Araştırma altyapılarının uluslararası işbirliklerinin artırılması ve politikalarının geliştirilmesi bu çağrı ile hedeflenmektedir. Uluslararası işbirliği, gerekli olduğu her durumda araştırma altyapıları çağrılarının hepsinde teşvik edilmektedir. 

Araştırma altyapılarının uzun vadeli sürdürülebilirliği, ortaklarının finansal katkılarını kesintisiz sürdürmesi ile gelişen teknolojiyi takip edebilmekten geçmektedir. Uluslararası işbirliği, farklı uluslardan farklı alanlarda bilimsel ve teknolojik performansını kanıtlamış ortakların her iki unsuru sağlayabilmesine olanak sağlamaktadır. Küresel iddiası olan araştırma altyapılarının rekabet gücünü uluslararası ortaklıklar sağlamlaştırmaktadır.

INFRASUPP çağrıları Avrupa Birliği üye ülkeleri ve Asosiye ülkelerin araştırma altyapılarına yaptıkları katkıların meyve verebilmesi ve küresel boyutta cazibe merkezi haline gelmesini destekleyecek tedbirlerden oluşmaktadır.