Burslara Katkı Fonu (Co-Funding of regional, national and international programmes–COFUND), hâlihazırda araştırma projelerine yönelik burs ve destek mekanizması bulunan ya da böyle bir program oluşturmak isteyen kuruluşların bölgesel, ulusal ve uluslararası burs programlarının oluşturulması veya var olan programlarının desteklenmesi amacıyla araştırma bursu veren kuruluşlara ek fon sağlanmasını hedeflemektedir.

                                                   

Proje önerileri doktora sonrası araştırmacıları destekleyen burs programlarını ya da doktora öğrencilerini destekleyen burs programlarını desteklemek üzere sunulabilir.

COFUND çağrısına başvurarak ek fon talep edilecek burs programının proje önerisi içerisinde; genel yapısı, başvuru prosedürleri, başvuruların değerlendirilme süreci, yerel, bölgesel ve AB’ye katkıları hakkında detaylı bilgi sunulması beklenmektedir.

Başvuru Şartları

Proje önerileri araştırmacıların dolaşımını iki yönde destekleyebilir:

  • Türkiye’den yurt dışına gidiş yönünde
  • Yurtdışından Türkiye’ye geliş yönünde

Burs programının süresi 36–60 ay arasında olabilmekte ve araştırmacılara çalışmaları kapsamında en az 3 ay süre ile destek sağlanabilmektedir. COFUND projesi kapsamında desteklenen araştırmacılar MSCA alanının uluslararası dolaşım (mobility) koşuluna uymak durumundadır. Bu koşula göre araştırmacılar araştırmalarını sürdürecekleri ülkede son 3 yıldır 12 aydan fazla bulunmamış olmak durumundadırlar.
 

Güncel Çağrı Bilgisi

2020 yılı COFUND çağrısı, Avrupa Komisyonu tarafından 8 Nisan 2020 tarihinde açılmıştır. Proje önerileri 28 Eylül 2020 tarihine kadar kabul edilecektir.

COFUND 2020 yılı çağrı sayfasına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

COFUND 2020 yılı başvuru rehberine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

COFUND proje önerisi yazarken kullanabilecek proje önerisi formatı için lütfen tıklayınız.

Proje önerisi yazılırken dikkat edilmesi gereken hususları içeren, Net4Mobility+ Projesi altında tüm ülkelerin Ulusal İrtibat Noktaları işbirliği ile hazırlanmış "MSCA COFUND - FP Handbook 2018" ve "MSCA COFUND - DP Handbook 2018" dokümanlarına ulaşmak için lütfen belge adlarına tıklayınız.

COFUND 2018 projesi hazırlayanlar için proje önerilerini değerlendirme formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

COFUND proje önerinizin desteklenmesi halinde Avrupa Komisyonu ile imzalanacak model hibe antlaşmasının bir örneğini görmek için lütfen tıklayınız.

Tüm MSCA Alanı için sizi yasal ve finanasal konularda bilgilendirecek "Annotated Model Grant Agreement"ı incelemek için lütfen tıklayınız. (MSCA alanı bilgileri 440. sayfadan başlamaktadır.)

 

Desteklenmiş COFUND Projelerinde Araştırma Yapma İmkanı 

COFUND çağrısına burs veren ya da vermeyi planlayan kuruluşlar proje önerisi hazırlar ve bu önerilerini Avrupa Kosmiyonu'na sunarlar.

Bireysel araştırmacıların COFUND proje önerisi hazırlayıp sunması mümkün değildir. Ancak önceki yıllarda desteklenmiş COFUND projelerinde doktora öğrencisi ya da doktora sonrası araştırmacı olarak çalışma ve fonlanma fırsatı bulabilirler. Bu tür fırsatların Avrupa Komisyonu'nun EURAXESS portalı üzerinde yayınlanma zorunluluğu vardır. İlgili portal üzerinden ülke seçimi yaparak COFUND (ve MSCA ITN) araştırma pozisyonu ilanlarına ulaşılabilir.

Türkiye MSCA Ulusal İrtibat Noktası farklı ülkelerden COFUND projelerinde açılan çağrılar ile ilgili ilanlara bu sayfa üzerinden duyuracaktır:

İletişim

Tüm soru ve bilgi talepleriniz için ncpmobility@tubitak.gov.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz.