SESAR Ortak Girişimi 2020 Yılı Büyük Ölçekli Demonstrasyon Çağrısı Son Başvuru Tarihi Uzatıldı!

29 Nisan 2020 tarihinde kapanması planlanan SESAR Ortak Girişimi 2020 yılı Büyük Ölçekli Demonstrasyon Çağrısı son başvuru tarihi 16 Haziran 2020 olarak güncellenmiştir.

SESAR Ortak Girişimi Büyük Ölçekli Demonstrasyon Çağrısı Açıldı

Ufuk 2020 Programı Akıllı Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı’nın alt bileşenlerinden SESAR JU (Tek Avrupa Hava Sahası Hava Trafik Yönetimi Araştırmaları Ortak Girişimi) kapsamında açılan SESAR 2020 Programı ile hava trafik yönetimi ile ilgili temel araştırma ve yenili

"Yeşil Düzen" Konulu EIC Hızlandırıcı Programı Başvuruları Açıldı!

Ufuk2020 alanlarından birisi olan ve KOBİ’lere özel olarak tasarlanan Hızlandırıcı (Accelerator) programı ile KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması amaçlanmakta ve uzun vadede ise Avru

EN-UAC (ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity) Çağrısı Açıldı!

ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity (EN-UAC), Ufuk2020 Programı Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı kapsamında desteklenen bir ERA-NET Cofund projesi olup proje kapsamında açılan birinci ortak çağrı kapsamında kentsel erişebilirlik ve bağlantısallık konularıyl

INNOSUP 01 Kapsamında Startuplara ve KOBİ'lere Açılan Çağrılar

INNOSUP-01-2018-2020:“Yeni Sanayi Değer Zincirleri Geliştirmek İçin Küme Projeleri” çağrısının amacı küme kuruluşları aracılığıyla farklı sektörlerdeki KOBİ'leri bir araya getirip disiplinlerarası inovasyon fikirlerini ortaya çıkararak AB çapında sektörler arası yeni sanayi değ

45 Yeni COST Aksiyonu Onaylandı

45 yeni COST Aksiyonu COST Üst Düzey Temsilciler Komitesi’nin (Committee of Senior Officials) 24.03.2020 tarihli kararı ile onaylandı.

Shift2Rail Ortak Girişimi 2020 Yılı Çağrısı Son Başvuru Tarihi Uzatıldı!

21 Nisan 2020 tarihinde kapanması planlanan Shift2Rail Ortak Girişimi 2020 yılı çağrısı son başvuru tarihi 27 Mayıs 2020 olarak güncellenmiştir.

Ufuk2020 Programı ERA Chairs Çağrısı Kapsamında 2 Proje Önerimiz Desteklenmeye Hak Kazandı

Ufuk 2020 Programı Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi alanı ERA-Chairs çağrısında İzmir Biyotip ve Genom Merkezi ve Koç Üniversitesi Avrupa Komisyonu tarafından toplam 5 Milyon Avro ile fonlanmaya hak kazanmıştır.

Ufuk2020 Programı Enerji Verimliliği 2020 Çağrısı Açıldı!

Ufuk2020 Programı Enerji Verimliliği 2020 yılı çağrısı 5 Mart 2020 tarihinde yayınlanmıştır.  5 ana alan (binalar; sanayi; finans; kamu yetkilileri ve politika) altında 10 ça

Sayfalar