Faz 3. Ticarileştirme

Faz 1 ve Faz 2'de desteklenen projelerin pazara sunulabilir bir ürün olma aşamasında destek, eğitim, mentörlük ve finansmana erişim destekleri sağlanmaktadır.

Ağ oluşturma ve koçluk  destekleri Avrupa İşletmeler Ağı (Enterprise Europe Network - EEN) tarafından temin edilecektir.

Bu fazda Avrupa Birliği tarafından doğrudan sağlanan herhangi bir maddi destek bulunmamaktadır.

Faz 3'e doğrudan başvuru yapılmamaktadır.

Risk Finansmanına Erişim 

Faz 3 kapsamında gerçekleştirilen risk finansmanına erişim destekleri, firmaların çeşitli finansal enstrümanlardan yararlanması adına Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa Komisyonu tarafından Innovfin programı ile yürütülmektedir. Ayrıca, Avrupa İşletmeler Ağı aracılığıyla firmalara yerel ve ulusal finansmana erişim konusunda bilgi sağlanmaktadır.

InnovFin Programı

İnovatif firmaların finansmana daha kolay erişebilmeleri adına, Ufuk2020 kapsamında yeni nesil Avrupa Birliği finansal enstrümanları ve danışmanlık servisleri "InnovFin–EU Finance for Innovators" adı altında yürütülmektedir. InnovFin programı Avrupa'da Araştırma ve Inovasyon'a 48 Milyar Avro'ya kadar yatırım yapılmasını sağlayacaktır. 

Borsa İstanbul Özel Pazar

Özel Pazar; halka açılmadan pay alımı-satımı yapmak amacıyla şirketler ile yatırımcıları bir araya getiren web tabanlı ve üyelik bazlı bir platformdur. Özel Pazar, şirketlere halka açılmadan finansman bulma, ortak olduğu şirketteki payını satmak isteyen şirket ortaklarına likidite sağlama, yatırımcılara ise yaptıkları yatırımları likidite edebilecek alıcıları bulma olanağı sağlar.

Borsa İstanbul