BAŞVURULARA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

 

Başarı Ödülleri 2020 yılı ve sonraki  kodlu AB ÇP Çağrılarından itibaren geçerli olacak hesaplama ve formül detaylarına "Ödeme" sekmesinden ulaşılabilmektedir.

Başarı Ödülleri 2019 yılı kodlu AB ÇP Çağrılarından itibaren TL olarak hesaplanacak ve ödenecektir. Hesaplama ve formül detaylarına "Ödeme" sekmesinden ulaşılabilmektedir.

Başarı Ödülü başvurularına ilişkin taahhütname 28.01.2020 tarihi itibariyle güncellenmiştir.

Başarı ödülleri, 30.06.2016 tarihinde özel sermayeli kuruluşların başvurusuna açılmıştır. 02.12.2016 tarihinden itibaren, vakıf üniversitelerinden sunulan ve başarılı olan projeler için de başarı ödülü başvurusu alınacaktır.

Yasal düzenleme çalışmalarının devam etmesi nedeniyle Kamu kurumları ve devlet üniversiteleri (vakıf üniversiteleri hariç) için başvuru tarihleri daha sonra açıklanacaktır.

Başarı ödüllerinin ikinci ve devam eden ödemeleri için yapılacak olan başvurular için Ödül Sorumlusu ile bağlantıya geçilmesi gerekmektedir.

 

Başarı Ödülleri başvuruları ile ilgili 27.09.2018 tarihi itibariyle yapılan düzenlemeler aşağıda sunulmaktadır:
1. Avrupa Komisyonu'na sunulan proje önerisinin başarılı olması ancak hibe sözleşmesinin çeşitli nedenlerle imzalanamaması durumunda, kuruluş eşik üstü ödüle başvuru yapabilecektir.
2. ERA-NET Cofund ve European Joint Programme (EJP) Projeleri ödüle konu değildir.
3. EURATOM Programı kapsamında Avrupa Komisyonu bütçe katkısı alınan Türkiye'den kuruluşlar başarı ödülüne hak kazanabilecektir.
4. Başarı ödülüne konu KOBİ Aracı projesinin ortaklı olması durumunda, koordinatör kuruluşta görevli proje yürütücüsü başvuru yapabilecek ve Türkiye'de yerleşik ortakların paylarına göre ekip dağılımını başvurusunda belirtecektir. Ödeme bu dağılıma göre TÜBİTAK tarafından yapılacaktır. Bu projelere verilecek ödüllerde KOBİ Aracı projelerine ödenen tutar baz alınacaktır.
5. Proje bütçesinden pay almayan ortakların başvuruları başarı ödülleri kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bununla birlikte, kuruluşların bütçesinin bulunduğu ancak Avrupa Komisyonu'ndan bütçe katkısı alınmayan projeler ile kuruluşların bütçesinin bulunmadığı ancak Avrupa Komisyonu'ndan bütçe katkısı alınan projeler ödül kapsamındadır. Kuruluşların bütçesinin bulunmadığı ancak Avrupa Komisyonu'ndan bütçe katkısı alınan projeler için eşik üstü ödül başvurusu yapılabilecektir.

BAŞVURU YAPABİLECEK KİŞİLER

Başarı ödüllerine, AB ÇP kapsamında sunduğu proje Avrupa Komisyonu veya ilgili kuruluşu (ERC, EURAMET, PRIMA (Bölüm 1), ECSEL veya Eurostars ) tarafından fonlanmaya hak kazanmış ve hibe sözleşmesi imzalanmış proje yürütücüleri başvuru yapabilir.

 

BAŞVURU SÜRESİ

 • Başarı ödülleri sürekli olarak başvuruya açıktır, bununla beraber yapılan yasal düzenleme nedeniyle ilk aşamada kamu kurumları ve devlet üniversitelerinde çalışan kişilerin başvuruları alınmamaktadır.
 • Başarı ödüllerine başvurmak için bir süre sınırı bulunmamaktadır.

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 • Başarı ödülüne başvuru yapabilmek için, başvuruya konu projenin Avrupa Komisyonu veya ilgili kuruluş tarafından desteklenmiş ve hibe sözleşmesinin imzalanmış olması gerekmektedir.
 • Ödül, proje önerilerinde ortak/baş araştırmacı/koordinatör olarak yer alan proje yürütücüsüne, resmi yazıda belirtilmiş olan proje ekip üyelerine ve kuruluşlarına ödenmektedir. Başarı ödülünün %20’lik kısmının proje yürütücüsünün kuruluşuna ödenmediği durumlarda, ödülün tamamı proje yürütücüsüne ve varsa proje ekibine ödenir.
 • Marie Sklodowska-Curie Bireysel Burslar (MSCA IF) ve European Research Council (ERC)projeleri için yalnızca projeyi sunan kişilere ve kuruluşlarına ödeme yapılmaktadır.
 • MSCA IF ve ERC kapsamında eşik üstü ödülüne başvuru yapılabilmesi için, başvuru sahibinin projeyi Türkiye’deki ev sahibi kurumda yürütmesi gerekmektedir.

 

BAŞVURU ŞEKLİ

Başarı ödülüne online olarak başvuru yapılır. Başvuru sonrasında ıslak imza gerektiren belgeler TÜBİTAK’a posta yoluyla iletilmelidir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru için gerekli belgeler şu şekildedir:

 • Başarı Ödülü başvuru formu (Online sistem üzerinden doldurulup, ıslak imzalı orijinali TÜBİTAK’a posta yoluyla iletilmelidir),
 • Projeye ilişkin Avrupa Komisyonu değerlendirmesini gösteren sonuç belgesi (ESR),
 • Hibe sözleşmesinin ilgili kısımları
  • Projenin adı-akroniminin bulunduğu sayfa (Article 2),
  • Projenin başlangıç-bitiş tarihlerini gösteren sayfa (Article 3),
  • Proje bütçesini ve varsa ortakların payını gösteren sayfa (Article 5 ve Estimated Budget for the Action Tablosu),
  • Proje koordinatörü ve Avrupa Komisyonu’nun karşılıklı olarak imzalarının bulunduğu sayfa ( Article 58),
  • Çok ortaklı projede ortak olarak başvuru yapılıyorsa Türk ortağın projeye dahil olduğu sayfa (Accession form for beneficiaries).
 • Projede ortak/koordinatör/baş araştırmacı olarak yer alan proje yürütücüsü ve varsa ekip üyelerinin projeye yaptıkları katkı doğrultusunda başarı ödülünün dağıtım oranlarını gösteren belge (Bu belge, proje yürütücüsünün ilişkili olduğu kurum/kuruluş yetkilisi tarafından imzalanarak resmi yazı olarak TÜBİTAK’a sunulmalıdır.)(Ödül dağıtım belgesi için tıklayınız),
 • Başvuruya ilişkin taahhütname (taahhütname örneğine ulaşmak için tıklayınız).,
 • Proje bilgileri formu için tıklayınız.
 • Gerekli görülmesi halinde talep edilecek diğer belgeler.

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Başarı ödülüne başvuru yapabilmek için, başvuruya konu projenin Avrupa Komisyonu veya ilgili kuruluş tarafından desteklenmiş ve hibe sözleşmesinin imzalanmış olması gerekmektedir.

 • Ödül, proje önerilerinde ortak/baş araştırmacı/koordinatör olarak yer alan proje yürütücüsüne, resmi yazıda belirtilmiş olan proje ekip üyelerine ve kuruluşlarına ödenmektedir. Başarı ödülünün %20’lik kısmının proje yürütücüsünün kuruluşuna ödenmediği durumlarda, ödülün tamamı proje yürütücüsüne ve varsa proje ekibine ödenir.

 • Marie Sklodowska-Curie Bireysel Burslar (MSCA IF) ve European Research Council (ERC)  projeleri için yalnızca projeyi sunan kişilere ve kuruluşlarına ödeme yapılmaktadır.

 • MSCA IF ve ERC kapsamında eşik üstü ödülüne başvuru yapılabilmesi için, başvuru sahibinin projeyi Türkiye’deki ev sahibi kurumda yürütmesi gerekmektedir.

 

BAŞARI ÖDÜLÜNDEN İSTİSNA EDİLEN ALANLAR

 • ERA-NET COFUND Projeleri başarı ödülü kapsamında değerlendirilmeyecektir.

 

DİKKAT

Proje yürütücüsü ve ödemeye konu tüm proje ekibinin ARBİS bilgileri güncel olmalıdır.

 

Başarı ödülü duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru yapmak için tıklayınız.