Proje önerisi sistem üzerinden Avrupa Komisyonu’na gönderildikten sonra ilk olarak projenin şeklen (sayfa sayısı, son tarih öncesi sunulup sunulmadığı, B kısmının okunabilir ve erişilebilir olup olmadığı gibi kriterler dâhilinde) tam ve eksiksiz bir şekilde sunulup sunulmadığı, önerinin konu başlığı sayfasında belirtilen gerekli tüm minimum şartları (en az ortak sayısı, ülke kriterleri gibi) yerine getirip getirmediğini kontrol edilir.

Öneri daha sonra değerlendirme için hakemlere gönderilir. Değerlendirme kriterleri ERC, MSCA gibi alt programlarda çeşitlilik arz edebilirken en doğru ve kapsamlı bilgi için başvuru yapılan/yapılacak her konu başlığı sayfasında yer alan “Standart Değerlendirme Kriterleri”  belgesinde özel koşullar incelenebilir.

Proje önerileri mükemmeliyet, uygulama ve etki olmak üzere üç kriter üzerinden puanlanmaktadır. Puanlama aralığı aşağıdaki şekildedir:

0 -

Öneri gerekli kriterleri karşılamaktan uzak veya eksik/yetersiz bilgiler sebebiyle detaylıca değerlendirilememiştir.

1 Zayıf

Öneri kriterleri yetersiz şekilde karşılanmakta veya ciddi temel zayıflıklar içermektedir.

2 Vasat

Öneri genel çerçevede kriterleri karşılamakta fakat çok önemli zayıflıklar içermektedir.

3 İyi

Öneri kriterleri iyi bir şekilde karşılamakta fakat bazı eksiklikler içermektedir.

4 Çok iyi

Öneri kriterleri çok iyi karşılamakta fakat az sayıda eksiklikler içermektedir.

5 Mükemmel

Öneri başarılı br şekilde gerekli tüm kriterleri karşılamaktadır. Eksiklikler çok azdır.

 

Üç alandan 5'er puan alan öneri maksimum puan olan 15 puanı almaktadır. Fonlanmaya yeter puan her bir çağrı ve konu başlığı özelinde değişebilir.

Değerlendirme Süreci

1) Bireysel Hakem Değerlendirmesi

Hakemler her bir proje önerisini bireysel olarak değerlendirip açıklayıcı notlar ile bir sonraki aşamaya geçilir.

2) Uzlaşı Grubu Değerlendirmesi

Bireysel değerlendirme sonrası projeyi değerlendiren tüm hakemlerin kendi görüşlerini birbirlerini ikna etmeye yönelik tartıştığı, bir moderatörün (Avrupa Komisyonu yetkilisi) yönlendirdiği “uzlaşı grubu” değerlendirmesi aşamasına geçilir.

3) Panel Değerlendirmesi

Avrupa Komisyonu’nun ilgili çağrı için ayırdığı bütçenin başarılı olabilecek seviyede puan alan tüm projelerin fonlanmasına müsaade etmediği durumda panel incelemesi yoluyla fonlanacak projelere karar verilir. Panel, çalışma Programı’nda tarif edilen çerçevede, aynı puanı alan proje önerilerinden hangisinin fonlanacağı hususunda önceliklendirme tavsiyesinde bulunur. Panel değerlendirmesi aşamasında proje önerisiyle ilgili daha detaylı bilgiler sağlaması amacıyla proje koordinatörü görüşmeye davet edilebilir.

4) Sonuçlandırma

Tüm süreçler sonrasında Avrupa Komisyonu fonlanacak projeler, yedek projeler ve reddedilen projeler listesini açıklar ve süreç sonlanır.