ÖDEMELERE İLİŞKİN HUSUSLAR

  • Eşik üstü ödül tutarları döviz cinsinden hesaplanır ve ödeme belgesinin düzenlendiği günün TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak hesaplanarak başvuru sahibinin ve belirtilmişse proje ekibinin banka hesabına tek seferde ödenir.
  • Ödeme oranlarının hesaplanmasında, başvuru esnasında iletilmiş olan başvuru sahibinin kuruluşunun imza yetkilisi tarafından imzalanmış olan resmi yazı esas alınmaktadır.
  • Banka hesap bilgileri başvuru esnasında istenmektedir.

 

BAŞVURU SÜRESİ

* 2014, 2015, 2016 ve 2017 kodlu Ufuk2020 çağrıları kapsamındaki proje önerileri için son başvuru tarihi 31.12.2019'dur.

* 2018-2019-2020 kodlu Ufuk2020 çağrıları kapsamındaki proje önerileri için ödüle son başvuru tarihi çağrı kapanış tarihinden itibaren 2 yıldır.


EŞİK ÜSTÜ ÖDÜL TUTARLARI

2014 - 2018 yılı Kodlu Ufuk2020 Çağrıları için ödenecek eşik üstü ödül tutarları aşağıda sunulmaktadır:

Proje Türü

Başvuru Sahibinin Rolü

Tutar

Çok Ortaklı Projeler

Koordinatör

7,000 Avro

KOBİ Aracı, ERC ve MSCA IF Dışında Kalan Ortaksız Projeler

Koordinatör

7,000 Avro

KOBİ Aracı Projeleri

Koordinatör

5,250 Avro

Çok Ortaklı Projeler

Ortak

3,500 Avro

ERC Projeleri

Baş Araştırmacı

 Yedek Liste : 12,000 Avro

 A Puan         :  9,000 Avro

 B Puan         :  6,000 Avro

MSCA IF Projeleri

Koordinatör

80-89 Puan          :  2,000 Avro

90 puan ve üzeri :  3,000 Avro

KURALLAR
1. Yukarıdaki ödül miktarları, ödeme belgesinin düzenlendiği tarihteki TC. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden muhasebeleştirilerek Türk Lirası olarak ödenir.
2. KOBİ Aracı kapsamında desteklenen projelerde konsorsiyum olmaması durumunda, koordinatörlere verilecek ödül miktarları yukarıdaki tabloda sunulan ortaklara ödenecek ödül miktarlarının 1.5 katı olarak hesaplanır.
 

2019 - 2020 yılı Kodlu Ufuk2020 Çağrıları için ödenecek eşik üstü ödül tutarları aşağıda sunulmaktadır:

Proje Türü

Başvuru Sahibinin Rolü

Tutar

KOBİ Aracına Sunulan Proje Önerileri

    Koordinatör

30,000 TL

KOBİ Aracı Dışındaki Diğer Alanlara  Sunulan Proje Önerileri     Koordinatör 40,000 TL

KOBİ Aracı Dışındaki Diğer Alanlara  Sunulan Proje Önerileri

    Ortak

20,000 TL

ERC Projeleri

   Baş Araştırmacı

 Yedek Liste : 60,000 TL

 A Puan         : 50,000 TL

 B Puan         : 40,000 TL

MSCA IF Projeleri

   Koordinatör

80-89 Puan          :  10,000 TL

90 puan ve üzeri :  20,000 TL


1. EUROSTARS ve EMPIR kapsamında sunulan proje önerilerine, diğer alanlara sunulan proje önerilerine verilen ödülün 1/4'ü oranında ödül verilir.
2.  KOBİ Aracı projelerinde konsorsiyum olması durumunda, başvuru anında koordinatör tarafından Türkiye'den ortakların paylarına göre ekip dağılımı belirtilecek ve ödeme bu dağılıma göre TÜBİTAK tarafından yapılacaktır. Bu projelere verilecek ödüllerde KOBİ Aracı koordinatörlerine ödenen tutar baz alınır.
3. COSME kapsamındaki Avrupa İşletmeler Ağı (EEN) konsorsiyum ortaklarınca girilebilen ve inovasyon yönetimi değerlendirmesi hizmetlerini kapsayan projeler ve MSCA NIGHT Projeleri tamamen Türkiye'den katılımcılardan oluştuğu için başvuru anında tüm ortakların paylarına göre ekip dağılımı belirtilir ve ödeme bu dağılıma göre TÜBİTAK tarafından yapılır. Bu projelere verilecek ödüllerde koordinatörlere ödenen tutar baz alınır.