Son yıllarda, Ufuk2020, bir dizi kapasite oluşturma, iletişim geliştirme, işbirlikleri kurma ve diğer destek eylemleri aracılığıyla daha verimli bir KOBİ inovasyon ekosisteminin geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Ufuk2020 kapsamında yürütülen "KOBİ'lerde İnovasyon" Programı ile doğru iş stratejisi geliştirme, iş süreçlerini iyileştirme, yeni yetkinlikler ve beceriler kazanma veya diğer kaynaklara ulaşma konularında KOBİ’lere destek sağlanmaktadır. KOBİ inovasyon ekosisteminin dinamizmini ve esnekliğini güçlendirmek için tasarlanan "KOBİ'lerde İnovasyon" Programı KOBİ’lerin yanı sıra onlara destek sağlayan inovasyon ajansları ve kümelenme kuruluşlarının da dâhil olduğu ekosistem paydaşlarının gelişimi için 2018-2020 yıllarında da sürdürülecektir.

"KOBİ'lerde İnovasyon" Programı kapsamında yer alan aşağıdaki çağrı başlıkları genel anlamda KOBİ’ler ve ilişkili ekosistem paydaşlarına işbirliği ve akran-öğrenme yoluyla inovasyon kabiliyetleri ve hizmetlerini geliştirmeleri yolunda fırsatlar sağlamak üzere tasarlanmıştır.

 

Çağrılar hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 

Başlık

İleri Üretim Teknolojileri için KOBİ’lere Destek Çağrısı

Çağrı Kodu

INNOSUP-08-2020

Kavramsal Çerçeve ve Gerekçe

Programın amacı KOBİ’lerin ileri üretim teknolojileri alanında yeterliliklerinin ve inovasyon yetkinliklerini artırılmasına yönelik olarak danışmanlık ve eğitim programları tasarlayarak bu alanda onların rekabet gücünü artırmaktır.

 

Konsorsiyum, gelişmiş üretim alanındaki doğrudan KOBİ'lere inovasyon ve eğitim hizmetleri sağlama konusunda deneyimli kuruluşlardan oluşmalıdır. Mesleki eğitim ve öğretim merkezlerinin katılımı, eğitim programlarına yönelik çerçevelerin uzun vadeli etkisini sağlamak için gereklidir.

Toplam proje bütçesinin minimum % 65'i KOBİ'lere doğrudan yardım ve eğitim sağlamak için tahsis edilecektir.

Teklif sahiplerinin, özellikle gelişmiş üretim çözümlerini ve / veya özel eğitim ihtiyaçlarını benimseme potansiyeli ve istekliliği olan KOBİ'lere ulaşmak için Enterprise Avrupa Ağı ve kümelenme organizasyonlarıyla irtibat kurmaları önerilir.

Hedefler

  • Projeler kritik kitleye ulaşmayı ve AB'nin katma değerinden daha iyi yararlanmayı hedeflemelidir.

Beklenen Etkiler

  • Program kapsamında firmalara sağlanacak destek ve eğitimlerin firmalrın inovasyon performansına ve üretim süreçlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlaması beklenmektedir.
  • Firmanın iyileştirilmiş üretim süreçlerinin sayısının artması, kaynak verimliiğinin, cirosunun artmasına katkı sağlaması beklenmektedir.

Çağrı Bütçesi

5.7 Milyon €

Çağrı Açılış Tarihi

4 Ağustos 2020

Son Başvuru Tarihi

28 Ocak 2021

Faydalı Bağlantı

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-08-2020

 

Ek Dokümanlar: Innovation in SMEs Work Programme

 

İrtibat: KOBİ Alanı Ulusal İrtibat Noktası Merve Diyar