BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

  • Ödül başvurularının incelenmesi, ESR (bağımsız değerlendirme sonuç belgesi)’de yer alan puanlar baz alınarak,  Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı tarafından yapılır ve eşik üstü ödül verilmesi hususu Başkanlık Makamının onayıyla karara bağlanır.
  • Eşik Üstü Ödül başvurularında, ödüle konu projeler iki aşamalı bir değerlendirme sürecine tabi ise, ikinci aşamadaki değerlendirme sonucu dikkate alınır.