Hızlandırıcı (KOBİ Aracı) için kabul edilen KOBİ tanımı nedir?

 • KOBİ Aracı için kabul edilen KOBİ tanımı, Avrupa Birliği'nin KOBİ tanımıdır. Özetle, çalışan sayısı 250'den az olan ve cirosu 50 Milyon Avro'dan az olan veya bilanço toplamı 43 Milyon Avro'dan az olan firmalar AB KOBİ tanımına uymaktadır.

Hızlandırıcı (KOBİ Aracı)'na tek başıma başvurabilir miyim?

 • Evet, başvurabilirsiniz. Ortaklı başvuru zorunlu olmamasına rağmen ihtiyaç durumunda ortaklı başvuru yapmak da mümkündür.

Üniversiteler veya araştırma merkezleriyle ortaklı başvuru yapabilir miyim?

 • Hayır, KOBİ Aracı kapsamında sadece KOBİ'ler ile ortaklık kurabilirsiniz. Üniversiteler ve araştırma merkezleri alt yükleniciniz olabilir. ( 5 Haziran'dan itibaren KOBİ Aracı'na ortaklı başvuru yapılamayacaktır.)

Hızlandırıcı (KOBİ Aracı) projelerinde alt yüklenicilik için en fazla ne kadar bütçe ayırabilirim?

 • KOBİ Aracı projelerinde alt yüklenicilik maliyetinizin projenizin toplam bütçesinin %20'sini geçmemesi önerilmektedir. Projede alt yüklenicinin gereksinimi ve rolü çok etkili ve net bir biçimde anlatılmalıdır.

Projemizin reddedilmesi durumunda yeniden başvuru yapabiliyor muyuz?

 • Evet, yeniden başvuru yapmak mümkündür.

Aynı anda birden fazla başvuru yapabiliyor muyuz?

 • Hayır, aynı anda sadece bir Faz 1 veya bir Faz 2 başvurusu yapabilirsiniz. Yeni bir başvuru yapabilmek için ya daha önce sunduğunuz projenin reddedimesi ya da projeniz desteklendiyse, desteklenen projenizin tamamlanmış olması gerekir.

Faz 1 ne zamana kadar devam edecek?​

 • Faz 1 için belirlenmiş son cut-off tarihi 5 Eylül 2019'dur. 

Hızlandırıcı (Faz 2) destek oranı nedir?

 • Faz 2'de projenizin %70'i hibe olarak desteklenir. Desteklenen kalemler arasında %25'lik genel giderler de bulunmaktadır.

Yeni eklenen özel finansman seçeneğinde Komisyon nasıl hisse yatırımı yapacak, özel yatırım nasıl katkıda bulunacak?

 • Hisse bileşeni 5 Haziran 2019 itibariyle yürürlüğe girecek. Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC)'nin bir parçası olan SPV (Özel Finansman Aracı) tarafından yürütülecek. Komisyon yalnızca, özel yatırım tarafından çok riskli bulunacak projelere yatırım yapacak. İnovasyonların olgunlaştığı ve daha az riskli hale geldiği durumlarda SPV'nin özel yatırımı projelere çekmesi hedefleniyor. 

Invest EU ile EIC arasındaki fark nedir?

 • Invest EU tamamen hisse, borçlanma gibi finansman araçları ile yürütülmektedir. Dolayısıyla, daha erken aşama ve yüksek risk barındıran inovasyonlar için uygun değildir. EIC burada oluşan boşluğa binaen, yüksek riskli inovasyonlar için, erken aşama teknolojik gelişme aşamasında hibe şeklinde, daha ileri aşamalarda hibe artı hisse şeklinde fonlama sağlayarak, projeleri özel yatırımcılar ya da Invest EU tarafından finans sağlanabilecek aşamaya getirmek için tasarlanmıştır.

Venture EU ile EIC arasındaki fark nedir?

 • Venture EU, inovatif start-up'ların büyüme aşamasında önemli bir kaynak olan pan-Avrupa sermaye fonlarını desteklemek için kurulmuştur. Çoğunlukla özel finansman içeren risk sermayesi fonları üzerinden çalıştığı için, Venture EU da erken aşama, yüksek riskli projelere yatırım sağlamamaktadır.


KOBİ Aracı ile ilgili sıkça sorulan tüm sorulara ulaşmak için lütfen tıklayınız.