Avrupa Komisyonu’nun imzalamadığı fakat proje ortakları arasında imzalanan bir konsorsiyum şartlarında proje yürütmek için gerekli tüm idarî, malî ve hukukî düzenlemelerin yer aldığı sözleşmedir. Konsorsiyum Anlaşması’na dâir temel bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İmzalanması, Hibe Sözleşmesi aksi bir hüküm içermiyorsa zorunludur. [Projenin desteklendiği alan ve proje türüne göre aynı görevi gören farklı metinler (Implementation Agreement, vb.) adı altında da imzalanabilir.]

Hibe Sözleşmesi’yle çelişen hüküm barındıramaz, böyle bir durumda Hibe Sözleşmesi esastır.

Konsorsiyum içi hak kaybı olmaması açısından, imzalanması aşamasında uzman bir hukukî görüş alınması tavsiye edilir.

Her bir proje ortağı ve projenin işlerliği için temel hükümler içerdiğinden, oluşabilecek karışıklık ve imzalanması aşamasındaki anlaşmazlıkları önlemek adına bir Avrupa Komisyonu projesi sonrasında “DESCA” model örnek konsorsiyum anlaşması oluşturulmuştur. Çoğunlukla projelerde bu model üzerinden konsorsiyum anlaşma metinleri düzenlenir. Ulaşmak için lütfen tıklayınız ​.