Ufuk2020 Programı Green Deal (Yeşil Mutabakat) Çağrısı Çevrimiçi Bilgi Günü Gerçekleşti!

Ufuk2020 Programı’nın son çağrısı niteliğinde olan Avrupa Green Deal Çağrısı hakkında TÜBİTAK tarafından 14 Temmuz 2020 tarihinde Ufuk2020 Programı Green Deal (Yeş

Ufuk2020 EIC Ödülleri

EIC Ufuk2020 Ödül Yarışmaları Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen küresel toplumsal sorunlara yönelik çığır açıcı inovatif çözümleri teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

"Clean Energy Transition" Ortaklığı (CETP) Anketi Yayımlandı

Ufuk Avrupa Programı’ndaki aday ortaklık yapılarından olup temiz enerjiye geçişe yönelik çözümler sunmayı hedefleyen “Clean Energy Transition Partnership (CETP)” taslak içeriği y

TÜBİTAK ve TOBB İşbirliği ile KOBİ'lere Yönelik Ufuk2020 Bilgi Günü Düzenlendi

TÜBİTAK ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde 08/07/2020 tarihinde KOBİ'lere yönelik olarak Ufuk2020 KOBİ Hızlandırıcı Programı, İnovasyona Hızlı Erişim

Yapay Zeka, Büyük Veri ve Robotik Ortaklıkları Birleşiyor!

Yapay Zeka, Veri ve Robotik Ortaklığı Horizon Europe'ta  Avrupa Ortaklıkları için adaylardan

EIC Danışma Kurulu Ufuk Avrupa için EIC Yol Haritası Yayımladı!

Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) Danışma Kurulu Ufuk Avrupa kapsamında EIC programlarının nasıl daha etkin hale getirileceğine dair öneri niteliğinde bir Yol Haritası Raporu yayınl

Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı Anketi

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat çağrısı adil ve sürdürülebilir bir toplumsal geçişin sağlanmasına yönelik araştırma ve inovasyonun harekete geçirilmesini hedeflemektedir.

Eurostars Türkiye İskandinavya Çağrısı Açıldı!

Türkiye ve İskandinav ülkeleri (Danimarka, İsveç ve Norveç) arasındaki işbirliğinin artırılması ve bu ülkelerdeki firmaların ortak Ar-Ge çalışmalarının Eurostars Programı kapsamı

Ortak Arama / Ulaşım Alanı Ulaştırma Altyapısı Çağrısı

Ufuk2020 Programı Ulaşım Alanı çağrılarından

Sayfalar