Bu çağrı ile amaçlanan önemli ulusal ve bölgesel altyapıları entegre etmek ve akademi ve sanayideki araştırmacıların kullanımına açmaktır. İleri Düzey Topluluklar (Advanced Communities - AC) ileri düzeyde koordinasyon ve ağa sahip ya da 7.ÇP veya H2020 ile desteklenmiş altyapı topluluklarıdır. Başlangıç Toplulukları'nı (Starting Community - SC) oluşturan altyapılarının entegrasyonu önceki Çerçeve Programları kapsamında daha önce desteklenmemiş, aralarında belli bir koordinasyon ve işbirliği olmayan altyapı topluluklarıdır. AB katkısı altapılar arasındaki işbirliği çalışmalarına, bilimsel topluluklara, sanayi ve paydaşlara, altyapının sağladığı hizmetlere, uyumlaştırma, optimizasyon ve erişim prosedürleri ile arayüz geliştirmeye verilecektir.

Başarılı bir entegrasyon projesi mutlaka aşağıdaki üç faaliyeti barındırmalıdır:

  1. Ağ Oluşturma Aktiviteleri
  2. Ülkelerarası Erişebilirlik (Transnational Access - TNA) ve Sanal Erişim (Virtual Access - VA) Aktiviteleri
  3. Ortak Araştırma Aktiviteleri

Entegrasyon Aktivitelerini desteklemek için INFRAIA çağrıları tasarlanmıştır.