G8 prensiplerine göre araştırma faaliyetleri sonunda ortaya çıkan veriler “Keşfedilebilir, Erişilebilir, Değerlendirilebilir, Anlaşılır, Kullanılabilir ve mümkün olduğu durumlarda Birlikte İşler” olmalı, araştırma ve eğitim camialarının uzun vadeli gereksinimlerine elektronik altyapı platformları ve servisleri yenilikçilik hareketleri ile cevap vermelidir.

Akademi ve sanayideki araştırmacıların kullanacağı hesaplama ve veri platformları kullanıcı ya da üretici güdümlü olabilmektedir. Elektronik altyapılar çağrıları (INFRAEDI) ile hem kullanıcı hem de tedarikçi kitlesinin inovasyon faaliyetleri desteklenmektedir.  Söz konusu servisler önce tasarlanır, sonra prototipi üretilir, arz ve talep yaklaşımları ile pilot uygulamaları yapılır. Kullanıcı güdümlü yenilikçi e-altyapı servis ve uygulamalarının ilgili disiplinlerin kullanıcıları tarafından tasarımının yapılması ve prototipinin üretilmesinde bu alanlarda sınıflarının en iyileri olabilmeleri için desteklenmelidir. Bağımsız yazılım sağlayıcıları, mühendislik firmaları, yenilik kümeleri, araştırma ve teknoloji organizasyonların destekleri ile elektronik altyapılar yenilikçi araştırmacılar, vatandaşlar ve KOBİ'lerin teknolojik gelişmeler, bilimsel araştırmalar ve verilerini kullanımına açılmalıdır.

Elektronik altyapılar alanında Ülkemizinde üye olduğu Yüksek Başarımlı Hesaplama konusunda kurulan EuroHPC ortak girişimi, bu alanda 2019 ve 2020 yıllarında iç çağrılara çıkacaktır. Çağrı programı henüz netleşmemiştir.