Hızlandırıcı için kabul edilen KOBİ tanımı nedir?

  • KOBİ Aracı için kabul edilen KOBİ tanımı, Avrupa Birliği'nin KOBİ tanımıdır. Özetle, çalışan sayısı 250'den az olan ve cirosu 50 Milyon Avro'dan az olan veya bilanço toplamı 43 Milyon Avro'dan az olan firmalar AB KOBİ tanımına uymaktadır.

Hızlandırıcı'ya tek başıma başvurabilir miyim?

  • Programa KOBİ'lerin tek başlarına yapacakları başvurular kabul edilmektedir. Ortaklı başvurular kabul edilmemektedir.

Hızlandırıcı projelerinde alt yüklenicilik için en fazla ne kadar bütçe ayırabilirim?

  • KOBİ Aracı projelerinde alt yüklenicilik maliyetinizin projenizin toplam bütçesinin %20'sini geçmemesi önerilmektedir. Projede alt yüklenicinin gereksinimi ve rolü çok etkili ve net bir biçimde anlatılmalıdır.

Projemizin reddedilmesi durumunda yeniden başvuru yapabiliyor muyuz?

  • Evet, yeniden başvuru yapmak mümkündür.

Aynı anda birden fazla başvuru yapabiliyor muyuz?

  • Hayır, aynı anda sadece bir başvuru yapabilirsiniz. Yeni bir başvuru yapabilmek için ya daha önce sunduğunuz projenin reddedimesi ya da projeniz desteklendiyse, desteklenen projenizin tamamlanmış olması gerekir.

Hızlandırıcı destek oranı nedir?

  • %70'i hibe olarak desteklenir. Desteklenen kalemler arasında %25'lik genel giderler de bulunmaktadır.

Yeni eklenen özel finansman seçeneğinde Komisyon nasıl hisse yatırımı yapacak, özel yatırım nasıl katkıda bulunacak?

  • Eğer firma için yatırım desteği de söz konusu ise, bu aşamada Avrupa Komisyonu tarafından proje önerisi kabul edilen firmalar durum tespit sürecinin gerçekleştirilmesi için Avrupa İnovasyon Konseyi Fonu'na yönlendirilir. Fon tarafından yapılacak durum tespitinin olumlu sonuçlanması halinde firma ile girişim sermayesi yatırımı konusunda görüşmeler yapılır. Durum tespiti, bilimsel veya teknik bir değerlendirme değildir. Girişim sermayesi yatırımının uygunluğunu, büyüklüğünü, süresini, adımlarını vs. doğrulamak için yapılır. Yapılacak yatırım karşılığında KOBİ’nin hissesinden alınacak pay %10 ile %25 arasında olacaktır. Yatırımcının çıkış süresi (hisselerini satma süreleri) 7 ile 10 yıl (maksimum 15 yıl) arasında olacaktır.

Invest EU ile EIC arasındaki fark nedir?

  • Invest EU tamamen hisse, borçlanma gibi finansman araçları ile yürütülmektedir. Dolayısıyla, daha erken aşama ve yüksek risk barındıran inovasyonlar için uygun değildir. EIC burada oluşan boşluğa binaen, yüksek riskli inovasyonlar için, erken aşama teknolojik gelişme aşamasında hibe şeklinde, daha ileri aşamalarda hibe artı hisse şeklinde fonlama sağlayarak, projeleri özel yatırımcılar ya da Invest EU tarafından finans sağlanabilecek aşamaya getirmek için tasarlanmıştır.

Venture EU ile EIC arasındaki fark nedir?

  • Venture EU, inovatif start-up'ların büyüme aşamasında önemli bir kaynak olan pan-Avrupa sermaye fonlarını desteklemek için kurulmuştur. Çoğunlukla özel finansman içeren risk sermayesi fonları üzerinden çalıştığı için, Venture EU da erken aşama, yüksek riskli projelere yatırım sağlamamaktadır.