Yenilikçi Eğitim Ağları (Innovative Training Networks–ITN), yenilikçi araştırma alanlarında konu sınırlaması olmadan, kariyerinin başlangıcındaki araştırmacıların eğitilmesini hedeflemektedir. ITN Çağrısı, birden fazla ülkeden farklı akademik ve akademik olmayan (sanayi kuruluşu, STK vd.) kuruluşları bir araya getirerek, konusunda deneyimli araştırmacılar tarafından, doktora derecesini almamış genç araştırmacıların eğitilmesine yönelik projeler geliştirilmesine önayak olmaktadır. Bu vesileyle deneyimli araştırmacılar, kendi alanlarında yetişecek genç araştırmacılar için kurumlarında araştırma pozisyonu açma ve Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan uluslararası araştırmacılar ile araştırma yapma/çalışma fırsatı yakalamaktadır. 

Desteklenen projelerde çalışmak üzere istihdam edilecek kariyerinin başlangıcındaki araştırmacılar henüz doktora derecesini almamış ya da en fazla 4 yıl tam zamanlı araştırma deneyimi bulunan kişiler olmalıdır. Ayrıca, istihdam edilecek araştırmacının hangi milliyetten olduğu fark etmeksizin, mutlaka yurtdışından geliyor olması gerekecektir [istihdam edilecek ülkede (proje ortağında) son 3 yılda 12 aydan fazla bulunmama şartı].

Proje önerisinin Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmesi halinde istihdam edilecek araştırmacıların maaşları, eğitim ve araştırma masrafları, proje ortakları arasında düzenlenecek etkinliklerin masrafları, Avrupa Komisyonu tarafından karşılanmaktadır.

Başvuru Şartları

ITN Çağrısı'na sunulabilecek proje önerileri 3 farklı şekilde olabilmektedir:

  • Avrupa Eğitim Ağları Paneli – European Training Network (ETN): En az üç farklı AB Üye ve Asosye Ülkesinden* 3 farklı akademi ve akademi olmayan kuruluşun bir araya gelmesi ile oluşturulacak konsorsiyum ile kariyerine yeni başlayan araştırmacılara yönelik bir araştırma ve eğitim programı yazılması beklenmektedir. Diğer ülkeler gibi Türkiye’nin de en çok başvurduğu ve desteklendiği bu türde, ortalama 6-8 ortaklı konsorsiyumlar oluşturulduğu bilinmektedir. Proje önerisi sunulurken istihdam edilecek araştırmacıların adları verilmemekte, sadece açılacak istihdam pozisyonlarının tanımı yapılmaktadır. Proje önerisinin desteklenmesi halinde ortaklar şeffaf bir şekilde ilan açarak söz konusu pozisyonlara başvuracak araştırmacılara duyuru yaparlar.
  • Sanayi Doktora Paneli – European Industrial Doctorates (EID): En az 2 farklı AB Üye veya Asosiye Ülkeden, an az bir akademi ve bir sanayi kuruluşunun bir araya gelmesi ile oluşturulacak doktora programı kapsamında, kariyerinin başındaki araştırmacıların sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlar özelinde yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Ortak kuruluşlardan en az bir tanesi doktora derecesi vermeye ehil olmalıdır. Program kapsamında istihdam edilen araştırmacıların, projenin akademik ortağının yürütmekte olduğu doktora programına kayıtlı olması ancak zamanlarının %50’sinden fazlasını sanayi ortağında geçirmesi gerekmektedir.
  • Ortak Doktora Paneli – European Joint Doctorates (EJD): En az 3  farklı AB Üye ve Asosiye Ülkeden 3 farklı kuruluşun bir araya gelerek oluşturacakları uluslararası, sektörler arası ve disiplinler arası doktora programı kapsamında ortak, çift ya da çoklu doktora derecesi verilmesi hedeflenmektedir. Ortak kuruluşlar geçerli doktora derecesi vermeye ehil olmalıdır. 

* AB üye ülkesi ile 28 Avrupa Birliği üye ülkesi kastedilmektedir. Asosiye ülke ile Türkiye gibi AB üyesi olmayıp Çerçeve Programlarına bir antlaşma ile katılmış ve Çerçeve Programlarından AB üye ülkeleri ile aynı haklara sahip olarak faydalanan ülkeler kastedilmektedir.

Destek Kapsamı
Desteklenen ITN projelerinde istihdam edilecek araştırmacıların maaşlarını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Her ortak, bünyesinde istihdam edeceği araştırmacıyı kaç ay istihdam edeceğine dair bilgiye dayanarak kurum bütçesini hesaplayabilir. Tabloda belirtilen her kalem aylık verilecektir.

 

                                                       

Güncel Çağrı Bilgisi

2019 yılı ITN Çağrısı başvuru rehberine ulaşmak için tıklayınız.

2019-2020 Marie S. Curie Çalışma Programı'nda yer alan ITN çağrısı bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.

Proje önerisi yazmaya karar vermeniz halinde kullanabileceğiniz Proje Yazım Formatı'nı (Part A ve Part B) görmek için tıklayınız.

Başvuran kuruluşların bilgilerine yer verilen "Part A" Avrupa Komisyonu'nun kendi portalı (participant portal - yeni adı ile funding and tenders) üzerinden doldurulmaktadır. Avrupa Komisyonu'nun ITN başvuru sayfasına ulaşmak için tıklayınız. "Participant Portal" hakkında hazırlanan "Sıkça Sorulan Sorular" dokümanına ulaşmak için tıklayınız. ("Participant Portala kayıt olma ve proje önerisi sunma" üzerine hazırlayacağımız bilgi notu kısa bir süre sonra burada paylaşılacaktır.)

"Part B" ise proje önerisinin yazılma formatı olup "MS Word" dosyası olarak yazıldıktan sonra "pdf" dosyasına çevrilerek Avrupa Komisyonu'nun başvuru sistemine yüklenmektedir. Tüm bu detaylar için 2018 ITN Başvuru Rehberini okumanızı ve sorularınız için bizlerle irtibata geçmenizi öneririz. Bahsekonu "Part B" proje yazım formatına ulaşmak için tıklayınız.

Geçen sene MSCA-ITN-2018 çağrısına sunulan proje önerilerinden bir kısmına hakemlerin yaptıkları güçlü ve zayıf yönleri gösteren yorumları içeren "Evaluation Summary Reports (ESR) Analysis" dokümanı Türkiye'nin liderliğinde 4 ayrı ülkenin Ulusal İrtibat Noktalarınca hazırlanmıştır. Bu dokümana ulaşmak için tıklayınız. (yeni!)

Yazmış olduğunuz proje önerinizi sunmadan önce değerlendirmek isterseniz Avrupa Komisyonu'nca yayınlanan "Self Evaluation Form"u kullanabilirsiniz. Lütfen tıklayınız.

Yenilikçi Eğitim Ağları (Innovative Training Network – ITN) 2019 Yılı Çağrısı 13 Eylül 2018 tarihinde açılmış olup, Avrupa Komisyonu proje önerisi başvurularını 15 Ocak 2019 tarihine kadar kabul etmektedir. ITN Çağrısı her yıl benzer aylarda açılır ve kapanır. ITN Çağrısı hakkında detaylı bilgi talepleriniz ve sorularınız için bizlere ncpmobility@tubitak.gov.tr adresimiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz.  

Türkiye'den Koordinatör olarak bu çağrıya başvurmayı düşünürseniz U2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı'mızı da incelemenizi öneririz. TÜBİTAK'ın sunmakta olduğu bu Destek Programı'na başvurmayı düşünürseniz, öncelikle MSCA Türkiye Ulusal İrtibat Noktası Tuğba Arslan Kantarcıoğlu ya da Furkan Çiftçi ile irtibata geçmenizi öneririz (ncpmobility@tubitak.gov.tr).

 

ITN Projeniz Avrupa Komisyonu Tarafından Desteklendikten Sonra
 
Proje önerinizin desteklendiği haberi Avrupa Komisyonu tarafından size ulaştıktan sonra eğer koordinatör iseniz projeden bütçe alan ortaklarınız (beneficiaries) ile bir Konsorsiyum Antlaşması; Projeden bütçe almayan ortaklarınız (partners) ile de bir Ortaklık Antlaşması (Partnership Agreement) imzalamanız gerekmektedir. Eğer ITN projesinde ortak iseniz Koordinatör kuruluş sizinle bu konular için irtibata geçecektir.
 
Örnek Konsorsiyum Antlaşması görmek için tıklayınız.
Örnek Ortaklık Antlaşması görmek için tıklayınız.
 
ITN projesini Koordinatörleri ile Avrupa Komisyonu "Grant Agreement" denilen bir "Hibe Antlaşması" imzalar. Model Grant Agreement adıyla anılan taslak formatı görmek için tıklayınız.
 
Projede ortak ya da koordinatör olmanız farketmeksizin, eğer proje kapsamında kurumunuza ait bütçeniz var ise en az 1 araştırmacı (fellow) istihdam edeceksiniz demektir. ITN projeniz başladığında Koordinatör kuruluş tarafından bir "Kick-off Meeting" düzenlenir. Bu toplantıda araştırmacıların nasıl istihdam edileceğine dair bilgi mutlaka sunulur. Ancak öncesinde genel bilginiz olması açısından taslak bir araştırmacı istihdam sözleşmesine göz atmak isterseniz lütfen tıklayınız.
 
ITN projesi koordinatörü olmanız halinde proje yönetimi hakkında detaylı bilgi edinmek isterseniz, ya da projede ortak olmanız halinde ITN koordinatörlerinin projeyi yürütürken nelere dikkat etmeleri gerektiğine dair bilgi edinmek isterseniz Avrupa Komsiyonu'nca hazırlanan sunumları inceleyebilir, Koordinatörler Toplantısı videolarını izleyebilirsiniz. Lütfen tıklayınız. 
 
Desteklenmiş ITN Projelerinde Çalışma İmkanı
 
  • Avrupa Komisyonu'nun koyduğu bir kural gereği, "Proje Koordinatörleri ve Ortakları" ITN projeleri desteklendikten sonra o projede çalışacak bursiyerleri, EURAXESS Portalına ilan ekleyerek, aramak zorundadırlar. Dolayısıyla desteklenmiş tüm ITN projelerinin araştırmacı arama ilanlarına bu portal üzerinden ulaşabilirsiniz. Portala eriştiğinizde "Find Jobs" ya da "Find Funding"sekmeleri üzerinden aramalarınızı detaylandırabilirsiniz. EURAXESS Portalını incelemek için lütfen tıklayınız. (Sizler de ITN projesi olsun ya da olmasın kurumlarınız için araştırmacı arıyorsanız, EURAXESS portalı üzerinden ilan bırakabilirsiniz. Ayrıca EURAXESS Türkiye portalını yurtdışından gelecek araştırmacılarınıza tavsiye edebilirsiniz.)
  • HyFiSyn adlı ITN projesinin ITN Bursiyeri arayış ilanına ulaşmak için tıklayınız.
  • Farklı ilanlara ulaşılması halinde buradan duyurulacaktır.

Ortak Arayan ITN Proje Koordinatörleri

  • Avrupa Komisyonu'na ait "Pariticipant Portal" üzerinden yazmakta oldukları ITN proje önerilerine ortak arayan kuruluşların ilanlarına ulaşabilirsiniz. Lütfen tıklayınız ve açılan sayfada "view/edit partner search" sekmesini bulunuz.
  • ITN proje önerisi için ortak arayan kuruluş ilanları elimize ulaştıkça sizlerle buradan paylaşmaya devam edeceğiz. Ancak çoğu zaman ortak arayışları "çok acil" notuyla payklaşıldığı için "Marie Curie" eposta listemizden de duyurma yolunu seçebilmekteyiz. Bu listeye dahil olarak hem ITN hem diğer çağrılar ile ilgili duyurularımızı almak isterseniz ncpmobility@tubitak.gov.tr adresimize bu talebinizi iletmeniz yeterlidir.

 

Saygılarımızla,

TÜBİTAK MSCA Ulusal İrtibat Noktaları

Tuğba ARSLAN KANTARCIOĞLU

A. Furkan ÇİFTÇİ