Ufuk2020 KOBİ Aracı Mükemmeliyet Mührü 2. Çağrısı Açıldı

Ufuk2020 Programı’nın bir bileşeni olan KOBİ Aracı ile birlikte KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde p

Procure Açık Proje Pazarı Etkinliği Tarih Değişikliği

ProcuRE projesi kapsamında 06 Mayıs tarihinde gerçekleştirileceği duyurulan Açık Proje Pazarı Etkinliği (OMC), ülke çapında geçerli olan tam kapanma kararı ve buna bağlı olarak k

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 2021

Girişimciliğin ve KOBİ’lerin desteklenmesinde ulusal, bölgesel veya yerel düzeydeki iyi uygulamalar Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ile 2006 yılından beri ödüllendirilmekted

EIT Urban Mobility BP2022-2024 İlk Çağrılarına Yönelik Sıkça Sorulan Sorular Dökümanı Yayımlandı

EIT Urban Mobility (Kentsel Ulaşım), kentsel alanların kolektif kullanımını geliştiren çözümleri hızlandırmak; erişilebilir, uygun, emniyetli, verimli, sürdürüle

Procure Açık Proje Pazarı

Avrupa Komisyonu’nun H2020 programı kapsamında desteklenen procuRE projesi ile, İstanbul’un da aralarında bulunduğu 6 farklı şehirde yer alan mevcut kamu binalar

"EIC Accelerator- Başarılı Bir Başvuru Hazırlamak” adlı KOBİ’ler için Proje Yazma Eğitimi Gerçekleştirildi!

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun faydalanıcısı (TÜBİTAK), T.C.

KOBİ'ler için Proje Yazma Eğitimi; "Ufuk Avrupa Kapsamında EIC Hızlandırıcı Programı için Tam Başvuru Teklifi Hazırlanması"

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen “Ufuk 2020'de Türkiye Faz-II” projesi; Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmeler iç

Avrupa Temiz Hidrojen İş Birliği

Avrupa Temiz Hidrojen İş Birliği (European Clean Hydrogen Alliance- ECH2A); sanayi, mobilite ve diğer sektörlerin talepleri doğrultusunda, yenilenebilir ve düşük karbonlu hidroje

Sayfalar