YÜKÜMLÜLÜKLER

  • Başarı ödülüne konu projelerde ortak/baş araştırmacı/koordinatör olarak yer alan proje yürütücüsü, her finansal raporlama döneminde, ödülün proje yürütücüsünün varsa ekibi arasında dağıtım oranlarını gösteren belgeyi TÜBİTAK’a doğru bir şekilde iletmekle yükümlüdür.