ÖNEMLİ DUYURU:

Eşik Üstü Ödüller 2019 yılı kodlu Ufuk2020 Çağrılarından itibaren TL olarak hesaplanacak ve ödenecektir.

Eşik Üstü Ödüller Devlet Üniversitelerinin ve Kamu Kurum/Kuruluşlarının başvurusuna açıktır.

12.09.2018 tarihi itibariyle Eşik Üstü ödüllerde yapılan düzenlemeler şu şekildedir:

1. ERA-NET Cofund ve European Joint Programme (EJP) Projeleri ödüle konu değildir.
2. EURATOM Programı kapsamında Avrupa Komisyonu bütçe katkısı alınan Türkiye'den kuruluşlar ödül almaya uygundur.
3. EUROSTARS kapsamında Türkiye'ye gelen bütçe ortalama %25 olduğu için, ödül %25 oranında verilir.
4. MSCA IF alanı kapsamında sunulan proje önerileri için, sonraki yıllarda proje değerlendirme puanının yükselmesi şartıyla yeniden ödül verilebilir.
5. 2018 yılı çağrılarından itibaren European Innovation Council (EIC) kapsamına alınan çok kesim tarihli alanlarda (FTI, KOBİ Aracı, FET OPEN) her bir alanda her bir kuruluşa her bir ara çağrı kesim tarihinde belirtilen yıl için bir kere ödül verilir. 2018 yılından önceki çağrılar için bu kısıt uygulanmaz.
6. COSME kapsamındaki Avrupa İşletmeler Ağı (EEN) konsorsiyum ortaklarınca girilebilen ve inovasyon yönetimi değerlendirmesi hizmetlerini kapsayan projeler ve MSCA NIGHT Projeleri tamamen Türkiye'den katılımcılardan oluştuğu için
koordinatör kuruluşta görevli proje yürütücüsü başvuru yapabilecek ve tüm ortakların paylarına göre ekip dağılımını başvurusunda belirtecektir. Ödeme bu dağılıma göre TÜBİTAK tarafından yapılacaktır. Bu projelere verilecek ödüllerde
koordinatörlere ödenen tutar baz alınacaktır.
7. Proje değerlendirme raporunda proje bütçesinden Avrupa Komisyonu katkısı almayan ve kendi bütçeleri bulunmayan ortakların başvuruları eşik üstü ödüller kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bununla birlikte, kuruluşların bütçesinin bulunduğu ancak Avrupa Komisyonu'ndan bütçe katkısı alınmayan projeler ile kuruluşların bütçesinin bulunmadığı ancak Avrupa Komisyonu'ndan bütçe katkısı alınan projeler ödül kapsamındadır.
8. 2018 yılı kodlu çağrılardan itibaren EMPIR programı kapsamında, her bir kişi eşik üstü ödül hakkından her bir çağrı yılı kodu için bir defaya mahsus yararlanabilir.

BAŞVURU YAPABİLECEK KİŞİLER

Eşik Üstü Ödülü, belirlenen eşik üstü proje kriterlerine uygun olan önerilerinde ortak/baş araştırmacı/koordinatör olarak yer alan proje yürütücüsüne ve varsa ekibine verilir.

Ödüle proje yürütücüsü başvuru yapabilir.


BAŞVURU SÜRESİ

 • Eşik üstü ödüller sürekli olarak başvuruya açıktır.
 • Başvuru süre sınırlamaları aşağıda belirtilmiştir:

  • 2014, 2015, 2016 ve 2017 kodlu Ufuk2020 çağrıları kapsamındaki proje önerileri için son başvuru tarihi 31.12.2019'dur.

  • 2018-2019-2020 kodlu Ufuk2020 çağrıları kapsamındaki proje önerileri için ödüle son başvuru tarihi çağrı kapanış tarihinden itibaren 2 yıldır.


BAŞVURU ŞEKLİ

Ödüle çevrimiçi olarak başvuru yapılır. Başvuru sonrasında ıslak imza gerektiren belgeler TÜBİTAK’a posta yoluyla iletilmelidir.


BAŞVURU KOŞULLARI

 • Eşik Üstü Ödüle başvuru yapabilmek için, başvuruya konu projenin TÜBİTAK tarafından belirlenmiş ve yayınlanmış olan eşik değer(ler)i geçmiş olması gerekmektedir.
 • Ödül, proje önerilerinde ortak/baş araştırmacı/koordinatör olarak yer alan proje yürütücüsüne ve kuruluş yetkilisi imzalı resmi yazıda belirtilmiş olan proje ekip üyelerine verilmektedir.
 • Eşik Üstü Ödül başvurularında, ödüle konu projeler Avrupa Komisyonu tarafından iki aşamalı bir değerlendirme sürecine tabi ise, ikinci aşamadaki değerlendirme sonucu dikkate alınmaktadır.
 • Eşik Üstü ödülden yurtdışında yaşayan ve aynı zamanda yabancı ülke vatandaşı olan kişiler faydalanamamaktadır.
 • ERC projeleri kapsamında ödül alınabilmesi için projenin ilk değerlendirmeden A puan alması gerekmektedir.
 • Marie Sklodowska-Curie Bireysel Burslar (MSCA IF) ve European Research Council (ERC) projeleri için yalnızca projeyi sunan kişilere ödeme yapılmaktadır.
 • MSCA IF ve ERC kapsamında eşik üstü ödülüne başvuru yapılabilmesi için, başvuru sahibinin projeyi Türkiye’deki ev sahibi kurumda yürütmek üzere Avrupa Komisyonu'na sunmuş olması gerekmektedir

 • MSCA IF kapsamında Avrupa Dışına Dolaşım Boyutu (Global Fellowship)’na başvuran araştırmacıların zorunlu geri dönüş evresinde Türkiye'den bir ev sahibi kurum seçmiş olmaları gerekmektedir.


EŞİK ÜSTÜ ÖDÜLE İLİŞKİN PUAN KRİTERLERİ

 • Eşik üstü ödül verilmesine ilişkin kriterler ve ödül miktarları proje türüne, başvuru sahibi kişi/kuruluşun başvuruya konu projedeki rolüne veya ilgili çağrıya göre belirlenir.
 • Farklı eşik değer belirlenmiş alanlar dışında sunulan projeler için;
  • 2014 ve 2015 çağrıları kapsamındaki projelerin toplam eşik değer ve üstünde puan alması gerekmektedir.
  • 2016 kodlu çağrılardan başlamak üzere, toplam eşik değerin yanı sıra alt eşik değerlerin tamamından da eşik değer ve üstünde puan alınması gerekmektedir.
 • Aşağıdaki çağrılar için farklı eşik değerler söz konusu olacaktır:
  • ERC programı kapsamında birinci değerlendirme aşamasını geçen (A puan alan) proje önerileri,
  • MSCA IF projeleri için 80 ve üstünde puan alan proje önerileri,
  • EUROSTARS projeleri için uluslararası değerlendirme sonucunda eşik üstü listesinde olan proje önerileri,
  • FET OPEN ve FET PROACTIVE Programları kapsamında sunulan projeler için tüm alt kriterlerden eşik değer ya da üstünde puan alan proje önerileri (Söz konusu programlarda genel bir "eşik" değeri kullanılmamaktadır. Bu sebeple, yalnızca alt kriterlere göre değerlendirme yapılmaktadır),
  • EURAMET kapsamında sunulan projelerin 2014 yılı için 10 ve 2015 yılı için 12 puan almış olan proje önerileri; 2016 ve 2017 yılı için Avrupa Komisyonu tarafından o yıl için belirlenen eşik değeri geçmiş ve ilk %30 luk dilimde yer alan proje önerileri.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru için gerekli belgeler şu şekildedir:

 1. Eşik Üstü Ödülü başvuru formu (Çevrimiçi sistem üzerinden doldurulmaktadır),

 2. Projeye ilişkin Avrupa Komisyonu değerlendirmesini gösteren sonuç belgesi (ESR) (ERC projeleri özelinde, bu belge yerine, ERC tarafından başvuru sahibine iletilen ve değerlendirme sonucunu belirten imzalı mektup),

 3.  Proje önerilerinde ortak/koordinatör/baş araştırmacı olarak yer alan proje yürütücüsü ve varsa ekip üyelerinin projeye yaptıkları katkı doğrultusunda başarı ödülünün dağıtım oranlarını gösteren kuruluş yetkilisi imzaslı belge (Bu belge, proje yürütücüsünün ilişkili olduğu kurum/kuruluş yetkilisi tarafından imzalanarak resmi yazı olarak TÜBİTAK’a sunulmalıdır, belge örneğine ulaşmak için tıklayınız),

 4. Başvuruya ilişkin taahhütname (taahhütname için tıklayınız) ,

 5. Değerlendirme sürecinde TÜBİTAK tarafından ihtiyaç duyulması halinde talep edilecek olan diğer belgeler.


DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Başvuru sahibinin ve ödeme yapılacak tüm ekip üyelerinin ARBİS kayıtları güncel olmalıdır.
 • Yukarıda listelenmiş olan belgelerden ıslak imzalı olanların asıllarının online başvurunun tamamlanmasının ardından TÜBİTAK'a posta veya kargo yoluyla iletilmesi gerekmektedir.

 

Ödül duyurusu için tıklayınız.

Başvuru yapmak için tıklayınız.