Ufuk2020 programına ilişkin paydaşlar tarafından kullanılması faydalı görülen linkler şu şekildedir:

  • Ufuk2020 programına ilişkin tüm yasal ve finansal konuların sistematik bir şekilde sunulduğu on-line kılavuz;
  • Avrupa Birliği tarafından fonlanan Ufuk2020, “Research Fund for Coal & Steel”, “COSME”, “3rd Health Programme” ve “Consumer Programme” programlarıyla ilgili bilgi edinmek, proje başvurusu yapmak, desteklenen projelerle ilgili tüm işlemler için oluşturulmuş tek on-line platform olan Participant Portal'ın Referans Belgeler Bölümü;
  • 2014 yılından bu yana Türkiye'deki paydaşlar tarafından sıkça sorulan sorular ve bu soruların cevapları;
  • Avrupa Komisyonu Fikri Mülkiyet Hakları Yardım Birimi (IPR Helpdesk) Yararlı Dokümanlar Bölümü;
  • Avrupa Komisyonu Fikri Mülkiyet Hakları Yardım Birimi (IPR Helpdesk) Kütüphanesi'nde yer alan kılavuz ve dokümanlar;
  • IPR Helpdesk tarafından yayımlanan bazı dokümanların IPR Helpdesk Türkiye Elçileri tarafından yapılan Türkçe çevirileri;
  • Tübitak tarafından IPA I. Bileşen altında desteklenmekte olan ve Türk araştırmacıların ve sanayi temsilcilerinin AB Çerçeve Programları’na (Ufuk2020) katılımlarının artırılmasını hedefleyen “Türkiye Araştırma Alanı Paydaşlarının Ufuk2020 Proje Geliştirme Kapasitesinin Güçlendirilmesi (TurkeyinH2020)” Projesi kapsamında hazırlanan Ufuk2020 Kapsamlı Fikri Mülkiyet Kılavuzu (Türkçe ve İngilizce dillerinde).