AB Ufuk2020 Programı projelerinde, üretilen bilgi/ürün/süreçlere dair Fikrî Mülkiyet Hakları (IPR) büyük önem teşkil etmektedir. Projeler başlamadan önce, paydaşların, projede kullanılacak ve hâlihazırda mülkiyetini ellerinde bulundurdukları bilgi/ürün/süreçlerin kullanımına ve projede üretilecek bilgi/ürün/süreçlerin mülkiyeti ve ticarileştirilmesine dâir hususları Konsorsiyum Anlaşması ve gerekebilecek diğer hukukî belge ve süreçler yoluyla tanımlamaları ve düzenlemeleri gerekmektedir.

Uzun süren ve yoğun emek harcanarak ortaya çıkan bilgi/ürün/süreçlere dâir hakların mülkiyeti ve korunması, bu aşamada yapılacak detaylı çalışmalar ve paydaşlar arasında varılacak uzlaşıya bağlıdır. Bu tanımlamalar fikrî mülkiyet hakları konusunda uzmanlık gerektirdiğinden, bu aşamada paydaşların mutlaka konunun uzmanı bir avukat/danışman desteği almaları tavsiye edilmektedir.

Ufuk2020 projelerinde fikrî mülkiyet hakları konusunda detaylı bilgi için aşağıdaki kaynakları kullanabilirsiniz:

Ayrıca proje yararlanıcılarına fikrî mülkiyet hakları konusunda ücretsiz destek sağlayan Avrupa Komisyonu Fikrî Mülkiyet Hakları Yardım Birimi'nin (IPR Helpdesk) fikrî mülkiyete ilişkin faydalı dokümanlarına erişmek için aşağıdaki linkteki kaynakları kullanabilirsiniz:

Bu dokümanlardan bazılarının IPR Helpdesk Türkiye Elçileri tarafından yapılmış Türkçe çevirilerine erişim sağlamak için linkteki kılavuzları kullanabilirsiniz:

Yine, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkanlığı’nın himayesi ve AB Katılım Öncesi Mâlî Yardım Aracı (IPA) Programı altındaki “Ufuk2020’de Türkiye” (TurkeyinH2020) projesi kapsamında hazırlanan Ufuk2020 Kapsamlı Fikri Mülkiyet Kılavuzuna erişmek için tıklayabilirsiniz. (Türkçe ve İngilizce dillerinde)