Yenilikçi Eğitim Ağları (Innovative Training Networks–ITN), yenilikçi araştırma alanlarında konu sınırlaması olmadan, kariyerinin başlangıcındaki araştırmacıların eğitilmesini hedeflemektedir. ITN Çağrısı, birden fazla ülkeden farklı akademik ve akademik olmayan (sanayi kuruluşu, STK vd.) kuruluşları bir araya getirerek, konusunda deneyimli araştırmacılar tarafından, doktora derecesini almamış genç araştırmacıların eğitilmesine yönelik projeler geliştirilmesine önayak olmaktadır. Bu vesileyle deneyimli araştırmacılar, kendi alanlarında yetişecek genç araştırmacılar için kurumlarında araştırma pozisyonu açma ve Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan uluslararası araştırmacılar ile araştırma yapma/çalışma fırsatı yakalamaktadır. 

Desteklenen projelerde çalışmak üzere istihdam edilecek kariyerinin başlangıcındaki araştırmacılar henüz doktora derecesini almamış ya da en fazla 4 yıl tam zamanlı araştırma deneyimi bulunan kişiler olmalıdır. Ayrıca, istihdam edilecek araştırmacının hangi milliyetten olduğu fark etmeksizin, mutlaka yurtdışından geliyor olması gerekecektir [istihdam edilecek ülkede (proje ortağında) son 3 yılda 12 aydan fazla bulunmama şartı].

Proje önerisinin Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmesi halinde istihdam edilecek araştırmacıların maaşları, eğitim ve araştırma masrafları, proje ortakları arasında düzenlenecek etkinliklerin masrafları, Avrupa Komisyonu tarafından karşılanmaktadır.

Başvuru Şartları

ITN Çağrısı'na sunulabilecek proje önerileri 3 farklı şekilde olabilmektedir:

  • Avrupa Eğitim Ağları Paneli – European Training Network (ETN): En az üç farklı AB Üye ve Asosye Ülkesinden* 3 farklı akademi ve akademi olmayan kuruluşun bir araya gelmesi ile oluşturulacak konsorsiyum ile kariyerine yeni başlayan araştırmacılara yönelik bir araştırma ve eğitim programı yazılması beklenmektedir. Diğer ülkeler gibi Türkiye’nin de en çok başvurduğu ve desteklendiği bu türde, ortalama 6-8 ortaklı konsorsiyumlar oluşturulduğu bilinmektedir. Proje önerisi sunulurken istihdam edilecek araştırmacıların adları verilmemekte, sadece açılacak istihdam pozisyonlarının tanımı yapılmaktadır. Proje önerisinin desteklenmesi halinde ortaklar şeffaf bir şekilde ilan açarak söz konusu pozisyonlara başvuracak araştırmacılara duyuru yaparlar.
  • Sanayi Doktora Paneli – European Industrial Doctorates (EID): En az 2 farklı AB Üye veya Asosiye Ülkeden, an az bir akademi ve bir sanayi kuruluşunun bir araya gelmesi ile oluşturulacak doktora programı kapsamında, kariyerinin başındaki araştırmacıların sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlar özelinde yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Ortak kuruluşlardan en az bir tanesi doktora derecesi vermeye ehil olmalıdır. Program kapsamında istihdam edilen araştırmacıların, projenin akademik ortağının yürütmekte olduğu doktora programına kayıtlı olması ancak zamanlarının %50’sinden fazlasını sanayi ortağında geçirmesi gerekmektedir.
  • Ortak Doktora Paneli – European Joint Doctorates (EJD): En az 3  farklı AB Üye ve Asosiye Ülkeden 3 farklı kuruluşun bir araya gelerek oluşturacakları uluslararası, sektörler arası ve disiplinler arası doktora programı kapsamında ortak, çift ya da çoklu doktora derecesi verilmesi hedeflenmektedir. Ortak kuruluşlar geçerli doktora derecesi vermeye ehil olmalıdır. 

* AB üye ülkesi ile 28 Avrupa Birliği üye ülkesi kastedilmektedir. Asosiye ülke ile Türkiye gibi AB üyesi olmayıp Çerçeve Programlarına bir antlaşma ile katılmış ve Çerçeve Programlarından AB üye ülkeleri ile aynı haklara sahip olarak faydalanan ülkeler kastedilmektedir.

Destek Kapsamı
Desteklenen ITN projelerinde istihdam edilecek araştırmacıların maaşlarını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Her ortak, bünyesinde istihdam edeceği araştırmacıyı kaç ay istihdam edeceğine dair bilgiye dayanarak kurum bütçesini hesaplayabilir. Tabloda belirtilen her kalem aylık verilecektir.

 

                                                       

Güncel Çağrı Bilgisi

Ufuk2020'nin son ITN Çağrısı 14 Ocak 2020 tarihinde kapanmıştır. Çağrıya toplamda 1509 proje başvurusu yapılmıştır. Sonuçların en geç 14 Haziran 2020 tarihine kadar kadar Komisyon tarafından açıklanması beklenmektedir. 

ITN Çağrısının, gelecek program Ufuk Avrupa'da (Horizon Europe) devam etmesi öngörülmektedir. Komisyon tarafından net bilgiler ilan edildiğinde sayfadan duyuru yapılacaktır. Ufuk Avrupa ile ilgili mevcut planlamaları içeren sunuma ulaşmak için tıklayınız.

2020 yılı ITN Çağrısı başvuru rehberine ulaşmak için tıklayınız.

Proje önerinizi yazarken dikkat etmeniz gereken hususları içeren, Net4Mobility+ Projesi altında tüm ülkelerin Ulusal İrtibat Noktaları işbirliği ile hazırlanmış "MSCA ITN Handbook 2019" dokümanına ulaşmak için lütfen tıklayınız. (yeni!)

ITN-Nasıl Başvuru Yapılır dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

2020 yılı Marie S. Curie Çalışma Programı'nda yer alan ITN çağrısı bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.

Başvuran kuruluşların bilgilerine yer verilen "Part A" Avrupa Komisyonu'nun kendi portalı (funding and tenders portal) üzerinden doldurulmaktadır. Avrupa Komisyonu'nun ITN başvuru sayfasına ulaşmak için tıklayınız. 

Part A formlarını portala kayıt olduktan sonra görebilirsiniz. ancak öncesinde incelemek için örnek formları buradan indirebilirsiniz. Lütfen tıklayınız.

"Part B" ise proje önerisinin yazılma formatı olup "MS Word/Rtf" dosyası olarak yazıldıktan sonra "pdf" dosyasına çevrilerek Avrupa Komisyonu'nun başvuru sistemine yüklenmektedir. Tüm bu detaylar için 2020 ITN Başvuru Rehberini okumanızı ve sorularınız için bizlerle irtibata geçmenizi öneririz. Proje önerisi yazmaya karar vermeniz halinde kullanabileceğiniz Proje Yazım Formatı'nı (bahsekonu Part B dokümanı) görmek için tıklayınız.

MSCA-ITN-2018 çağrısına sunulan proje önerilerinden bir kısmına hakemlerin yaptıkları güçlü ve zayıf yönleri gösteren yorumları içeren "Evaluation Summary Reports (ESR) Analysis" dokümanı Türkiye'nin liderliğinde 4 ayrı ülkenin Ulusal İrtibat Noktalarınca hazırlanmıştır. Bu dokümana ulaşmak için tıklayınız. (Bu dokümanın yeni versiyonu hakkında bilgi almak için bizlerle irtibata geçebilirsiniz.)

Yazmış olduğunuz proje önerinizi sunmadan önce değerlendirmek isterseniz Avrupa Komisyonu'nca yayınlanan "Self Evaluation Form"u kullanabilirsiniz. Lütfen tıklayınız.

Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen ITN 2019 Koordinatörler günü hakkındaki dökümanlara ulaşmak için tıklayınız.

Türkiye'den Koordinatör olarak bu çağrıya başvurmayı düşünürseniz U2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı'mızı da incelemenizi öneririz. TÜBİTAK'ın sunmakta olduğu bu Destek Programı'na başvurmayı düşünürseniz, öncelikle MSCA Türkiye Ulusal İrtibat Noktası Tuğba Arslan Kantarcıoğlu ya da Şeyma Sayımlar ile irtibata geçmenizi öneririz (ncpmobility@tubitak.gov.tr).

 

ITN Projeniz Avrupa Komisyonu Tarafından Desteklendikten Sonra
Proje önerinizin desteklendiği haberi Avrupa Komisyonu tarafından size ulaştıktan sonra eğer koordinatör iseniz projeden bütçe alan ortaklarınız (beneficiaries) ile bir Konsorsiyum Antlaşması; Projeden bütçe almayan ortaklarınız (partners) ile de bir Ortaklık Antlaşması (Partnership Agreement) imzalamanız gerekmektedir. Eğer ITN projesinde ortak iseniz Koordinatör kuruluş sizinle bu konular için irtibata geçecektir. ITN projesi Koordinatörleri ile Avrupa Komisyonu "Grant Agreement" denilen bir "Hibe Antlaşması" imzalar. 
 
Örnek Hibe Antlaşması (Grant Agreement) görmek için tıklayınız.
Örnek Konsorsiyum Antlaşması (Consortium Agreement) görmek için tıklayınız.
Örnek Ortaklık antlaşması (Partnership Agreement) görmek için tıklayınız.
 
Projede ortak ya da koordinatör olmanız farketmeksizin, eğer proje kapsamında kurumunuza ait bütçeniz var ise en az 1 araştırmacı (fellow) istihdam edeceksiniz demektir. ITN projeniz başladığında Koordinatör kuruluş tarafından bir "Kick-off Meeting" düzenlenir. Bu toplantıda araştırmacıların nasıl istihdam edileceğine dair bilgi mutlaka sunulur. Ancak öncesinde genel bilginiz olması açısından taslak bir araştırmacı istihdam sözleşmesine göz atmak isterseniz lütfen tıklayınız.
 
ITN projesi koordinatörü olmanız halinde proje yönetimi hakkında detaylı bilgi edinmek isterseniz, ya da projede ortak olmanız halinde ITN koordinatörlerinin projeyi yürütürken nelere dikkat etmeleri gerektiğine dair bilgi edinmek isterseniz Avrupa Komisyonu'nca hazırlanan sunumları inceleyebilir, Koordinatörler Toplantısı videolarını izleyebilirsiniz. Lütfen tıklayınız. 
 
Ayrıca ITN projeleri uygulaması ile ilgili olarak Avrupa Komisyonu tarafından sık sık güncellenen "Annotated Model Grant Agreement" dokümanının 446-476. sayfaları arasını okumanızı öneririz. Lütfen tıklayınız.
 
Desteklenmiş ITN Projelerinde Çalışma İmkanı
 
  • Avrupa Komisyonu'nun koyduğu bir kural gereği, "Proje Koordinatörleri ve Ortakları" ITN projeleri desteklendikten sonra o projede çalışacak bursiyerleri, EURAXESS Portalına ilan ekleyerek, aramak zorundadırlar. Dolayısıyla desteklenmiş tüm ITN projelerinin araştırmacı arama ilanlarına bu portal üzerinden ulaşabilirsiniz. Portala eriştiğinizde "Find Jobs" ya da "Find Funding"sekmeleri üzerinden aramalarınızı detaylandırabilirsiniz. EURAXESS Portalını incelemek için lütfen tıklayınız. (Sizler de ITN projesi olsun ya da olmasın kurumlarınız için araştırmacı arıyorsanız, EURAXESS portalı üzerinden ilan bırakabilirsiniz. Ayrıca EURAXESS Türkiye portalını yurtdışından gelecek araştırmacılarınıza tavsiye edebilirsiniz. Konu hakkında EURAXESS Türkiye Ekibi tarafından hazırlanan rehberlere ulaşmak için tıklayınız.)

Ortak Arayan ITN Proje Koordinatörleri

  • Avrupa Komisyonu'na ait "Funding&Tenders Portalı" üzerinden yazmakta oldukları ITN proje önerilerine ortak arayan kuruluşların ilanlarına ulaşabilirsiniz. Lütfen tıklayınız ve açılan sayfada "view/edit partner search" sekmesini bulunuz.
  • ITN proje önerisi için ortak arayan kuruluş ilanları elimize ulaştıkça sizlerle buradan paylaşmaya devam edeceğiz. Ancak çoğu zaman ortak arayışları "çok acil" notuyla paylaşıldığı için "Marie Curie" eposta listemizden de duyurma yolunu seçebilmekteyiz. Bu listeye dahil olarak hem ITN hem diğer çağrılar ile ilgili duyurularımızı almak isterseniz ncpmobility@tubitak.gov.tr adresimize bu talebinizi iletmeniz yeterlidir.

 

İletişim

Tüm soru ve bilgi talepleriniz için MSCA Ulusal İrtibat Noktaları ile ncpmobility@tubitak.gov.tr adresi aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.