ECSEL (Electronics Components and Systems for European Leadership), elektronik komponent  ve sistemler alanında faaliyet gösteren, pazara daha yakın, ürüne dönüştürülmesi daha kolay ve teknoloji olgunluk seviyesi daha yüksek olan projelerin desteklendiği bir Ortak Teknoloji Girişimidir.  

Başlıca faaliyet konuları şöyledir:

  • Uygulama alanları: akıllı ulaşım, akıllı toplum, akıllı enerji, akıllı sağlık, akıllı üretim
  • Teknoloji  alanları: yarı iletken süreç, ekipman ve malzemeler, dizayn teknolojileri, siber fiziksel sistemler, akıllı sistem entegrasyonu

ECSEL kapsamında desteklenecek projelerin finansmanının bir kısmı Avrupa Komisyonu vasıtasıyla ECSEL  tarafından karşılanmakta, finansmanın geri kalan kısmı ise ulusal Ar-Ge fon sağlayıcısı kuruluşlar ile projelerde yer alan kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır. Ülkemizde  ise, ECSEL projelerine ulusal katkı TÜBİTAK 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ve 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı ile sağlanmaktadır.

AB 7. Çerçeve Programı (7. ÇP) süresince  ARTEMIS ve ENIAC olarak faaliyet gösteren bu iki Ortak Teknoloji Girişimi, Ufuk2020 Programı altında birleşerek faaliyetlerine ECSEL çatısı altında devam etmektedir. 

ECSEL Ortak Girişimi resmi web sayfası: http://www.ecsel-ju.eu