KOBİ Aracı için kabul edilen KOBİ tanımı nedir?

  • KOBİ Aracı için kabul edilen KOBİ tanımı, Avrupa Birliği'nin KOBİ tanımıdır. Özetle, çalışan sayısı 250'den az olan ve cirosu 50 Milyon Avro'dan az olan veya bilanço toplamı 43 Milyon Avro'dan az olan firmalar AB KOBİ tanımına uymaktadır.

KOBİ Aracına tek başıma başvurabilir miyim?

  • Evet, başvurabilirsiniz. Ortaklı başvuru zorunlu olmamasına rağmen ihtiyaç durumunda ortaklı başvuru yapmak da mümkündür.

Projemi doğrudan Faz 2'ye sunabilir miyim?

  • Evet, ancak Avrupa Komisyonu projelerin öncelikle Faz 1'e sunulmasını önermektedir. Ancak kapsamlı bir fizibilite çalışmanız varsa projenizi doğrudan Faz 2'ye sunabilirsiniz.

Üniversiteler veya araştırma merkezleriyle ortaklı başvuru yapabilir miyim?

  • Hayır, KOBİ Aracı kapsamında sadece KOBİ'ler ile ortaklık kurabilirsiniz. Üniversiteler ve araştırma merkezleri alt yükleniciniz olabilir.

KOBİ Aracı projelerinde alt yüklenicilik için en fazla ne kadar bütçe ayırabilirim?

  • KOBİ Aracı projelerinde alt yüklenicilik maliyetinizin projenizin toplam bütçesinin %20'sini geçmemesi önerilmektedir.

Faz 1 projesinde bütçelendirmeyi nasıl yapmalıyım?

  • Faz 1 projelerinde bütçe kırılımlarının verilmesi gerekmemektedir. Faz 1'de sabit 50,000 Avro'luk bir destek verilmektedir.

Start-up firmaları olarak başvuru yapabilir miyiz?

  • Evet, başvurabilirsiniz. Faz 1 kapsamında desteklenen firmaların büyük bir çoğunluğu 1-3 yaş arasında olan firmalardır.

Projemizin reddedilmesi durumunda yeniden başvuru yapabiliyor muyuz?

  • Evet, yeniden başvuru yapmak mümkündür.

Aynı anda birden fazla başvuru yapabiliyor muyuz?

  • Hayır, aynı anda sadece bir Faz 1 veya bir Faz 2 başvurusu yapabilirsiniz. Yeni bir başvuru yapabilmek için ya daha önce sunduğunuz projenin reddedimesi ya da projeniz desteklendiyse, desteklenen projenizin tamamlanmış olması gerekir.

Faz 2 destek oranı nedir?

  • Faz 2'de projenizin %70'i hibe olarak desteklenir. Desteklenen kalemler arasında %25'lik genel giderler de bulunmaktadır.


KOBİ Aracı ile ilgili sıkça sorulan tüm sorulara ulaşmak için lütfen tıklayınız.