Synergy Grant ile en az iki en fazla dört araştırmacının bir araya gelerek ve tamamlayıcı vasıflarını, bilgilerini ve kaynaklarını kullanarak iddialı bilimsel sorunlara çözüm bulabilmeleri amaçlanır. Bu anlamda Synergy Grant çağrısının ana hedefi, bilginin sınırlarını genişletmek, farklı disiplinler arasındaki arayüzde yeni metotlar ve teknikler kullanılmasını teşvik etmektir. Böylece yapılacak dönüştürücü (transformative) araştırmaların sadece Avrupa’da değil bütün bilim dünyasında bir mihenk taşı olması beklenmektedir.

Synergy Grant’e başvuru yapan araştırmacıların tamamlayıcı vasıflarını, aralarındaki sinerjiyi ve bir araştırmacının tek başına başaramayacağı fakat beraber başarılabilecek çığır açıcı buluşlarını ayrıntılı bir şekilde açıklamaları beklenmektedir. Başvuru yapan araştırmacıların özel bir seçilme niteliği bulunmamakla birlikte ilgili çağrıların sadece müstesna başvuruların kabul edileceği, oldukça rekabetçi çağrılar olması planlanmaktadır.

Synergy Grant projelerinin değerlendirmelerinin diğer ERC çağrılarından farklı şekilde yapılması öngörülmektedir. Öncelikle, SyG başvurusu yapan araştırmacılardan StG, CoG, AdG çağrılarından farklı olarak, panel seçimi yerine “keyword” seçimi yapılması istenmektedir. Ayrıca StG, CoG, AdG çağrılarının değerlendirilmesi iki aşamalı iken SyG çağrısında üç aşamalı bir değerlendirme olması planlanmaktadır. İlk aşamada B1 formu incelenirken 2. Ve 3. aşamalarda proje önerisinin tamamı değerlendirilecek ve 3. aşamada aynı zamanda araştırmacılarla mülakat gerçekleştirilecektir.

Projelerin süresi maksimum 6 yıl olup, proje başına öngörülen bütçe 10 Milyon Avro’ya kadar çıkmaktadır. Bazı özel durumlarda (Avrupa Araştırma Alanı dışından Avrupa’ya/Türkiye’ye gelmek, büyük ekipman alımı, büyük araştırma altyapılarına erişim) bu miktar 14 Milyon Avro’ya kadar çıkabilir.

2019 Çalışma Programı’nda getirilen yenilik kapsamında Synergy Grant çağrılarında AB üyesi veya Asosiye ülke olmayan ülkelerde araştırmalarını sürdüren bir Baş Araştırmacı da Synergy Grant çağrısına başvuru yapabilecektir. 

 

DİKKAT!

2018 Synergy Grant Çağrısı başvurulara açıktır. Son başvuru tarihi 8 Kasım 2018.

2019 Çalışma Programı’nda belirtilen yeniden başvurma kurallarına göre: ERC-2018-SyG çağrısında ilk aşamada B veya C, ikinci aşamada ise B notu alan araştırmacılar ERC-2019-SyG çağrısına başvuru yapamazlar.

ERC ile ilgili her türlü öneri ve sorularınızı ncperc@tubitak.gov.tr adresine iletebilirsiniz.


Önemli Dokümanlar:

ERC 2019 Yılı Çalışma Programı
Information for Applicants to the Synergy Grant 2019 Call
Çağrı Başvuru Sayfası
SyG Proposal Template
 

Diğer dökümanlar:

ERC Rules for Submission and Evaluation
Horizon2020 Annotated Grant Agreement
ERC Mono Beneficiary Model Grant Agreement
ERC Multi Beneficiary Model Grant Agreement


Türkiye’nin ERC çağrılarındaki henüz açığa çıkmamış potensiyelini artırmak amacıyla TÜBİTAK tarafından oluşturulan H2020 Destek ve Ödül Programı’ndan aşağıdaki konularda ofisimizden destek almak mümkün.