Marie Skłodowska Curie Bireysel Araştırma Bursları (Individual Fellowships–IF) tüm dünyadan deneyimli araştırmacılara uluslararası ve sektörlerarası araştırma amaçlı dolaşım imkanı sunarak kariyer gelişimlerinin sağlanmasını, böylelikle de Türkiye’nin de parçası olduğu Avrupa Araştırma Alanının rekabetçiliğinin artırılmasını hedeflemektedir.

Bu program kapsamında tüm dünya ülkelerinden ve tüm araştırma alanlarından deneyimli araştırmacılar tarafından sunulan proje önerileri desteklenebilmektedir. Marie Skłodowska  Curie Bireysel Araştırma Burslarına başvuru yapacak araştırmacıların proje önerilerinin ilgili çağrı kapanış tarihine kadar Avrupa Komisyonu’na internet tabanlı bir portal aracılığı ile araştırmacının kendisi ya da araştırmalarını yürüteceği kurumdan belirlemiş olduğu kurum irtibat kişisi tarafından sunulması gerekmektedir.

Başvuru Şartları

Başvuru yapacak tüm araştırmacıların aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir:

 • Deneyimli Araştırmacı Olma Koşulu: Başvuru yapacak araştırmacıların ilgili programın çağrı kapanış tarihi itibari ile doktora derecesini almış ya da en az 4 yıl tam zamanlı araştırma deneyimine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu seneki çağrı kapanış tarihi 9 Eylül 2020 olacaktır.)
 • Uluslararası Dolaşım Koşulu: Başvuru yapacak araştırmacıların ilgili programın çağrı kapanış tarihi (bu yılki çağrı kapanış tarihi 9 Eylül 2020) itibari ile geldikleri/gidecekleri ülkede son 3 yıl içerisinde 12 aydan fazla bulunmamış olmaları gerekmektedir. (Bu kural aşağıda detayları verilen "Reintegration Panel" ile "CAR Panel" için, son 5 yılda 36 aydan fazla projelerini gerçekleştirecekleri ülkede bulunmamış olmak şeklinde esnetilmiştir.)


Araştırmacıların Uluslararası Dolaşım İmkanları: Başvuru yapacak araştırmacıların aşağıda belirtilen yönlerden birisini seçerek proje önerisi hazırlamaları gerekmektedir:

 1. Avrupa İçi Dolaşım Boyutu (European Fellowships - Standart Panel): AB Üye Ülkeler ve Ufuk2020 Programına anlaşma ile dahil olmuş Türkiye gibi Asosiye Ülkelerden (kısaca 'Avrupa' olarak ifade edilir) araştırmacılar yine bu ülkeler kapsamında yer alan başka bir üniversite ya da araştırma faaliyeti yürüten kuruma (sanayi, STK, hastane gibi akademik olmayan kurumlar) ülke değiştirmek kaydı ile dolaşım sağlayabilmektedir. Bu panelden Türkiye’den Avrupa'ya giden araştırmacılar faydalanabileceği gibi Avrupa'dan/Avrupa dışından Türkiye’ye gelen araştırmacılar da faydalanabilmektedir. Bu program kapsamında en az 12 en fazla 24 ay süreli bireysel araştırma projeleri desteklenmektedir. Şartları uyan araştırmacılar dilerlerse "Standart Panel" yerine aşağıdaki üç özel panelden bir tanesine başvurabilirler (hem standart panele hem CAR/RI paneline başvurusu uygun olan araştırmacılar başvuracakları panele kendileri karar verirler, birden fazla panel seçimi mümkün değildir):  
  • Kariyere Geri Dönüş Paneli (European Fellowships - Career Restart Panel - CAR): Araştırma alanı ne olursa olsun, son başvuru tarihinden geriye dönük olarak son 18 ay içerisinde kesintisiz 12 ay boyunca araştırmadan uzak kalmış kişilerin başvurabileceği özel paneldir. (2020 yılı çağrısı için son başvuru tarihi 9 Eylül 2020 olarak dikkate alınmalıdır.) Bu panele başvuracakların bir araştırma kuruluşunda burslu olarak ya da iş sözleşmesi ile araştırma yapmadıklarını ya da hastalık, annelik/babalık izinleri, işsizlik gibi mazeretlerini beyan etmeleri gerekecektir. İş/burs sözleşmeleri olmadan bir kurum adına bir konferansa gönderilmeleri ya da yayın yapmaları, yukarıda bahsedilen kesintisiz 12 aylık çalışmama durumunun hesaplanmasında dikkate alınmaz. Bu panele başvuranların,  bu panelin şartlarına uymadıkları tespit edilirse, yaptıkları başvuru diğer panellere yönlendirilecektir.
  • Ülkesine Geri Dönüş Paneli (European Fellowships - Reintegration Panel - RI): Avrupa dışında kalan ABD, Kanada, Çin, Rusya, Malezya vb. herhangi bir ülkeden Türkiye’ye gelen araştırmacılar bu özel panele başvuru yapabilirler (Avrupa dışından Avrupa'ya geliş gerçekleştirildiği için bu panel European Fellowships altında değerlendirilmektedir). Sunulacak proje önerileri yine en az 12 en fazla 24 ay süreli olabilmektedir. Başvuru koşulu yukarıda da belirtildiği üzere daha esnektir. Başvuru yapacak araştırmacıların ilgili programın çağrı kapanış tarihi (bu yıl için 09 Eylül 2020) itibari ile son 5 yılda 36 aydan fazla Türkiye'de bulunmamış olmaları gerekir. Bu panele başvuracak araştırmacılar Türk vatandaşı ya da AB Üye/Asosiye ülkelerinde 5 yıl aralıksız yaşamış kişiler olmalıdır (long-term resident).
  • Akademik Olmayan Kuruluşlara Başvuru Paneli (Society and Enterprise Panel): Akademik kuruluşlara gelmek üzere başvuru yapan araştırmacılar ile aynı panelde değerlendirildiklerinde yayın sayıları bakımından haksız rekabete uğramalarını önlemek adına akademik olmayan kuruluşlara gelmek üzere yapılan başvurular bu panelde değerlendirilir. Başvuranlar her milliyetten olabilir. Başvuru yapacak araştırmacıların ilgili programın çağrı kapanış tarihi (bu yıl için 09 Eylül 2020) itibari ile son 5 yılda 36 aydan fazla Türkiye'de bulunmamış olmaları gerekir. Proje kapsamında araştırmaların yürütüleceği kurum akademik olmayan bir kuruluş olmalıdır (sanayi kuruluşu, KOBİ, müze, kültürel kuruluşlar, STKlar, hastaneler, uluslararası örgütler gibi). 
 2. Avrupa Dışına Giden Araştırmacı Boyutu (Global Fellowships Panel): AB Üye Ülkeler ve Ufuk2020 Programına anlaşma ile dahil olmuş Asosiye Ülkelerde (Türkiye gibi) bulunan araştırmacılar bu ülkeler dışında ABD, Kanada, Japonya gibi ülkelerde yer alan bir üniversite/akademik kuruluş ya da araştırma faaliyeti yürüten akademik olmayan bir kuruluşa (sanayi kuruluşu, STK gibi) araştırma amaçlı dolaşım sağlamak için bu programdan faydalanabilirler. Bu program kapsamında Türkiye’den bir araştırmacı Avrupa dışındaki ülkelere 12-24 ay süre ile gidebilir; ancak bu süre sonunda 12 ay mutlaka Türkiye'deki (ya da Avrupa'daki) bir kuruluşa geri dönmeli ve 12 süresince projesini burada devam ettirmelidir. Avrupa dışında geçen 12-24 aylık sürenin ardından sabit 12 ay süreliğine gerçekleştirilen dönüş sırasında da, Avrupa Komisyonu desteği devam edeceğinden destek süresi 36 aya kadar çıkabilmektedir. 

*Bu sayfada aktarılan Türkçe özet bilginin daha kapsamlısını Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan MSCA-IF Başvuru Rehberi (MSCA-IF Guide for Applicants) içerisinde bulabilirsiniz.

Destek Kapsamı

Destek miktarı araştırmacının proje süresince tüm yaşam giderlerini ve kurumsal masrafları (konferanslar, eğitimler, çeşitli etkinlikler, yayınlar, proje çıktılarının paylaşımı ve yaygınlaştırılması ile ilgili harcamalar, sarf malzemeleri) kapsar nitelikte olup; araştırmacının proje süresine, bakmaya yükümlü olduğu aile/çocukları olup olmadığına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Avrupa Dışına Giden Araştırmacı Boyutu kapsamında yer alan zorunlu geri dönüş süresi boyunca da destek devam etmektedir. Bu burslar kapsamında verilen destek kişiyi ve araştırmalarını destekler nitelikte olup, altyapı desteği sunulmamaktadır.

 

 

IF: Finansal Yapı

 

 

 

Bireysel Burslar (IF)

 

Araştırmacıya

(Aylık)

Kuruma

(Aylık)

Yaşam Giderleri

(Living

Allowance)

Dolaşım Giderleri

(Mobility

Allowance)

Aile Katkısı

 

(Family

Allowance)

Araştırma, Eğitim Giderleri

(Research, training and networking costs)

İdari Maaliyetler

(Management and indirect costs)

4,880

Avro

600

Avro

500

Avro

800

Avro

650

Avro

                                        

Önemli Hususlar

 • Her araştırmacı aynı çağrı döneminde bir adet IF başvurusu yapabilir. Aynı araştırmacıya ait birden fazla başvuru alınması halinde Avrupa Komisyonu araştırmacıdan bir tanesini seçmesini ister. Bu seçim için Avrupa Komisyonu araştırmacıya ulaşamaz ise, ilk sunulan proje önerisi değerlendirmeye alınır.
 • "European Fellowships" kapsamında her araştırmacı gideceği kuruluşta bir tane danışman (supervisor) belirlemelidir. "Global Fellowships" kapsamında ise hem gidilecek hem geri gelinecek kuruluşta birer tane olmak üzere toplam iki danışman (supervisor) seçilmelidir.
 • Proje önerisini Avrupa Komisyonu'nun portalı üzerinden sunarken, araştırmacının gideceği/geleceği kuruluşa ait PIC kodunu sisteme girmesi gerekmektedir. Kuruluşların kısa adı yazılarak PIC kodları sistemden bulunabilir. Ancak daha önce PIC kodu almamış kuruluşların şu link üzerinden bu kodu edinmeleri gerekir. Araştırmacı bu kodu edinmesi için kuruluşu ile irtibata geçmeli, kendisi kuruluş adına PIC kodu almaya çalışmamalıdır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.
 • Araştırmacılar başvuruları sırasında proje önerilerini Kimya, Sosyal Bilimler, İktisat, Bilgi Teknolojileri ve Mühendislik, Çevre, Yaşam Bilimleri, Matematik, Fizik panellerinden birisini seçerek sunarlar.
 • Başvuru aşamasında Avrupa Komisyonu araştırmacıların ve danışmanlarının başvuru formlarını beyan usulü doldurmalarını bekler. Bu beyanlarını ispatlayıcı dokümanlar (diploma, tam zaman eş değer çalışılan yıllar hakkında resmi belge, hangi ülkede kaç yıldır yaşandığına dair pasaport bilgisi vs.) istenmemektedir. Ancak başvuru sahibinin beyanlarında şüphe uyandırıcı bir durum görülmesi halinde Avrupa Komisyonu bu tür belgeleri sonradan isteyebilecektir. 
 • Başvurular AB resmi dillerinden herhangibirisinde yapılabilmektedir. Ancak başvuruların tamamına yakını ingilizce yapılmaktadır. Yabancı dil seviyesini gösterir belge hiçbir proje önerisi başvurusunda istenmemektedir. Araştırmacıların başvurularını ingilizce olarak yapmaları dil bilgisi seviyelerini ispatlamaktadır.
 • Avrupa İçi Dolaşım Boyutu (European Fellowships - Standart/RI/CAR Panel) ile Avrupa içinde bir kuruluşa gidecek ya da Avrupa'dan Türkiye'deki bir kuruluşa gelecek araştırmacılar gidecekleri/gelecekleri kuruluşu kendileri belirlerler. 12-24 ay arasında araştırmalarını yapmak üzere burs kazanmaları halinde, araştırma süreleri bittikten sonra hangi ülkeye ya da kuruma döneceklerine Avrupa Komisyonu karışmaz. Bursu kazanmaları halinde proje bütçeleri Avrupa'da hangi kuruma gidiyorlarsa ya da Türkiye'de hangi kuruma geliyorlarsa o kuruma yatırılır. Ancak Avrupa Dışına Giden Araştırmacı Boyutu (Global Fellowships) ile Avrupa dışında bir ülkeye/kuruluşa giden araştırmacılar, Avrupa dışında 12-24 ay araştırmalarını bitirdikten sonra, sabit 12 ay Avrupa'ya geri dönmek zorunda oldukları için; hem gidecekleri hem de geri dönecekleri kurumları proje yazım aşamasında belirlemelidirler. Bursu kazanmaları halinde, proje bütçesi Türkiye'de (ya da Avrupa'da) geri dönecekleri kuruma yatırılır.
 • Proje önerileri değerlendirildikten sonra Avrupa Komisyonu'nca desteklenen asil liste(mainlist), yedek liste (reserve list) ve eşiği geçen ancak bütçe yetmediği için desteklenemeyen liste (above threshold) ve eşiği geçemeyen liste (below threshold) olarak sıralanır. 2018 yılından itibaren Genişleme Ülkelerine özel ek bir panel açılmaktadır (Widening Fellowships Panel). (European Fellowships kapsamında) Türkiye'ye gelmek üzere başvuru yapan araştırmacılar asil listede desteklenememişlerse, bu panelde desteklenme imkanı bulabilirler. "Widening" adı verilen bu panelde bu sene 6 milyon avroluk ek bütçe bulunacaktır. Araştırmacılara başvuru formlarında bu panelde desteklenmek isteyip istemedikleri sorulacaktır. Bu panelde desteklenecek proje sahipleri "IF Fellow" olarak değil "Wİdening Fellow" olarak adlandırılacaklardır. Ancak isim farklılığı haricinde bursu kazanmaları halinde edinecekleri (finansal ve diğer) haklar IF Bursiyerlerinden farklı olmayacaktır. Türkiye haricinde bu panelde değerlendirilebilecek ülkeleri görmek için lütfen tıklayınız.

 

Güncel Çağrı Bilgisi ve Dokümanları

 • Marie Skłodowska Curie Bireysel Araştırma Bursları çağrısı yılda bir defa açılır ve o yıl için belirlenen çağrı kapanış tarihine kadar başvuruları internet tabanlı bir portal (funding & tender opportunities) üzerinden kabul eder. Başvuru hazırlığı oldukça uzun bir süre alacağından sistem üzerinden formların doldurulması son güne, hatta son haftaya bırakılmamalıdır. Söz konusu başvuru formlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız. 
 • Çağrı ile ilgili tüm detaylı bilgi MSCA-IF 2020 Başvuru Rehberi'nde yer almaktadır. ('Topic conditions and documents' sekmesi altına bakınız.) Başvuru rehberini (Guide for Applicants) indirebilmek için lütfen tıklayınız.
 • Proje önerinizi değerlendirebilmeniz için Avrupa Komisyonu'nca yayınlanan "Self-evaluation Form"a ulaşmak için lütfen tıklayınız.
 • Proje önerinizi yazmak için kullanabileceğiniz "Proje Formatı - Project Template"e ulaşmak için lütfen tıklayınız. Formatı word dokümanı olarak görmek için lütfen tıklayınız: Part B-1 Template ve Part B-2 Template
 • Ayrıca yukarıda bahsi geçen IF başvuru koşulları gibi temel kuralların yer aldığı '2018-2020 MSCA Çalışma Programı'na ulaşmak için lütfen tıklayınız. 
 • Çağrının açıldığı tarihten itibaren proje önerileri Avrupa Komisyonu'nun ilan ettiği son başvuru tarihinde (9 Eylül 2020) Brüksel saati ile 17:00'da "Funding & Tender Opportunities" adı verilen portal üzerinden Avrupa Komisyonu'na iletilmiş olmalıdır. Başvuru formları çağrının yayınlandığı günden (8 Nisan 2020) itibaren aynı portal üzerinden erişime açık olup, son ana kadar formlar üzerinde değişiklik yapılabilmektedir. Sistem üzerindeki "submit" tuşuna basılarak proje önerisinin Avrupa Komisyonu'na iletilmesi için son saatleri beklememek önemlidir. Belirtilen saate kadar sunulmayan projelerin sonradan Avrupa Komisyonu'nca kabul edilmesi mümkün değildir. Eğer adaylar başvuru aşamasında Avrupa Komisyonu'nun sisteminden kaynaklı bir hata olduğunu düşünürlerse konuyu "IT Helpdesk" üzerinden Avrupa Komisyonu'na iletebilirler. Sistem üzerinde, ancak buna dair bir kanıt bulunursa son başvuru tarihinden sonraki 4 gün içerisinde başvurunun yapılmasına müsaade edilebilir. Detaylar için lütfen Avrupa Komisyonu'nun ilgili sayfasına başvurunuz. Bu tür aksaklıklar ile mücadele etmemek adına başvuruların en geç bir gün öncesinden Avrupa Komisyonu'na sunulmuş ('submit' sekmesine basılmış) olması tavsiye edilir.
 • Marie S. Curie Türkiye Ulusal İrtibat Noktalarının hazırladığı "How to submit your MSCA-IF 2020 Proposal?" dokümanına ulaşmak için tıklayınız. (Yeni!!!)
 • MSCA-IF-2017 çağrısına sunulan proje önerilerinden bir kısmına hakemlerin yaptıkları güçlü ve zayıf yönleri gösteren yorumları içeren "Evaluation Summary Reports (ESR) Analysis" dokümanı "ST-CAR-RI-GF Panelleri" için ayrı; "SE - Society and Enterprise Paneli" için ayrı hazırlanmıştır. Türkiye'nin liderliğinde 7 ayrı ülkenin ulusal İrtibat Noktalarınca hazırlanan bu dokümanlara, doküman adına tıklayarak ulaşabilirsiniz. 2019 yılına ait ESR Değerlendirmesi için ncpmobility@tubitak.gov.tr adresi ile irtibata geçiniz.
 • Proje önerinizi yazarken dikkat etmeniz gereken hususları içeren, Net4Mobility+ Projesi altında tüm ülkelerin Ulusal İrtibat Noktaları işbirliği ile hazırlanmış "MSCA Individual Fellowships Handbook 2020" dokümanına ulaşmak için lütfen tıklayınız. (Yeni!!!)
 • Individual Fellowships kapsamında düzenlediğimiz 2020 Online Bilgi Günü'nün kaydına ulaşmak için tıklayınız!!
 • Avrupa Komisyonu tarafından  2020 yılı IF çağrısı 8 Nisan 2020 tarihinde açılacaktır; proje önerileri 9 Eylül 2020 tarihine kadar Avrupa Komisyonu'nca kabul edilecektir. Bu tarihten önce tamamlanan başvuruların önceden değerlendirilmesi mümkün değildir. Değerlendirme sürecinin ne zaman tamamlanacağında dair şu tabloyu inceleyebilirsiniz:

Çağrının başvuruya açıldığı tarih

8 Nisan 2020

Proje önerisi sunmak için son tarih

9 Eylül 2020 saat 17:00:00, Brüksel S.İ.

Proje önerilerinin değerlendirilmesi

Ekim - Aralık 2020

Değerlendirme sonuçlarının duyurulması 

Şubat 2021

Başarılı proje önerileri için hibe antlaşması imzalanması

Mart - Mayıs 2021

 

IF Bursları Genel Bütçesi

 • Global Burslar (Global Fellowships): 55 milyon avro
 • Avrupa Bursları (European Fellowships): 263.00 milyon avro (RI, CAR, Standart panelleri kapsar)
 • Akademik olmayan kuruluşların başvurabileceği panel (Society and Enterprise Panel): 10 milyon avro
 • Genişleme Ülkeleri İçin Panel (Widening Fellowships): 7 milyon avro
 • Engelli araştırmacılar için ayrılan özel bütçe (Special Needs Grants): 1 milyon avro

 

Önceki Yıllara Ait Çağrı Bilgisi

 • 12 Eylül 2018 tarihinde kapanan IF çağrısının sonuçları 12 Şubat 2019'da açıklanmıştır. 2019 yılı Eylül ayında kapanacak çağrının sonuçlarının da 2020 yılının Şubat ayında açıklanması beklenmektedir.
 • 2018 yılındaki çağrının her paneline sunulan projeler arasından desteklenen en son projenin puanına (cut-off scores) ulaşmak için lütfen tıklayınız.
 • 2017 yılındaki çağrının her paneline sunulan projeler arasından desteklenen en son projenin puanına (cut-off scores) ulaşmak için lütfen tıklayınız.
 • IF Bursları ile ilgili güncel bilgiler edinildikçe MSCA Türkiye Ulusal İrtibat Noktası tarafından bu sayfa aracılığı ile duyurulacaktır.
 • Tüm soru ve bilgi talepleriniz için ncpmobility@tubitak.gov.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

TÜBİTAK MSCA Bireysel Bursları Öndeğerlendirme Destek Programı

MSCA IF Bursları'na sunulacak proje önerileri için TÜBİTAK tarafından "Proje Ön Değerlendirme Destek Programı" oluşturulmuştur. Bu program kapsamında Avrupa Komisyonu'nun MSCA IF çağrısına sunulacak proje önerilerinin, projeler sunulmadan önce, daha nitelikli hale getirilebilmesi için finansal destek verilmektedir. 2020 çağrısına yönelik olaralk bu finansal desteği almak için 8 Nisan 2020 tarihinden itibaren TÜBİTAK'a başvuru yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi için destekler sayfasını takip ediniz. Proje ön değerlendirme desteği, araştırmacı tarafından yazılı hale getirilmiş proje önerisinin uzman kişi veya kuruluşlar tarafından incelenmesi, gerekli iyileştirme ve düzeltmelerin yapılması ve başvuru gerçekleştirilinceye kadarki süreçte danışmanlık desteği verilmesini kapsar. Bu destekten faydalanabilmek için ve proje önerileri için öndeğerlendirme hizmeti alabileceğiniz kişi ve kuruluşların uymaları gereken kriterleri öğrenebilmek için lütfen tıklayınız.

Sözkonusu destekten MSCA IF Burslarına başvuracak olan ve proje önerisinde araştırmalarının en az 1 yıllık kısmını Türkiye'de gerçekleştirmeyi taahhüt eden araştırmacılar faydalanabilmektedir. Bir başka deyişle, Türkiye'den Avrupa dışına giden ve en az 12 ay Türkiye'ye geri dönen (Global Fellowship), yurtdışından Türkiye'ye 12-24 ay süreyle gelen araştırmacıların başvuruları kabul edilmekte; Türkiye'den Avrupa'daki herhangi bir kuruluşa gitmek üzere başvuru yapan araştırmacıların (geri dönüş şartları olmadığı için) başvuruları kabul edilmemektedir.

TÜBİTAK tarafından verilen bu desteğin sadece proje önerinizi Avrupa Komisyonu'na sunmadan önce daha iyi hale getirilmesi için verilen bir destek olduğunu hatırlatır, MSCA IF burslarına 9 Eylül 2020 tarihine kadar yapılacak başvuruların Avrupa Komisyonu'na doğrudan (yukarıda açıklanan online sistem üzerinden) yapılacağının altını çizmek isteriz. Proje Ön Değerlendirme Destek Programına başvurmak isterseniz, bu süreç ile iligli teknik sorularınızı MSCA Öndeğerlendirme Destek ekibimize iletebilmek için lütfen tıklayınız. 

 

Yurtdışında IF Başvurusu Yapılabilecek Kuruluşlar 

Aşağıdaki bilgiler 2019 yılına aittir. 2020 yılına dair bilgiler çağrı açıldığında burada paylaşılacaktır.

 

Türkiye'de IF Başvurusu Yapılabilecek Kuruluşlar 

 • Türkiye'deki kuruluşlar da EURAXESS Türkiye Portalı üzerinden ilan verebilir, ya da EURAXESS Portalı üzerinden araştırmacı arayarak kurumlarına davet edebilirler. EURAXESS Portalı üzerinden araştırma pozisyonu ilanı ekleyebilmek için hazırladığımız rehbere ulaşmak için lütfen tıklayınız.
 • Halihazırda MSCA IF Bursları ile Türkiye’de birlikte proje önerisi yazabileceğiniz Araştırma Kuruluşlarının iş/burs/proje ilanlarına da EURAXESS Portalı üzerinden erişebilirsiniz. Portalın Avrupa Komisyonu linkine erişmek için lütfen tıklayınız. Portalın Türkiye linkine erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Türkiye'deki ev sahibi kuruluşlar MSCA IF bursu ile yurtdışından araştırmacı davet etmek üzere araştırma pozisyonu ilan formunu doldurarak ncpmobility@tubitak.gov.tr adresine iletebilirler. Söz konusu formu websitemizde yayınlayabilir, diğer ülke MSCA Ulusal İrtibat Noktaları arasında yayabiliriz. 

 

İletişim

MSCA Alanı geneli ve Bireysel Bursları (IF) ile ilgili diğer tüm sorularınız ve bilgi talepleriniz için MSCA Alanı Türkiye Ulusal İrtibat Noktalarına ncpmobility@tubitak.gov.tr adresi aracılığı ile ulaşabilirsiniz.