İş İlanı: TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB) bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirilecektir!

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB) bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirilecektir.

Ortak Arama / Ulaşım Alanı Ulaştırma Altyapısı Çağrısı

Ufuk2020 Programı Ulaşım Alanı çağrılarından

EIC Danışma Kurulu Ufuk Avrupa için EIC Yol Haritası Yayımladı!

Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) Danışma Kurulu Ufuk Avrupa kapsamında EIC programlarının nasıl daha etkin hale getirileceğine dair öneri niteliğinde bir Yol Haritası Raporu yayınl

"ITEA Project Outline Days” 7-11 Eylül Tarihleri Arasında Online Olarak Düzenlenecek

EUREKA çatısı altında yazılım inovasyonu alanındaki projelere odaklanan, destek sağlayan, katma değeri ve ticarileşme potansiyeli yüksek projelerin ort

Ufuk2020 EIC Ödülleri

EIC Ufuk2020 Ödül Yarışmaları Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen küresel toplumsal sorunlara yönelik çığır açıcı inovatif çözümleri teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Ufuk Avrupa Misyon ara raporları yayımlandı

2021-2027 dönemini kapsayacak ve Ufuk2020’nin devamı niteliğinde olan Horizon Europe (Ufuk Avrupa) Programı kapsamında, AB Çerçeve Programlarının topluma daha iyi anlatılabilmesi

Araştırmacılar ve Kurumlar İçin EURAXESS Portalı Webinarı, 9 Temmuz'da!

Araştırmacılar ve araştırma ekosistemindeki kurumlar için Avrupa çapında cazip imkan ve hizmetler sunan EURAXES

Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, Biyoteknoloji, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri Alanında AB Komisyonu’ndan 8 farklı projede yer alan 11 Türk kuruluşuna 4.4 m.€ hibe!

Ufuk2020 Programı’nın Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik bileşeni altında yer alan “Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, Biyoteknoloji, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri (Nanote

IMI-2 22. ve 23. Çağrıları Açıldı!

Yenilikçi İlaçlar Girişimi IMI2 kapsamında açılması planlanan son çağrılar olan IMI2 - 22. ve 23. Çağrılar açılmıştır. 

Sayfalar