ödül yurtdışından ERC projesi ile Türkiye’ye gelecek araştırmacılara ve ev sahibi kuruluşlarına verilir. Proje süresinin Türkiye'de geçirilen zamanına göre 500.000 TL'ye kadar ödül verilmekte.