ÖDEMELERE İLİŞKİN HUSUSLAR

  • Ödül tutarları döviz cinsinden hesaplanır ve ödeme belgesinin düzenlendiği günün TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak hesaplanarak başvuru sahibinin, belirtilmişse proje ekibinin ve kuruluşun banka hesabına ödenir.
  • Ödeme miktarlarının hesaplanmasında, başvuru esnasında iletilmiş olan başvuru sahibinin kuruluşunun imza yetkilisi tarafından imzalanmış olan resmi yazı esas alınmaktadır.
  • Banka hesap bilgileri başvuru esnasında istenmektedir.
  • Ödemelerin %80'i proje yürütücüsü ve varsa ekibine, %20'lik kısmı ise proje yürütücüsünün kuruluşuna yapılır. ERC ve MSCA IF için proje ekibi varsa bile ödeme yapılmaz.
  • İlk ödemede kuruluşa ödeme yapılmaz. Kuruluşa yapılacak ödemeler, finansal raporlara göre hesaplanarak %20 oranında yapılır.


ÖDEME SÜRECİ

Başarı ödüllerinde, proje başladığında eşik üstü ödül kadar ödeme gerçekleştirilir. Bu ödeme ERC Projeleri için çağrı türüne göre farklılaşmaktadır. Devamında, finansal beyan formları Avrupa Komisyonu veya ilgili kuruluşu tarafından onaylanıp, ödemeler gerçekleştikçe gelen ödemenin formüle uyarlanmasıyla peyder pey ödeme gerçekleştirilir. Ödemeler projenin son finansal beyan raporu onaylandıktan sonra tamamlanmış olur.

İlk başvurudan sonra, finansal beyan formları tamamlandıkça aşağıda listelenen belgelerle birlikte başarı ödülü program sorumlusuna e-posta yoluyla (basari.odulu@h2020.org.tr) ulaştırılır.

İkinci ve devam eden ödeme başvuruları için gerekli belgeler şu şekildedir:

1. İkinci ve devam eden ödemeler için başvuru formu,

2. Ödül dağıtım belgesi,

3. İlgili raporlama dönem(ler)ine ait finansal beyan formu/formları,

4. Ödemenin projenin yürütüldüğü kuruluş hesabına geldiğini gösteren banka dekontları.

Not: Gerekli olması durumunda farklı belgeler talep edilebilecektir.


ÖDÜL HESAPLAMA FORMÜLÜ

1. 2014-2018 yılı kodlu Ufuk2020 çağrılarına sunulan projeler:

A) ERC Baş Araştırmacı Programı dışındaki programlar

Türkiye’den ortağın proje bütçesi Formül
 0-249,999 Avro 3,500 Avro + (bütçe x 7%)
 250,000-1,000,000 Avro 8,500 Avro + (bütçe x 5%)
>1,000,000 Avro 28,500 Avro + (bütçe x 3% )

 

B) ERC Baş Araştırmacı Programı

Başlangıç Seviyesi Burs Programı (StG) 25.000 Avro + (Proje bütçesi*%9)
Güçlendirme Burs Programı (CoG) 30.000 Avro + (Proje bütçesi*%9)
İleri Seviye Burs Programı (AdG) 35.000 Avro + (Proje bütçesi*%9)
Kavram Kanıtı (PoC) Projeleri   7.500 Avro + (Proje bütçesi*%9)

 

C) ERC Transfer Ödülü

ERC Projesinin Türkiye'ye transfer edilmesi durumunda Ödenecek Ödül (Avro) (En Yüksek Tutar) (StG, CoG, AdG, SyG Projeleri): 100.000 Avro

KURALLAR
1. ERC Programı dışındaki projelerde başarı ödül miktarı proje başlarken "Proje Bütçesi" olarak projelerin İş Tanımı (Description of Work) dökümanı ekinde yer alan bütçe tablosundaki, projedeki Türk ortağın/koordinatörün Avrupa Komisyonu'ndan talep ettiği bütçe (EC Requested Budget) tutarı dikkate alınarak hesaplanır. İlk ödeme proje başlamadan önce eşik üstü tutarı kadar yapılır. Sonraki aşamada dönemsel olarak alınan Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış ve ödemesi gerçekleştirilmiş Finansal Rapor (C Formu)'beyan formlarındaki tutarın bütçedeki yüzdesine karşılık gelen ödül yüzdesi nispetinde ödülün tutarı hesaplanır. İlk finansal rapor sonrasında ödenen tutardan eşik üstü tutarı düşülerek ödeme yapılır.
2. KOBİ Aracı kapsamında desteklenen projelerde konsorsiyum olmaması durumunda, koordinatörlere verilecek ödül miktarları yukarıdaki tabloda sunulan A, B ve C ödül miktarlarının 1.5 katı olarak hesaplanır.
3. Marie Sklodowska-Curie Bireysel Araştırma Bursları (MSCA IF) projeleri kapsamında verilecek ödül miktarları, projedeki Türk baş araştırmacının Avrupa Komisyonu'ndan talep ettiği bütçe (EC Requested Budget) tutarı dikkate alınarak, yukarıdaki tabloda sunulan A,B ve C ödül miktarlarının 1.5 katı olarak hesaplanır.
4. ERC Programı kapsamında verilecek başarı ödüllerinde, proje başlarken talep edilen bütçeden bağımsız olarak, yukarıda formül hesaplaması tablosunda burs programı türüne göre belirtilen sabit tutarlarda ilk ödeme yapılır. Devam eden ödemeler, dönemsel olarak ERC tarafından onaylanan Finansal Rapor'daki tutarların tabloda belirtilen yüzdeye göre hesaplanmasıyla gerçekleştirilir.
5. ERC Programı kapsamındaki projelerin transfer ödülüne hak kazanması durumunda başarı ödülüne ek olarak, tek seferde ERC Burs Programı türüne göre yukarıda belirtilen tutarlarda ödül ödemesi yapılır. Bu ödemenin %50 si tamamı baş araştırmacıya, %50 si ise Türkiye'deki ev sahibi kuruma ödenir. Transfer Ödülü, projede kalan ay sayısıyla doğru orantılı olarak hesaplanır.
6. Yukarıdaki ödül miktarları, ödeme belgesinin düzenlendiği tarihteki TC. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden muhasebeleştirilerek Türk Lirası olarak ödenir.
7.  01.01.2019 tarihinden itibaren ERC Programı kapsamında başarı ödülü başvurusu yapan ERC projelerinin Türkiye'den farklı bir ülkeye taşınması durumunda, ödenen ödül geri alınır. Ödülün Avro cinsinden ödenmiş olması durumunda, Avro olarak; TL cinsinden ödenmiş olması durumunda ise TL cinsinden yasal faiziyle geri alınır.

2. 2019-2020 yılı kodlu Ufuk2020 çağrılarına sunulan projeler:

Proje bütçesi hesaplamasında 1 Avro = 1 TL olarak kabul edilecektir. 

 KOBİ Aracına kapsamında fonlanan projeler Koordinatör:
30.000 TL  + (Proje Bütçesi (TL) x % 30)
KOBİ Aracı Dışında diğer Alanlar kapsamında fonlanan projeler Koordinatör:
40.000 TL  + (Proje Bütçesi (TL) x % 40)
KOBİ Aracı Dışında diğer Alanlar kapsamında fonlanan projeler Ortak:
20.000 TL  + (Proje Bütçesi (TL) x % 20)
Marie Sklodowska-Curie Bireysel Araştırma Bursları kapsamında fonlanan projeler

Koordinatör:

20.000 TL  + (Proje Bütçesi (TL) x % 50)

ERC Başlangıç Seviyesi Bursu Programı'na (StG) Hak Kazanan Projeler

Baş Araştırmacı:

90.000 TL  + (Proje Bütçesi (TL) x % 60)

ERC Güçlendirme Burs Programı'na (CoG) Hak Kazanan Projeler

Baş Araştırmacı:

120.000 TL  + (Proje Bütçesi (TL) x % 60)

ERC İleri Seviye Burs Programı'na (AdG) Hak Kazanan Projeler

Baş Araştırmacı:

150.000 TL  + (Proje Bütçesi (TL) x % 60)

ERC Kavram Kanıtı Programı'na (PoC) Hak Kazanan Projeler

Baş Araştırmacı:

30.000 TL + (Proje Bütçesi (TL) x % 60)

ERC Sinerji Programı'na (SyG) Hak Kazanan Projeler

Baş Araştırmacı:

150.000 TL  + (Proje Bütçesi (TL) x % 60)

 

ERC Transfer Ödülü

ERC Projesinin Türkiye'ye transfer edilmesi durumunda Ödenecek Ödül (TL) (En Yüksek Tutar) (StG, CoG, AdG, SyG Projeleri): 500.000 TL

KURALLAR
1. Başarı ödüllerinde, proje başlarken talep edilen bütçeden bağımsız olarak, yukarıda formül hesaplaması tablosunda belirtilen sabit tutarlarda ilk ödeme yapılır. Devam eden ödemeler, dönemsel olarak projenin yürütüldüğü kuruluş tarafından onaylanan Finansal beyandaki tutarların tabloda belirtilen yüzdeye göre hesaplanmasıyla gerçekleştirilir.
2. EUROSTARS ve EMPIR kapsamındaki projelere, diğer alanlara sunulan projelere verilen ödülün 1/4'ü oranında ödül verilir.
3.  KOBİ Aracı projelerinde konsorsiyum olması durumunda, başvuru anında koordinatör tarafından Türkiye'den ortakların paylarına göre ekip dağılımı belirtilecek ve ödeme bu dağılıma göre TÜBİTAK tarafından yapılacaktır. Bu projelere verilecek ödüllerde KOBİ Aracı koordinatörlerine ödenen tutar baz alınır.
4. COSME kapsamındaki Avrupa İşletmeler Ağı (EEN) konsorsiyum ortaklarınca girilebilen ve inovasyon yönetimi değerlendirmesi hizmetlerini kapsayan projeler ve MSCA NIGHT Projeleri tamamen Türkiye'den katılımcılardan oluştuğu için başvuru anında tüm ortakların paylarına göre ekip dağılımı belirtillir ve ödeme bu dağılıma göre TÜBİTAK tarafından yapılır. Bu projelere verilecek ödüllerde koordinatörlere ödenen tutar baz alınır.
5. ERC Programı kapsamındaki projelerin transfer ödülüne hak kazanması durumunda başarı ödülüne ek olarak, tek seferde ERC Burs Programı türüne göre yukarıda belirtilen tutarlarda ödül ödemesi yapılır. Bu ödemenin %50'si baş araştırmacıya, %50 si ise Türkiye'deki ev sahibi kuruluşa yapılır. Transfer Ödülü, projede kalan ay sayısıyla doğru orantılı olarak hesaplanır.
6. ERC Sinerji Programı (SyG) kapsamındaki projelerde, projede yer alan baş araştırmacılardan ayrı ayrı başvuru alınır ve tabloda belirtilen formüle göre ayrı ayrı ödeme yapılır.
7. 01.01.2019 tarihinden itibaren ERC Programı kapsamında başarı ödülü başvurusu yapan ERC projelerinin Türkiye'den farklı bir ülkeye taşınması durumunda, ödenen ödül geri alınır. Ödülün Avro cinsinden ödenmiş olması durumunda, Avro olarak; TL cinsinden ödenmiş olması durumunda ise TL cinsinden yasal faiziyle geri alınır.

 

Başarı Ödülü ödemelerine ilişkin 08.11.2018 tarihi itibariyle yapılan düzenlemeler aşağıda sunulmaktadır:

1. Ufuk2020 kapsamındaki KOBİ Aracı FAZ-1 çağrıları; MSCA Individual Fellowships (IF) çağrıları; INNOSUP-05-2018-2020 ve INNOSUP-06-2018 çağrıları; ERC Proof of Concept (PoC) 2019 ve 2020 yılı çağrıları kapsamında hibe ödemesi için finansal raporlamaya ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu nedenle söz konusu çağrılar kapsamında gelen başvurularda önce eşik üstü ödül miktarı ödenecek, devam eden ödeme ise proje ödemeleri tamamlanınca gerçekleştirilecektir.

2. Eurostars alanında proje önerileri önce EUREKA Sekretaryası'na sunulmakta ve değerlendirmeler Eurostars Bağımsız Değerlendirme Paneli tarafından yapılmaktadır. Bununla beraber fonlama ulusal kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmektedir. EUREKA Sekretaryası'nın Avrupa Komisyonu ile ortak girişimi olarak başlatılmış olan Eurostars Programı'na Kurumumuz; TÜBİTAK ile EUREKA Sekretaryası arasında 2009 ve 2016 yıllarında imzalanan Eurostars-1 ve Eurostars-2 Anlaşmaları çerçevesinde ülkemizi temsilen katılmaktadır. Türkiye'de Eurostars Programı kapsamındaki projelerde yer almak isteyen KOBİ ve sanayi kuruluşlarına TEYDEB tarafından yürütülen 1509 kodlu "Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı" kapsamında destek verilmektedir. Yapılan anlaşma hükümleri uyarınca Eurostars Uluslararası Bağımsız Değerlendirme Paneli tarafından yapılan değerlendirmeler TEYDEB için desteğe esas kabul edilmekle birlikte proje bütçesi TEYDEB tarafından verilmektedir. Bu çerçevede, Eurostars Programı kapsamında Avrupa Komisyonu'ndan TÜBİTAK tarafından projeye aktarılan bütçenin yaklaşık ortalama %25'i oranında hibe alındığından, başarılı projelere önce Eurostars projelerine verilen eşik üstü ödül miktarı kadar ödeme yapılacak ve kalan ödeme proje tamamlandığında gerçekleştirilecektir. Proje tamamlandığında ödenecek tutar şu şekilde hesaplanacaktır: Proje süresince TEYDEB tarafından söz konusu proje için yapılan TL cinsinden ödemelerin Avro karşılığı ödeme günündeki Avrupa Merkez Bankası kurlarına göre Avro'ya dönüştürülecek ve bu tutarın %25'i üzerinden başarı ödülü hesaplaması yapılacaktır.

3. Başarı ödüllerinde önce eşik üstü ödül miktarı proje yürütücüsü ve varsa ekibine ödenmekte ve devamında Avrupa Komisyonu onaylı finansal rapordaki miktarın yüzdesi nispetinde ödeme yapılmaktadır. Bununla birlikte, özellikle Türkiye'den ortağın bütçe payının düşük olduğu durumlarda ilk finansal raporlamadan sonra yapılan ödül başvurularında proje ekibine ödenebilecek bir ödül ortaya çıkmamakta ve eksi bakiye oluşmaktadır. Bu durumlarda  kişiler için pozitif  ödeme bakiyesi oluşuncaya dek kuruluşa da ödeme yapılmayacaktır.

4. COSME kapsamındaki Avrupa İşletmeler Ağı (EEN) konsorsiyum ortaklarınca girilebilen ve inovasyon yönetimi değerlendirmesi hizmetlerini kapsayan projeler ve MSCA NIGHT Projeleri tamamen Türkiye'den katılımcılardan oluştuğu için koordinatör kuruluşta görevli proje yürütücüsü başvuru yapabilecek ve tüm ortakların paylarına göre ekip dağılımını başvurusunda belirtecektir. Ödeme bu dağılıma göre TÜBİTAK tarafından yapılacaktır. Bu projelere verilecek ödüllerde ortaksız projeler (KOBİ Aracı, MSCA IF) kapsamında koordinatörlere ödenen tutar baz alınacaktır. Bununla birlikte, koordinatör kuruluşun bütçe payı bulunmadığı durumlarda, bütçe payı en yüksek olan kuruluştaki proje yürütücüsü konsorsiyum adına başvuru yapabilecektir.

Ufuk2020 KOBİ Aracı Faz 2 Programına yönelik Başarı Ödülü ödemelerine ilişkin 05.11.2019 tarihi itibariyle yapılan düzenleme aşağıda sunulmaktadır:

KOBİ Aracı mevcut çağrı yapısında oluşan büyük değişiklik ile başarılı projelerin fonlanması için bazı seçenekler getirilmiştir. 2020 kodlu çağrılar için yürütülecek olan pilot uygulamada başarılı bulunan projeler Avrupa Komisyonu tarafından sadece hibe bütçesi ile fonlanabilecekleri gibi hibe bütçesine ek olarak yatırım opsiyonu alarak da fonlanabileceklerdir.  Bu çerçevede Avrupa Komisyonu tarafından KOBİ aracı kapsamında başarılı bulunan Türkiye’den paydaşlara verilecek başarı ödülünün hesaplanmasında başarı ödülüne konu kısmın sadece Avrupa Komisyonu tarafından tahsis edilen hibe dâhilinde hesaplanarak ödenmesi ve bu aşamada hesaplamalarda yatırım tutarlarının hiçbir şekilde hesaplamaya dâhil edilmeyecektir.