Araştırma Altyapılarının omurgasını oluşturan Uluslararası Erişim (Transnational Access–TA) ve Uzaktan Erişim (Virtual Access–VA) çağrıları, önceki Çerçeve Programları ve Ufuk2020 Programı ile desteklenmiş ilgili araştırma altyapıları tarafından yayımlanmaktadır. 

Uluslararası Erişim faaliyetlerine fiziksel olarak (istediğiniz laboratuvar/makine/ekipman) herhangi bir ücret ödemeden ulaşırken bütün seyahat masraflarınızı ve ilgili ülkede geçireceğiniz süre boyunca oluşacak geçim masraflarınızı ilgili altyapı karşılıyor. Uluslararası Erişim süresi en fazla 3 ay olmak üzere istisnaî durumlar söz konusu olduğunda kalış süresi uzatılabiliyor. Uluslararası Erişim'den, akademi ve sanayiden bireysel araştırmacı ya da araştırma ekipleri başvuru yaparak yararlanıyor. Söz konusu başvuru uluslararası hakemler tarafından değerlendirilip başarılı bulunursa erişim izni başvuru sahibine veriliyor. 

Uzaktan Erişim ile fiziksel olarak yer değiştirmeksizin ihtiyaç duyduğunuz kaynağa/veriye sanal ortam üzerinden de erişebiliyorsunuz. Bu erişim tipinde değerlendirmeye alınacak bir başvuru yapılmasına gerek bulunmuyor.

Bu bağlantıda halihazırda Uluslararası Erişim ve Uzaktan Erişim çağrıları sunan araştırma altyapılarının bilgileri yer almaktadır.