Araştırmacı Gecesi Etkinliği (European Researcher’s Night–NIGHT) programı kapsamında, Avrupa Birliği ve Asosiye ülkelerin tamamında her yıl Eylül ayının son cuma günü araştırmacılarla toplumdaki diğer bireyleri bir araya getirebilecek ve gençleri bilime teşvik edecek tek günlük bir etkinliğin düzenlenmesi hedeflenmektedir. Gençlerin araştırmacılık mesleğine özendirilmesi, toplumda araştırmacılara karşı var olan önyargının kırılması ve araştırmacıların “içimizden biri” olarak tanıtılması hedefiyle oluşturulacak etkinliğin amacı, kapsamı ve beklenen etkisi başvuru yapacak kurumların hazırladıkları proje önerisi içinde belirtilmektedir. Özellikle gençler arasında, araştırma kariyerlerine ilgiyi teşvik etmek için Avrupa çapında düzenlenen bu etkinlik boyunca kamuya açık ve halka yönelik olarak faaliyetler düzenlenir. Bu faaliyetler uygulamalı deneyler, bilimsel gösteriler, tartışma oturumları, yarışmalar, konserler gibi çeşitli biçimlerde olabilmektedir.


Başvuru Şartları

NIGHT projeleri kurumsal başvuru gerektirmekte olup, tek ortaklı ya da birden fazla kuruluşu bir araya getiren bir konsorsiyum ile başvuru mümkündür. Proje koordinatörü diğer ortaklardan bir "niyet beyanı" alarak proje önerisine eklemek suretiyle, başvuruyu tamamlamakla yükümlüdür. Her yıl Eylül ayının son Cuma gündüzünden başlayan etkinliğin bir sonraki günün sabahına kadar sürebilecek şekilde proje önerileri sunulması beklenir. 2018 yılının son Cuma günü gerçekleştirilen Avrupa çapındaki tüm NIGHT etkinliklerinde 1 milyonun üstünde katılımcının bulunduğu rapor edilmiştir.​
 

Araştırmacı Gecesi Etkinliği  (Researchers’ Night – NIGHT) diğer dört MSCA programından farklı bir program olup, iki yılda bir çağrısı açılmaktadır. MSCA’nın dört ana programının aksine “Coordination and Support Action - CSA” projesi olarak kurgulanmaktadır.


Destek Kapsamı

Etkinliği gerçekleştiren kuruluşa, organizasyon giderlerinin tamamını kapsayacak bütçe sağlanabilmektedir. Diğer MSCA programlarında olduğu gibi sabitlenmiş harcama kalemleri bulunmamaktadır. MSCA bursiyerleri de etkinliğe katılıp, projelerinin çıktılarını paylaşma imkânı bulabilmektedir. Etkinliklerde bir tane “Avrupa Köşesi” kurmak ve AB fonlarını tanıtmak zorunludur. Proje önerilerinin içerikleri her başvuran tarafından farklı şekilde kurgulanabilir ancak şu iş paketlerinin proje önerilerinde yer alması zorunlu tutulmaktadır: (1) Farkındalığı artırma kampanyası, (2) NIGHT etkinliğinde gerçekleşecek faaliyetler, (3) Etki analizi, (4) Yürütme.

Proje önerisi hazırlığında olan kurumların mutlaka MSCA Alanı Ulusal İrtibat Noktaları ile irtibata geçmeleri önerilir. (ncpmobility@tubitak.gov.tr)


Güncel Çağrı Bilgisi

Ufuk2020 kapsamındaki son NIGHT çağrısı Avrupa Komisyonu tarafından 2 Ekim 2020'de açılmıştır,  12 Ocak 2021'de kapanacaktır; bütçesi ise 8 milyon Avro olacaktır. Güncel Başvuru Rehberi'ne ulaşmak için tıklayınız. Başvuru yapmak için tıklayınız

12 milyon Avroluk bütçesi olan 554 farklı kuruluşun dahil olduğu 2018 yılı çağrısında 128 proje önerisi sunulmuş, 55 tanesi desteklenmiştir. Bu çağrıda  asosiye ülkeler arasında en çok başvurunun Türkiye’den yapıldığı (5 proje önerisi başvurusu) bilinmektedir. Detaylar için tıklayınız. İki yılda iki etkinlik düzenlemek üzere desteklenen projelerin aldığı bütçe ortalaması 218.728,47 Avro olmuştur. 2018 yılı çağrısına Türkiye’den yapılan başvurulardan Mersin Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin başvuruları desteklenmiştir. Her iki Üniversite’de de bu etkinlik 27 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu etkinliklerle ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız

2020 yılı çağrısı ile ilgili olarak 15 Kasım 2019 tarihinde saat 10:00'da Avrupa Komisyonu tarafından sanal bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu seneki çağrıya proje önerisi yazmak isteyenlerin katılması önerilir. Toplantı gündemi için tıklayınız. (Webstreamed) Toplantı linkine ulaşmak için tıklayınız.

Sorularınız icin MSCA Ulusal İrtibat Noktaları ile ncpmobility@tubitak.gov.tr adresi aracılığı ile irtibata geçebilirsiniz.