Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (Research and Innovation Staff Exchange Scheme–RISE), iki tanesi AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkelerden* olmak kaydıyla, Avrupa içinden ve/veya dışından araştırma faaliyeti yürüten en az üç kuruluşun,  bir araya gelmesiyle oluşturulacak konsorsiyumlarla araştırma, teknik ve idarî personel değişimleri yapılması; böylece ortak bir araştırma projesi yürütülmesi ve uluslar/sektörler arası bilgi/teknoloji transferi sağlanmasını hedeflemektedir. Değişime katılacak personel her tecrübe seviyesinde olabilmektedir (kariyerinin başında, kıdemli, teknik, idarî vs). Değişime gönderilen araştırmacının bilgi transferi gerçekleştirmek üzere kurumuna geri dönüşünün sağlanması gerekmektedir.

Başvuru Şartları

RISE çağrısı kapsamında oluşturulabilecek konsorsiyumlar asgarî üç farklı ülkeden, üç farklı kuruluşun katılımını gerektirmektedir:

 

                                                   

RISE çağrısı kapsamında;

  • AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkelerden* (Avrupa içinden)  Üçüncü Ülkelere** (Avrupa dışına) uluslararası;
  • AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkeler içinde sektörler arası (akademik kuruluşlardan akademik olmayan kuruluşlara; akademik olmayan kuruluşlardan akademik kuruluşlara);

yapılan dolaşımlar Avrupa Komisyonu’nca fonlanmaktadır. Proje önerisinde bu kapsamda olmayan dolaşımlar yazılabilir ancak sadece yukarıda belirtilen ülkeler arası dolaşımlar fonlanabilecektir.

Toplam proje süresi 4 yıla kadar olabilmekte ve bu süre içinde kurum personeli olmak şartıyla kurumlar arası personel değişimleri kişi başı 12 ayı geçmeyecek şekilde organize edilmelidir. Söz konusu 12 aylık dolaşım süresi her araştırmacı için 1 aydan az olmamak kaydı ile bölünerek 4 yıllık proje süresine yayılabilir.

Destek Kapsamı

Araştırmacılara dolaşımda oldukları süre boyunca Avrupa Komisyonu tarafından aylık sabit destek sunulmaktadır. Dolaşımda olan araştırmacının maaşı kurumu tarafından ödenmeye devam ederken, Avrupa Komisyonu’ndan ek 2100 Avro destek verilmektedir. Dolayısıyla proje kapsamında yeni personel işe alımı beklenmemektedir; ortak kurumlarda çalışmakta olan personelin görevlendirilmesi esas alınır. Proje ortaklarında en az 1 aydır çalışmakta olan araştırma personeli, idarî ve teknik personel proje kapsamında değişime katılabilir.

 

                                    

 

Araştırma ve eğitim giderleri kalemi proje yürütülürken oluşacak araştırma masrafları için kullanılırken; kurumların projenin idari masrafları için kullanabileceği idari mâliyetler bütçesi bulunmaktadır.

Bu harcama kalemleri projede değişime katılan her araştırmacı için aylık olarak hesaplanır. Proje kapsamında değişime katılan toplam araştırmacı sayısı ve kaç ay değişime katılındığı bilgisi (adam/ay sayısı) proje bütçesinin hesaplanması için önemlidir. Proje büyüklüğü 540 adam/aydan fazla olamamaktadır.

Avrupa Komisyonu tarafından projede gerçekleştirilen değişimlerin/görevlendirmelerin fonlanabilmesi için:

- AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkeler arasında gerçekleştiriliyorsa bu değişimin/görevlendirmenin akademik ve akademik olmayan kuruluşlar arasında;

- AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkeler arasında gerçeleştiriliyorsa sektör farketmeksizin (akademi/akademi ya da akademi/akademik olmayan arasında)

gerçekleştirilmesi gerekir. 

Dünyadaki tüm ülkeler RISE projelerinde ortak olabilir ancak hepsi destek almaya uygun değildir. ABD, Avusturalya, Brezilya, Kanada, Çin, Hindistan, Japonya, Meksika, Yeni Zelanda, Kore, Rusya destek alamayan ülkelerdendir. Bu ülkeler ile ortaklık kurulması planlanıyor ise proje kapsamında bu ülkelerden Türkiye'ye görevlendirilecek personel için BİDEB 2221 (tıklayınız) Programı'ndan ek olarak faydalanılabilir.


Güncel Çağrı Bilgisi

Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı  (Research and Innovation Staff Exchange Scheme–RISE) 2020 yılı çağrısı açılmıştır. 28 Nisan 2020'ye kadar proje başvuruları Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilecektir.

Proje önerisi yazmaya karar vermeniz halinde detaylı olarak incelemenizi önerdiğimiz Başvuru Rehberine ulaşmak için tıklayınız.

Proje yazarken kullanmanız gereken Proje Yazım Formatı A ve B olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Part B-1 için tıklayınız; Part B-2 için tıklayınız

Başvuran kuruluşların bilgilerine yer verilen diğer bölüm (Part A) ise Avrupa Komisyonu'nun kendi portalı (Participant Portal) üzerinden doldurulmaktadır ve yine bu portal üzerinden Avrupa Komsiyonu'na sunulmaktadır. TÜBİTAK sizlere proje yazımı ve sunumu konusunda bilgi sağlamakta ve yardımcı olmaktadır, ancak proje önerisi TÜBİTAK'a değil Avrupa Komisyonu'na sunulmaktadır.

Avrupa Komisyonu'nun RISE 2020 çağrısı başvuru sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

RISE hakkındaki tanıtıcı videoya ulaşmak için tıklayınız.

RISE hakkındaki tanıtıcı broşüre ulaşmak için tıklayınız.

"RISE 2019 Proje Önerisi Nasıl Sunulur?" dokümanına ulaşmak için tıklayınız. (2020 yılı güncel dokümanı kısa bir süre sonra eklenecektir.)

Proje önerinizi yazarken dikkat etmeniz gereken hususları içeren, Net4Mobility+ Projesi altında tüm ülkelerin Ulusal İrtibat Noktaları işbirliği ile hazırlanmış "MSCA RISE Handbook 2020" dokümanına ulaşmak için lütfen tıklayınız. (Yeni!!!)

Projelerin hakemler tarafından değerlendirme kriterlerini içeren tabloyu görmek için tıklayınız. 

Türkiye'den Koordinatör olarak bu çağrıya başvurmayı düşünürseniz U2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı'mızı da incelemenizi öneririz. Çağrı kapanışından en geç 2 ay önce TÜBİTAK'ın Koordinatörlüğü Destekleme Programına başvuru yapabilirsiniz.

RISE çağrısı her yıl benzer aylarda açılır ve kapanır; detaylı bilgi talepleriniz ve sorularınız için ncpmobility@tubitak.gov.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

* AB üye ülkesi ile 28 Avrupa Birliği üye ülkesi kastedilmektedir. Asosiye ülke ile Türkiye gibi AB üyesi olmayıp Çerçeve Programları'na bir antlaşma ile katılmış ve Çerçeve Programları'ndan AB üye ülkeleri ile aynı haklara sahip olarak faydalanan ülkeler kastedilmektedir.

** Üçüncü Ülkeler ile AB üye ülkeleri ve Asosiye ülkeler dışındaki tüm ülkeler kastedilmektedir. RISE programında "ABD, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Hindistan, Japonya, Meksika, Yeni Zelanda, Kore, Rusya" proje ortağı olabilir ve Türkiye'den bu ülkelere gidecek araştırmacılar finansal destek alabilir; anck bu ülkelerden Türkiye'ye ve diğer Avrupalı ortaklara gelecek araştırmacılar destek alamamktadırlar.

 

RISE Programı ile İlgili Önemli Notlar:
  • RISE projelerinde uluslararası değişime katılan araştırmacının projenin ortağı kuruluşta maaşlı olarak çalışıyor olması gerekmektedir. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerini RISE projeleri kapsamında değişime göndermek, öğrencinin kurumla maaşlı çalışan pozisyonu olmaması sebebiyle mümkün değildir. Avrupa Komisyonu'nun konu hakkında yaptığı açıklamayı okumak için tıklayınız. Maaşsız çalışan personelin değişimi hakkında yapılan açıklama için tıklayınız. 
  • Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen RISE 2019 Koordinatörler günü hakkındaki dökümanlara ulaşmak için tıklayınız. (yeni!!!)