Ufuk2020 (Horizon 2020) Hakkında

Avrupa Birliği (AB) Çerçeve Programları; Avrupa’da dünya çapında bilimsel bilginin üretilmesi, üniversite-sanayi işbirlikleri oluşturulması ve AB üye ülkeleriyle aday ülke ve AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler arasında ortaklıklar kurulması yoluyla, Avrupa Araştırma Alanı’nın (ERA) bilim ve teknoloji alanındaki araştırma kapasitesini tümden geliştirmeyi ve Avrupa’nın sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmasını sağlamayı hedefleyen çok yıllı ve çok uluslu programlardır.

Bu programların sekizincisi, 2014-2020 yılları arasında devam edecek olan Ufuk2020 Programı'dır. Program, 3 dikey ve 2 yatay alana bölünmüştür:

 

Avrupa Komisyonu'nun temel hedefi olarak, İklim Değişikliği ile Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma'nın, Ufuk2020 Programı altındaki her alanda desteklenen projelerin neredeyse tümüyle ilişkilendirilmiş olması beklenmektedir (Detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir).

Ufuk2020 Programı'nın başvuru ve değerlendirme süreçleri hakkındaki bilgilere, bu sayfadaki sekmeler aracılığıyla ulaşabilirsiniz.