Proje Önerisi Sunulmadan Önce İncelenmesi Gereken Dokümanlar:

  • MSCA Alanı Genel Sunumu: Mevcut yılın Çalışma Programına uygun olarak Türkiye MSCA ekibi tarafından hazırlanmış, MSCA'nın tüm alt alanlarını açıklayan sunuma ulaşmak için tıklayınız.
  • Çalışma Programı: Avrupa Komisyonu tarafından iki yıllık hazırlanan ve MSCA çağrılarının hepsi hakkında resmi bilgi sunan dokümanıdır. Proje hazırlığında olan tüm araştırmacıların okumaları önem arz etmektedir. Güncel 2018- 2020 'Çalışma Programı'nın MSCA ile ilgili bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
  • Başvuru Rehberi: Araştırmacıların ilgilenmekte olduğu her MSCA çağrısına ait bir başvuru rehberi mevcuttur. Rehber, sunulacak proje önerisinin başvuru şartları, destek kapsamı, proje önerisi yazım formatı vb. husularda detaylı bilgi sunmaktadır. MSCA kapsamındaki her çağrıya ait başvuru rehberine sözkonusu çağrının detaylarının aktarıldığı sayfadan ulaşılabilir.
  • Proje Yazım Formatı: Avrupa Komisyonu yayınlamış olduğu başvuru rehberinde proje önerisi yazımı hakkında bilgi sunmakla birlikte, proje önerilerini aynı formatta alabilmek için bu formatı word dokümanı olarrak yayınlamaktadır. MSCA kapsamındaki her çağrıya ait proje yazım formatına sözkonusu çağrının detaylarının aktarıldığı sayfadan ulaşılabilir. Word dokümanı hâlinde hazırlanan bu metin proje önerisinin B formunu oluşturmaktadır.
  • Hakem Değerlendirme Raporu Analizi: Türkiye MSCA ekibi her sene sunulan proje önerileri için hakemlerin değerlendirmelerini içeren "Hakem Değerlendirme Raporları - Evaluation Summary Report (ESR)"nı incelemekte ve bu raporlarda yer alan güçlü ve zayıf noktaları analiz eden bir doküman hazırlamaktadır. MSCA kapsamındaki her çağrıya ait hazırlanan analiz dokümanlarına sözkonusu çağrının detaylarının aktarıldığı sayfadan ulaşılabilir.
  • "Proje Önerisi Nasıl Sunulur?" Dokümanı: Türkiye MSCA ekibi tarafından hazırlanan "Proje Önerisi Nasıl Sunulur?" adlı sunuma MSCA kapsamındaki her çağrının kendi sayfasından ulaşılabilir.


Proje Önerisi Desteklendikten Sonra İncelenmesi Gereken Dokümanlar:

  • Ufuk2020 Açıklamalı Model Hîbe Sözleşmesi (Annotated Model Grant Agreement): Proje yürütücüleri ve ortaklarına model hîbe antlaşmasını açıklayan kullanıcı rehberi olarak Avrupa Komsiyonu'nca yayınlanan bu dokümanda MSCA alanı ile ilgili kısım 393. sayfadan başlamaktadır. Dokümana ulaşmak için tıklayınız.
  • Proje Raporlama Sunumları: Araştırma Yürütme Kurumu (Research Executive Agency–REA) tarafından hazırlanan bu sunumlar proje koordinatörleri için hazırlanmaktadır. İlgili alan üzerine tıklayarak sunumlara ulaşabilirsiniz.
  • Başarı Hikayesi Taslağı: Başarı Hikayenizin web sayfamızda yayınlanmasını istiyorsanız, başarı hikayesi taslağını doldurabilirsiniz. Taslağa ulaşmak için tıklayınız.