Büyük veri; web sunucularının logları, internet istatistikleri, sosyal medya yayınları, bloglar, mikrobloglar, iklim algılayıcıları ve benzer sensörlerden gelen bilgiler, GSM operatörlerinden elde edilen arama kayıtları gibi büyük sayıda ve farklı sektörlerden gelen bilgiden oluşuyor.

İnternet üzerindeki üretici ve tüketicilerin veri üretimini hızlandırması, başta servis sağlayıcı firmalara, büyüyen bilgiyi harmanlayıp, anlamlı biçime dönüştürerek kullanıma ve yeniden sunma görevi yüklüyor.

Avrupa ürün ve servis sağlayıcısı pozisyonunu bireysel ve organize girişimlerle güçlendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda oluşturulan Büyük Veri Stratejisi ve büyük veri araştırma faaliyetleri bu hedef gerçekleştirebilmek için kilit öneme sahiptir.

Avrupa'nın veri değer zincirini güçlendirerek küresel pazarda önemli rol oynaması amacıyla Büyük Veri Değeri Kamu Özel Ortaklığı (Big Data Value - BDV PPP) kurulmuştur.