Ufuk2020 Programı’nda projeler bağımsız hakemler tarafından değerlendirilmektedir. Siz de Ufuk2020 projelerini değerlendiren hakemlerden biri olabilirsiniz. Avrupa Komisyonu, hakemlere değerlendirme yaptıkları her bir tam gün için 450 € harcırah ödemektedir. Bunun yanı sıra, Brüksel’deki değerlendirmelere katılım için yol masrafları ve konaklama giderleri de ilgili mevzuata göre ödenmektedir.

Hakemler, Avrupa Komisyonu’na sunulan proje önerilerini ve proje işleyişlerini değerlendiren Bağımsız Uzmanlar’dır. Çerçeve Programları kapsamındaki olanaklardan nasıl yararlanılacağı ve proje yönetiminde karşılaşılabilecek problemlerle nasıl başa çıkılacağı konularında deneyim edinmenin en iyi yollarından birisi, süreçte değerlendirici olarak yer almaktır.

Hakemler Avrupa Komisyonu tarafından 4 şekilde görevlendirilebilirler:

  • Değerlendiriciler (Evaluators), Ufuk2020 Programı'na sunulmuş projeleri yazılı kriterlere göre değerlendirirler. Bu yolla başarılı ve maddî olarak desteklenmeye değer proje önerileri belirlenir.
  • Gözlemciler (Observers), projenin değerlendirme aşamasında, değerlendirmenin ne şekilde yapıldığı, âdil olup olmadığı gibi konularda gözlem yapar ve Avrupa Komisyonu’na sürecin iyileştirilmesi hakkında öneride bulunurlar.
  • Proje İzleyicileri (Monitors), desteklenmeye hak kazanan projelerin uygulama aşamasında ve teftişinde Avrupa Komisyonu’na yardımcı olurlar.
  • Program İzleyicileri (Experts), programların izlenmesi ve tâkibi yönünden Komisyon'a destek olurlar.

Bu görevler, proje önerileri veya projelerin teknik unsurlarından ziyâde, kapsamlı bir programın uygulanması ve sonuçlarının tâkibiyle ilgili olup stratejik düzeydedir.

Hakemlerde Aranan Nitelikler Nelerdir?

Avrupa Komisyonu, hakemleri;  ilgili proje başlığı konusunda meslekî deneyime ve en az lisans derecesine sahip, herhangi bir bilimsel ve teknolojik alanda yüksek derecede araştırma, proje yönetimi ve yenilikçilik yetkinliği bulunan kişiler arasından seçmektedir. Hakemlerin, akademisyen ve araştırmacıların yanı sıra danışmanlık firmalarından, küçük ölçekli ama araştırma odaklı şirketlerden ve büyük firmalardan olması istenmektedir. Değerlendirmede göz önüne alınan diğer konular cinsiyet dengesi, coğrafî çeşitliliğin sağlanması ve mümkün olduğunca yeni uzmanların değerlendirmede yer almasıdır. 

Hakem adaylarının mükemmel seviyede yazılı ve sözel İngilizce bilgisine sahip olması gerekmektedir. İngilizce dışındaki diğer Avrupa dilleri, pozitif değer olarak nitelendirilmektedir.

Hakemlik Kaydı Nasıl Yapılır?

Avrupa Komisyonu’nun resmî web sayfasında Participant Portal’da yer alan “Experts” bölümüne giriş yapılır. Giriş yapmak için tıklayınız.

Hakemlik kaydını gerçekleştirmek için öncelikle ECAS (European Commission Authentication Service) hesabı oluşturulması gerekmektedir. İlgili bağlantıda “Create your ECAS account” bağlantısında verilen talimatlar izlenerek ECAS hesabı açılır. Kayıt işlemi gerçekleştikten sonra Avrupa Komisyonu’nun resmi web sayfası Participant Portal’da Experts bölümünden ECAS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılarak hakemlik kaydı gerçekleştirilebilir.

Hâlihazırda 7. Çerçeve Programı’nda hakemlik kaydı olan uzmanların da ECAS hesabı yaratarak yukarıdaki verilen bağlantıları takip ederek eski bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.

Hakemlik Süreci

Avrupa Komisyonu sizi potansiyel bir hakem olarak seçtikten sonra, sizinle temasa geçip, hakemlik için ekinde her türlü kayıt ve şartı belirten bir görev yazısı (çıkar çatışması, gizlilik, uygunluk durumu vb..) iletir. Kabul etmeniz durumunda, bazı konular hakkında onayınızı istemektedir. Bu aşamada uzmanın değerlendirme sürecine katılıp katılamayacağını Komisyon'a bildirmesi gerekmektedir. Komisyona katılım teyidi iletildikten sonra Komisyon'la uzman arasında sözleşme imzalanır.

Proje değerlendirmeleri, uzaktan değerlendirme ve ardından Brüksel’de paneller ile değerlendirme şeklinde gerçekleştirmektedir. Hakem, görevi süresince ülkesini ya da kuruluşunu temsilen değil; tamamen kendi bilimsel yetkinlikleri ve kapasitesi ile değerlendirme sürecini yürütmekle yükümlüdür.

Hakemlik hakkında daha detaylı bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.

Hakemlik için kaydınızı gerçekleştirdikten sonra aşağıda istenilen bilgileri ilgili Ulusal İrtibat Noktası'na da iletmeniz hâlinde kaydınızın yanı sıra, Ulusal İrtibat Noktaları sizi Avrupa Komisyonu’nun ilgili birimine önerebilecektir:

Family name

First name

Title

E-mail address

Research area or group of research areas