Kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen araştırmacılar için cazip fonlama olanakları

TÜBİTAK, Araştırmacıların Hareketliliği ve Kariyer Gelişimi için Avrupa ve Ulusal düzeydeki fon programları üzerine bir dizi konferans düzenlemektedir.

Bu etkinlikler, Avrupa Araştırma Konseyi Destekleri, Horizon 2020 Programının (H2020) Marie Curie Bireysel Burs ve Dolaşım Destekleri, TÜBİTAK Ulusal Burs Programları hakkında Türk Bilim diasporasının seçkin üyelerini ve ABD'de rekabetçi araştırma yapan tüm diğer ulusları bir araya getirerek farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Hedef kitleye, araştırmalarını yarı zamanlı veya tam zamanlı olarak yapmak için Türkiye'ye taşınmak isteyen, başlangıç ​​ve köklü araştırmacılar kökenleri ne olursa olsunlar.

FP7 Marie Curie Eylemlerinin Yeniden Entegrasyon Hibeleri ile Avrupa dışındaki ülkelerden araştırmacılar alarak Avrupa'da 2. ülke arasında yer alan Türkiye, bu hibelerin başvuranlarının çoğunun kısa bir süre önce ABD'den geri dönmüş araştırmacılar olduğuna tanık oldu. Bu bağlamda, konferans serisi, Avrupa'daki fırsatlardan haberdar olmayan ve Avrupa'ya yönelik hareketlilik konusundaki farkındalığını arttırmayı amaçlayan araştırmacıları hedef almaktadır.

TÜBİTAK, 2010 yılından bu yana "Hedef Türkiye: Beyin Dolaşımı, Ar-Ge İşbirliği ve Araştırma Kariyeri için Avrupa ve Ulusal Finansman Fırsatları" konulu bir dizi etkinlik düzenlemektedir.

Neden Türkiye’yi araştırma hedefi olarak düşünmelisiniz?

 • Türkiye’nin Ar-Ge ve Yenilik hedefleri ve sürekli artan Ar-Ge harcamaları
 • Özel sektörün gün geçtikçe artan araştırma harcamaları
 • Türkiye’nin AB Çerçeve Programları’na üyelik ile Avrupa Araştırma Alanı’na entegre olması
 • TÜBİTAK kanalıyla pek çok uluslararası fonlama fırsatlarına ulaşma fırsatının bulunması
 • Hedef Türkiye Girişimi’ne verilen önemin yurt içinde ve dışında giderek artması

Bu zaman kadar neler yaptık?

2010-2017 yılları arasında ABD, Kanada ve Avrupa’da toplam 27 etkinlik yaparak 2,735 araştırmacıya ulaştık.

Hedef Türkiye etkinliklerine katılan araştırmacı sayısı
 

 

 

Kronolojik sırayla Hedef Türkiye etkinlikleri

 

 

Sonuç olarak, 880 araştırmacı Türkiye Araştırma Alanı’na başarılı bir şekilde entegre edilmiştir:

 • MSCA ve ERC programları kapsamında toplam 369 araştırmacı
 • TÜBİTAK BİDEB Bursları kapsamında toplam 511 araştırmacı ve öğrenci

Bizimle nasıl irtibata geçebilirsiniz?

TÜBİTAK yurtdışında yaşayan araştırmacılarla etkin iletişim kurabilmek amacıyla ARBİS-Y aracını tasarlamıştır. ARBİS-Y’ye kayıt olarak:

 • Türkiye’deki bilim teknoloji camiasının paydaşları etkileşime geçebilirsiniz
 • Türkiye’deki fonlama fırsatları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz
 • Ulusal bilim teknoloji ve yenilik programlarının ve politikalarının hazırlanmasına katkıda bulunabilirsiniz
 • Projelerin bilimsel değerlendirmelerinde yer alabilirsiniz
 • Dünyadaki diğer araştırmacılarla etkileşime geçebilirsiniz.

Kayıt olmak için lütfen https://arbis-y.tubitak.gov.tr bağlantısını kullanınız.