ERC profiliniz ve proje fikriniz için uygun bir program mı?

ERC’ye başvurmayı düşünen araştırmacılar için başvuru  kararı verirken düşünmeleri gereken soruları içeren tabloyu aşağıda bulabilirsiniz. Eğer sorulan soruya EVET cevabını vermekte zorlanıyorsanız, sorunun üzerine tıklayarak cevabınızı belirlemekte size yardımcı olabilecek açıklamalara erişebilirsiniz. Tereddütleriniz ya da başka sormak istediğiniz sorular için bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

 

Günümüzde temel ve uygulamalı araştırma arasındaki klasik ayrım, yeni gelişmekte olan bilim ve teknoloji alanlarının (biyoteknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri, nanoteknoloji, malzeme bilimi ve bilişsel bilim gibi) her iki tür araştırmadan da unsurlar taşıması nedeniyle netliğini kaybetmektedir. ERC, etkinliklerini tanımlamak için temel araştırma terimini genişleterek öncül (frontier) araştırma terimini kullanmaktadır. Öncül araştırmanın özellikleri şunlardır: Öncül araştırma yeni bilgi üretmek ve yeni anlayışlar geliştirmek demektir. Bu araştırma, temel buluşları, teorik ilerlemeleri, deneysel anlayışı ve hatta devrim niteliğinde çığır açan büyük buluşları kapsar. Öncül araştırma, doğası nedeniyle riskli çalışmaları içerir. Yeni ve heyecan verici araştırma alanlarında en verimli yaklaşım veya methodolojiler belli değildir ve risk içerir. Öncül araştırmada temel ve uygulamalı araştırma arasındaki ayrım bulunmamaktadır. Araştırmacıların yeni veya potansiyel olarak ileride yararlı olabilecek bilgi üretmeleri beklenmektedir. Öncül araştırmada disiplin sınırları yoktur. Öncül araştırma çok disiplini, disiplinlerarası veya disiplinlerüstü araştırmayı kapsayabilir.
ERC, büyük bütçeli, yüksek riskli ve yüksek kazanımlı, öncül bilimsel araştırma projesini gerçekleştirmek isteyen Baş Araştırmacıları ve araştırmacıların liderliğinde çalışacak ekip üyelerini destekler. Bu bakımdan ERC Ufuk 2020 kapsamındaki diğer programlardan farklılık göstermektedir. Eğer proje fikriniz birden çok baş araştırmacının projeye aynı derecede katkı sağlayacağı, işbirliğine dayalı bir proje fikri ise Ufuk 2020 kapsamındaki diğer alanlara ve bu alanlardaki açık çağrılara göz atmanızı öneririz. Eğer bired çok araştırmacının projeye aynı derecede katkı sağlayacağı ve bir sinerji oluşturarak katkı sağlayacağı, büyük bütçeli ve öncül araştırma projesi ise ERC- SyG çağrısına da başvuru yapabilirsiniz.
ERC genç ve deneyimli araştırmacıları kendi kulvarlarında daha adil değerlendirebilmek amacıyla araştırmacılara 3 tip destek sunmaktadır. Bu destekler doktoranızı aldığınız yıla göre ayrılmaktadır. Starting Grant (StG) (Doktoranızı çağrı kodunda belirtilen yıldan 2-7 yıl önce aldıysanız) Consolidator Grant (CoG) (Doktoranızı çağrı kodunda belirtilen yıldan 7-12 yıl önce aldıysanız) Advanced Grant (AdG) (Doktora yılınızdan bağımsız olarak son 10 yılda aktif araştırma yapıyorsanız) Çağrılar ile ilgili ayrıntılı bilgilere sağda bulunan ilgili sekmelerden ulaşabilirsiniz.
ERC Proje önerileri ERC Panel Üyeleri tarafından iki önemli değerlendirme kriteri göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir: (1) Araştırma Projesi (çığır açıcı, iddialı ve yapılabilir olması) (2) Baş Araştırmacı’nın özgeçmişi (entellektüel kapasite, yaratıcılık ve özgeçmişin proje ile uyumu) ERC’ye başvurmaya karar vermenizde daha önce ERC tarafından fonlanan projeleri incelemeniz size yardımcı olabilmektedir. Farklı çalışma alanlarında başarılı olma kriterleri de farklılık gösterdiğinden, sizin araştırma alanınızda hangi projelerin ve kimlerin desteklendiğini inceleyip kendi özgeçmişiniz ve proje öneriniz ile karşılaştırabilirsiniz. ERC’nin ana sayfasında yer alan desteklenen projelerle ilgili bölüme buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Avrupa Komisyonu’nun veri tabanı olan CORDIS sayfasından da desteklenen projelerin özetlerine ve çıktılarına ulaşabilirsiniz.
ERC’ye hangi yıl başvuru yapmanızın daha uygun olduğu konusunda düşünmeniz gereken üç kriter bulunmaktadır. Bunlardan ilki doktoranızı aldığınız yıldır. ERC, ilk doktora derecenizi elde ettiğiniz seneye bağlı olarak üç farklı destek sunmaktadır. Örneğin StG (Başlangıç Düzeyi) Çağrısı kapsamında genç araştırmacılar kendi kulvarlarındaki diğer genç araştırmacılar ile karşılaştırılır. Burada asıl amaç daha adil bir değerlendirme yapılabilmesidir. Bu bağlamda eğer doktora aldığınız yıl kabul edilen tarih aralığının üst sınırında ise StG ya da CoG çağrılarına başvurmanız için son şansınız olabilir. Bir sonraki sene rekabetin daha zorlu olacağı bir üst seviyede değerlendirmeniz yapılacağından bu konuda dikkatli olmanızı öneriyoruz. İkinci önemli kriter ERC’nin yeniden başvurma kriterleridir. ERC’nin değerlendirmeleri iki aşamada yapılmaktadır. İlk aşamada projelere A, B ya da C puanı verilmektedir. A alan projeler ikinci aşamaya geçerek gelecek yıl başvurma haklarını da korurlar. B alan projeler bir yıl, C alan projeler ise iki yıl ERC’ye tekrar başvurmaktan men edilirler. Bu bağlamda doktora aldığınız yılı da hesaba katarak stratejik bir karar vermeniz gerekebilir. Üçüncü önemli kriter ise projenizin tabiatıdır. Burada, örneğin projenizin konusunun bir yıl sonra hala aynı derecede önemli olup olamayacağı düşünülmelidir.
ERC değerlendirmeleri fen bilimleri ve mühendislik alanında 10, yaşam bilimleri alanında 9 ve sosyal bilimler alanında 6 farklı panel tarafından yapılmaktadır. Baş araştırmacı projesinin hangi panele uygun olduğuna karar vermekle yükümlüdür. Projenizi en uygun panele sunabilmek için geçen senelerdeki panel üyelerini inceleyebilirsiniz. Bu şekilde sizin alanınızda çalışan bir araştırmacının bulunduğu bir panele projenizi sunarak projenin en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlayabilirsiniz. Eğer projeniz çok disiplinli veya disiplinler arası özellik taşıyorsa ikinci bir panel seçmeniz mümkündür. Proje başvuruları iki basamakta değerlendirilmektedir. İlk aşamada sadece B1 formunuz yani 5 sayfalık proje özetiniz ve özgeçmişiniz değerlendirilmektedir. İlk aşamada başarılı olan araştırmacıların projelerinin tamamı (B1 ve B2 formları) konularında uzman dış hakemlere de gönderilerek daha detaylı bir incelemeye tabii tutulmaktadırlar. StG ve CoG çağrılarında ikinci aşamaya geçen araştırmacılar ayrıca Brüksel’de mülakat şeklinde sözlü bir değerlendirmeden de geçmektedirler.
Size her aşamada ve her konuda yardımcı olmaya çalışan biz ERC Ulusal İrtibat Noktaları’nın yanı sıra, TÜBİTAK ERC’ye proje sunmayı planlayan araştırmacılar için “ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı’nı (EBAG) geliştirmiştir. Program ERC’ye proje sunmayı planlayan araştırmacıların hazırlık sürecinde ihtiyaç duyacağı proje yazma-sunma eğitim desteği, proje ön değerlendirme desteği ile mülakat eğitimi desteğini kapsamaktadır. Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Bu durumda ERC Çağrıları bölümünden ilgili çağrı hakkında bilgi alabilir ve önemli dokümanlara ulaşabilirsiniz. Bunun dışında başvuru yapmaya karar verdiğinizde ERC Ulusal İrtibat Noktaları olarak bizimle iletişime geçerseniz size özel çözümler ve olanaklar bulmak konusunda size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.