ÖNEMLİ DUYURU 

Destek ve Ödül Programları çevrimiçi başvuru süreçlerinin hızlandırılması ve başvurular için basılı kopya belge alınmaması amacıyla yürütülen elektronik imza (e-imza) çalışmaları tamamlanmıştır. 29/06/2020 tarihi itibariyle programlara opsiyonel olarak e-imza ile başvuru alınmaya başlanmıştır. 01/01/2021 tarihi itibariyle yapılan başvurular ise sadece e-imza ile alınmaktadır. E-imzalı başvuru süreci ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

ÖNEMLİ DUYURU:

10.08.2020 tarihi itibari ile Başarı ödülüne yapılacak ilk başvurulardan itibaren " Proje Bilgileri Formu" alınacaktır. İlk başvurusunu bu tarihten önce yapan başvuru sahipleri takip eden ilk başvurularında formu iletebileceklerdir. Form için tıklayınız.

Başarı Ödülleri 2020 yılı ve sonraki  kodlu AB ÇP Çağrılarından itibaren geçerli olacak hesaplama ve formül detaylarına "Ödeme" sekmesinden ulaşılabilmektedir.

Başarı Ödülü için 28 Ocak 2020 tarihinden sonra yapılacak olan ilk başvurulardan itibaren 'kurum payı' kaldırılmıştır.

 

ÖNEMLİ DUYURU:

KOBİ Aracı mevcut çağrı yapısında oluşan büyük değişiklik ile başarılı projelerin fonlanması için bazı seçenekler getirilmiştir. 2020 kodlu çağrılar için yürütülecek olan pilot uygulamada başarılı bulunan projeler Avrupa Komisyonu tarafından sadece hibe bütçesi ile fonlanabilecekleri gibi hibe bütçesine ek olarak yatırım opsiyonu alarak da fonlanabileceklerdir.  Bu çerçevede Avrupa Komisyonu tarafından KOBİ aracı kapsamında başarılı bulunan Türkiye’den paydaşlara verilecek başarı ödülünün hesaplanmasında başarı ödülüne konu kısmın sadece Avrupa Komisyonu tarafından tahsis edilen hibe dâhilinde hesaplanarak ödenmesi ve bu aşamada hesaplamalarda yatırım tutarlarının hiçbir şekilde hesaplamaya dâhil edilmeyecektir.

 

ÖDÜLÜN TANIMI VE KAPSAMI

AB ÇP’ye sunulan, Avrupa Komisyonu, ERC, EURAMET, PRIMA (Bölüm 1), ECSEL veya Eurostars  tarafından bağımsız hakemlerce değerlendirildikten sonra desteklenen proje önerilerine verilecek olan ödüldür.

Ödüle hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra başvuru yapılabilir.

Başarı ödülünün, %80’i proje yürütücüsü ve varsa proje ekibine, %20 lik kısmı ise genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri hariç olmak üzere proje yürütücüsünün kuruluşuna ödenir. MSCA–IF ve ERC Projeleri için ödül yalnızca proje yürütücüsüne ve kuruluşuna ödenir. Başarı ödülünün %20’lik kısmının proje yürütücüsünün kuruluşuna ödenmediği durumlarda, ödülün tamamı proje yürütücüsüne ve varsa proje ekibine ödenir.

28 Ocak 2020 tarihinden sonra yapılacak olan ilk başvurulardan itibaren ödülün tamamı proje yürütücüsüne ve varsa proje ekibine ödenir.

 

Başarı ödülünde 2. ve devam eden ödemeler için, Avrupa Komisyonu'ndan alınan her ödemeden sonra ödeme belgeleri ile başvuru yapılmalıdır.


BAŞVURULAR HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Başarı Ödülleri, 30 Haziran 2016 tarihinde özel sermayeli kuruluşların başvurusuna açılmıştır. 2 Aralık 2016 tarihinden itibaren, vakıf üniversitelerinden sunulan ve başarılı olan projeler için de başarı ödülü başvurusu alınmaktadır.

Yasal düzenleme çalışmalarının devam etmesi nedeniyle Kamu kurumları ve devlet üniversiteleri (vakıf üniversiteleri hariç) için başvuru tarihleri daha sonra açıklanacaktır.

Başarı Ödülleri 2019 yılı kodlu AB ÇP Çağrılarından itibaren TL olarak hesaplanacak ve ödenecektir. Hesaplama ve formül detaylarına "Ödeme" sekmesinden ulaşılabilmektedir.

Ödül duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.