Avrupa Birliği, araştırma altyapıları'nın teknolojik gelişim ve inovasyon ekosisteminin kilit oyuncusu olduğu fikrindedir. Büyük çaplı araştırma altyapıları inşa ve işletim fazlarında üniversiteler ile ihtiyaç duydukları ekipmanların tasarımları üzerine çalışarak KOBİ ve daha büyük ölçekli işletmeler ile söz konusu teknolojilerin üretimi ve tedariği konularında iş yapmaktadır. ESFRI Yol Haritası kapsamında kurulan araştırma altyapıları kuruldukları şehirlerin sanayisine ve üniversitelerine ekonomik anlamda katkıda bulunurken, bu kurumlar da araştırma altyapısının ihtiyaç duyduğu servisleri altyapıya sağlamaktadır.

Bahsekonu altyapılar hayata geçirildikten sonra sunduğu hizmetlerden KOBİ'lerin ve sanayi kuruluşlarının faydalanması INFRAINNOV çağrıları kapsamında desteklenmektedir.