1. ERC çağrılarına başvurmak için ortak gerekli mi? Ortaklı projeler ERC için uygun mu? Projeye ortak eklememiz başarı şansımızı artırır mı?
  2. ERC başvuru kılavuzunda sıkça bahsedilen yüksek risk-yüksek kazanım (high risk-high gain) nedir?
  3. Sizce özgeçmişim ve proje fikrim ERC için uygun mu?
  4. Personel bütçeleri nasıl oluşturuluyor? Nasıl hesaplanıyor ve bu bütçeler bazında maksimum yazabileceğimiz miktarlar nelerdir?
  5. Starting Grant çağrısına başvuracağım ama henüz araştırma ekibim yok. ERC’ye yine de başvurabilir miyim?
  6. ABD’deki bir ev sahibi kuruluşta ERC projemi yürütebilir miyim?
  7. Starting Grant çağrısında aldığım C puanı nedeniyle 2 sene bekleme aldım. 1 sene sonra Consolidator Grant çağrısına başvurabilir miyim? Starting Grant çağrısında aldığım puan Consolidator Grant çağrısını etkiler mi?
  8. ERC çağrılarında Türkiye’den yapılacak başvurular için ayrılmış bir bütçe veya kota var mı?

 

1. ERC çağrılarına başvurmak için ortak gerekli mi? Ortaklı projeler ERC için uygun mu? Projeye ortak eklememiz başarı şansımızı artırır mı?

ERC bir baş araştırmacı ve bir ev sahibi kuruluşa verilmek üzere tasarlanmış bir programdır. Farklı kurumlardan araştırmacıların bilimsel işbirlikleri geliştirmelerine yönelik bir program değildir. Bu kapsamda ERC çağrılarına bireysel olarak ve eğer gerekliyse araştırma ekibinizle (yani sizin liderliğinizde çalışacak olan doktora sonrası araştırmacılar, doktora, master, ve lisans öğrencileri, mühendisler, veterinerler vb.) başvuru yapmanız tavsiye edilir.

Sadece bilimsel olarak gerekli olduğu durumlarda ve projenin belirli kısımlarında çalışmak üzere başka kurumlardan araştırmacılardan yardım alıp yararlanıcı (beneficiary) olarak bu araştırmacıları projenize katabilirsiniz. Bu durumda da sizden daha deneyimli bir araştırmacıyı proje ekibine katmak sizin bağımsız bir araştırmacı olmanız konusunda şüphelere yol açacağından tavsiye edilmemektedir. Avrupa’dan bir yararlanıcıyı eklemeniz bilimsel olarak projeyi güçlendirmedikçe değerlendirme açısından size bir katkısı olmayacaktır. Bunun dışında geçmiş yıllarda diğer araştırmacılarla olan işbirliklerinizden özgeçmiş ya da "track record" bölümlerinde bahsetmeniz değerlendirmenize olumlu yasıyacaktır.

Eğer proje fikriniz başka kurumlarla işbirliği geliştirmeye veya işbirlikleri kanalıyla büyük bilimsel sorunlara çözüm aramaya yönelik bir proje ise sizi Ufuk2020 kapsamındaki diğer programlara yönlendirebiliriz.

Yukarı

 

2. ERC başvuru kılavuzunda sıkça bahsedilen yüksek risk-yüksek kazanım (high risk-high gain) nedir?

ERC,  proje önerilerinin yüksek riskli ve yüksek kazanımlı (high risk-high gain) olup olmadığına göre değerlendirmesini yapar. Yüksek risk, projedeki hedef/hedeflerin başarıya ulaşmalarında yaşanacak yüksek bilimsel risk anlamına gelmektedir.  Yüksek kazanım ise ticari bir kazanım değil, bilimsel olarak bilim camiyasina katılacak bilimsel değerdir. Örneğin daha önce çözülememiş bir araştırma konusuna yeni bir bakış açısı getirmek, senelerce çözülmemiş bilimsel problemleri çözebilmek ya da yeni bir yöntem geliştirmek gibi hususları içeren proje önerileri ERC çağrıları için uygun görülen konulardır.

Yukarı

 

3. Sizce özgeçmişim ve proje fikrim ERC için uygun mudur?

 

Çağrılar özelinde baş araştırmacıların profilleri ile ilgili genel kriterleri ERC Çalışma Programı (Work Programme) dökümanında bulunabilir. ERC panelistleri için araştırmacıların makale sayısı, atıf sayısı ya da patent sayısı gibi sayısal değerlendirmelerden çok yayın kalitesi önemlidir. Bu nedenle başvuru kriterleri sayısal değerlendirmelerle çok keskin olarak belirlenmemiştir. Özgeçmiş ve projenin birbiri ile uyumu da önem taşımaktadır.

Sayısal değerlendirme kriterlerinin çok keskin olmamasının bir diğer nedeni de farklı disiplinlerde bulunan başarılı olma kriterleri farklı sayıda/biçimlerde bilimsel çıktılarla ölçülebilmektedir. Bazı disiplinlerde makale ve patent önemliyken, diğer bilim dallarında kitap ya da sözlü sunumlar başarı kriterleri olabilmektedir. Araştırmacının bu şekilde farklılıkları da belirtmesi ve projesi ile özgeçmişinin uyumunu açıklaması beklenmektedir. Projenizin ve özgeçmişinizin ERC kriterlerine uygun olup olmadığına daha önce desteklenen projeleri ve baş araştırmacı profillerini inceleyerek karar verebilirsiniz. Bu projelerin özetlerine ERC Funded Projects sayfasından ya da Avrupa Komisyonu’nun proje veri tabanı olan CORDIS’te Programme bölümünden H2020-ERC veya FP7-IDEAS-ERC başlıklarını seçip arama yaparak ulaşabilirsiniz. CORDIS veri tabanından proje özetlerinin yanı sıra projelerin raporlarına veya çıktılarına da erişim sağlayabilirsiniz.   

Yukarı

 

4. Personel bütçeleri nasıl oluşturuluyor? Nasıl hesaplanıyor ve bu bütçeler bazında maksimum yazabileceğimiz miktarlar nelerdir?

ERC projenize başvururken hazırlayacağınız taslak bütçede sizin araştırmanız için bir iş sözleşmesine tabi olarak çalışacak tüm personelin (mühendis, teknisyen, doktora sonrası araştırmacı, doktora öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, idari personel vb.) kurumunuza olan işveren maliyeti hesaplanmalıdır. Bu konuda kurumunuzdaki varsa Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ya da proje destek ofisleri size yardımcı olacaktır. Bu hesaplamaların B2 formunda yer alan Kaynaklar (Resources) kısmında detaylandırılması ve gerekçelendirilmesi gerekmektedir. Örneğin her bir araştırmacının toplam çalışma zamanının ne kadarını bu projeye ayıracağı, kaç ay/yıl boyunca projede çalışacağı ve projedeki görevleri belirtilip yine B2 formundaki tabloya yazılması gerekmektedir. 

Bu bağlamda öncelikle her bir personelin projedeki iş yüklerinin ve iş tanımlarının projedeki ihtiyaçlara göre baş araştırmacı tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Örneğin: Biyoloji özgeçmişine sahip 1 numaralı doktora sonrası araştırmacı projenin ilk yılında toplam 12 ay, 2. yılında toplam 6 ay 2 numaralı iş paketi üzerinde çalışacaktır.

Ardından projede yer alacak personelin 1 yıllık işveren maliyeti hesaplanır (brüt maaş + SGK iş veren payı + varsa diğer masraflar). Bu maliyete mevcutsa tamamlayıcı gelirler eklenir, 12’ye bölünür ve 1 Adam-Ay (Person Month-PM) ücreti belirlenir. Aşağıda konuyla ilgili bir örnek yer almaktadır.


Aylık kuruma maliyet = 8,000 TL
Diğer gelirler (ek ders, yaz okulu, kreş yardımı, taşıt yardımı, vb.)= 5,000 TL
(8,000 x 12) + 5,000 = 101,000 TL
101,000 / 12 = 8,417 TL
8,417 TL / 3,3  = 2,550 Avro

Projenin gerçekleştiği yıllardaki döviz kuru, zam vb. farkları da göz önünde tutarak hesaplanan PM’den biraz daha yüksek bir bütçe yazarak daha güvenli bir hesaplama yapabilirsiniz. Yukarıdaki örnek için : 1 PM = 3,000-3,250 Avro

Daha sonra araştırmacının zamanının ne kadarını bu projeye harcayacağını göz önüne alarak toplam PM hesaplanmaktadır. Örneğin, bir baş araştırmacı bir yıl için zamanın %100’ünü ERC projesine harcayacaksa 12 PM, %80’ini harcayacaksa 9.6 PM (12 ay x %80) çalışma zamanı belirtilir. Bu hesaplamayı baş araştırmacı olarak kendiniz dahil her personel için yapmanız ve ek tablolarla desteklemeniz faydalı olacaktır.

Yukarı

 

5. Starting Grant çağrısına başvuracağım ama henüz araştırma ekibim yok. ERC’ye yine de başvurabilir miyim?

ERC Starting Grant başvuruları için hali hazırda araştırma ekibinizin olmasına gerek yoktur. Starting Grant başlangıç seviyesindeki araştırmacıların kendi bağımsızlıklarını kazanabilmeleri ve kendi araştırma ekiplerini kurabilmeleri için çok uygun bir programdır.

Yukarı

 

6. ABD’deki bir ev sahibi kuruluşta ERC projesini yürütebilir miyim?

Hayır. ABD’de çalışan bir baş araştırmacı ERC çağrılarına başvurabilir fakat proje desteklendiği sürece baş araştırmacının Avrupa veya Türkiye gibi Asosiye Ülkelerdeki ev sahibi kuruluşlarda ERC projesini yürütmesi gerekmektedir. Aynı zamanda, bu süre zarfında ERC tarafından desteklenen baş araştırmacı toplam zamanının en az %50’sini Avrupa veya Türkiye gibi Asosiye Ülkeler'de geçirmek zorundadır.

2019 yılında getirilen yeni kural doğrultusunda Synergy Grant çağrıları kapsamında bir araştırmacı AB ya da Asosiye Ülkelerin dışından projeye katılım sağlayabilir. Bu konuda bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Yukarı

 

7. Starting Grant çağrısında aldığım C puanı nedeniyle 2 sene bekleme aldım. 1 sene sonra Consolidator Grant çağrısına başvurabilir miyim? Starting Grant çağrısında aldığım puan Consolidator Grant çağrısını etkiler mi?

Bekleme süreleri başvurduğunuz çağrı türüne değil çalışma programının koduna göre değerlendirilmektedir. Bu durumda örneğin 2015’te başvurup iki sene bekleme aldığınızda 2016 ve 2017 kodlu hiçbir ERC çağrısına başvurmanız mümkün olmayacaktır.  

Yukarı

 

8. ERC çağrılarında Türkiye’den yapılacak başvurular için ayrılmış bir bütçe veya kota var mıdır?

Hayır. ERC çağrılarında başvurular için ülkeler bazında ayrılmış bir bütçe ya da kota bulunmamaktadır. Tüm ülkeler eşit koşullarda rekabet etmektedir.

Yukarı