BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

  • Ödül başvuruları Avrupa Komisyonu veya ilgili kuruluşunun değerlendirmesine göre incelenir.
  • Ufuk2020 kapsamında fonlanan projelere ilişkin başarı ödülü başvurularının incelemesi Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı tarafından yapılır ve ödül verilmesi hususu Başkanlık Makamının onayıyla karara bağlanır.